Naga MarketsBudimex, Grupa Lotos, Orlen Asfalt, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie zakończyły prace badawcze w ramach projektu “Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”, podały spółki. Otrzymane wyniki dowiodły, że opracowane koncepcje konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA pozwalają budować trwalsze i tańsze drogi.

“Prowadzone przez kilkanaście miesięcy szeroko zakrojone prace badawcze zakończyły się sukcesem. Konsorcjum producentów i naukowców potwierdziło pozytywny wpływ asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami, czyli tzw. asfaltów HiMA (z ang. Highly Modified Asphalt)  na właściwości funkcjonalne i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej. W trakcie projektu opracowano propozycję nowych wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w podbudowie, oszacowano koszty budowy, utrzymania i eksploatacji dróg oraz określono wskaźniki oddziaływania na środowisko nawierzchni asfaltowej, w której zostały zastosowane asfalty typu HiMA. Tym samym dowiedziono, że proponowane rozwiązania wpływają znacząco na wydłużenie cyklu życia nawierzchni oraz zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania dróg” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Docelowym wynikiem przeprowadzonej pracy badawczej są karty katalogowe zawierające gotowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni podatnych z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA. Zostaną one włączone do “Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” z 2014 roku, który jest powszechnie stosowany przez projektantów dróg przy doborze właściwych rozwiązań technologicznych. W tym celu karty katalogowe wraz z raportami badań zostały już przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Katalog zawiera rozwiązania zaakceptowane przez GDDKiA, ale opisane do tej pory w Katalogu konstrukcje bazowały na zastosowaniu jedynie asfaltów drogowych (niemodyfikowanych) oraz asfaltów modyfikowanych klasyczną ilością polimeru. Dodanie nowych kart katalogowych powinno przełożyć się na przystępność i powszechność stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA zarówno wśród projektantów, jak i wykonawców.

“Lotos Asfalt, poprzez wdrażanie produktów asfaltowych nowej generacji, od lat aktywnie  przyczynia się do rozwoju drogownictwa oraz poprawy trwałości i jakości dróg. Naturalnie więc w tak istotnym projekcie nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej spółki. To modelowy przykład współpracy środowiska akademickiego ze światem biznesu, która pozwoliła na wypracowanie konkretnych rekomendacji. Badania pokazały, że dzięki szerokiemu zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych, infrastruktura drogowa w Polsce i na świecie zyska nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe korzystne zarówno dla inwestorów, wykonawców, jak i dla użytkowników dróg” – powiedział prezes Cezary Godziuk, cytowany w komunikacie.

Teraz projekt wejdzie w kolejny etap.

“W najbliższych miesiącach firma Budimex wraz z partnerami planuje wykonanie odcinka próbnego z zastosowaniem zaproponowanych w pracy rozwiązań. Wykorzystanie nowej technologii może przynieść w dużej skali wielomiliardowe oszczędności przy budowie i utrzymaniu nowych dróg” – dodał wiceprezes Budimex Artur Popko.

“Realizacja tego projektu pozwoliła nam w bardzo namacalny sposób pokazać swój wkład w rozwój technologii budowy dróg w Polsce. Orlen Asfalt już od siedmiu lat promuje asfalty wysokomodyfikowane jako rozwiązanie służące podwyższaniu jakości dróg w Polsce. Rozszerzenie Katalogu o rozwiązania z wykorzystaniem asfaltów HiMA to niezmiernie istotny krok w kierunku popularyzacji tej technologii – zakończył prezes Orlen Asfalt Marek Pietrzak.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here