Naga MarketsBudimexBudimex zawarł porozumienie rozwiązujące umowę licencyjną zawartą z Ferrovial Agroman, spółką budowlaną należącą do Grupy Ferrovial będącą pośrednio inwestorem strategicznym spółki, oraz ustalające zasady rozliczenia zapłaconej na rzecz Ferrovial Agroman opłaty licencyjnej za okres od 1 stycznia 2012 r. do daty zawarcia porozumienia, a także podpisał nową umowę licencyjną, z mocą obowiązującą od 1 stycznia.2018 r., podała spółka. W efekcie wynik finansowy Budimeksu w III kwartale zostanie powiększony o 34,82 mln zł.

W ramach umowy Ferrovial Agroman udziela Budimeksowi licencji na przemysłowe wartości niematerialne, wspierające działalność podstawową spółki w zakresie wszystkich prac budowlanych i zarządzania infrastrukturą, poinformowano.

“Istotne warunki porozumienia:

– Strony uzgodniły rozwiązanie umowy licencyjnej z dnia 28.03.2017 r.

– W związku z rozbieżnymi opiniami co do wartości rynkowej świadczenia, podnoszonymi w procesie BAPA przez organy właściwe dla tego procesu po stronie polskiej i hiszpańskiej oraz w związku z szacowanym przez strony, na podstawie posiadanych przez nie informacji, przedziałem tych rozbieżności, strony uzgodniły, iż różnica pomiędzy zapłaconą w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 24.09.2019 r. opłatą licencyjną na poziomie 0,5% obrotu rocznego Budimex, a szacowanym poziomem opłaty licencyjnej w wysokości 0,33% obrotu rocznego Budimex zostanie, na zasadach określonych w porozumieniu, zwrócona Budimex przez Ferrovial Agroman w wysokości 50% tak określonej różnicy, w najdalszym terminie do dnia 31.12.2020 r.” – czytamy w komunikacie.

W związku z zawarciem porozumienia Ferrovial Agroman zwróci Budimeksowi: w terminie do 31 grudnia 2019 r. odpowiednią część opłaty licencyjnej w wysokości 17 045 548 zł za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2017 r., w terminie do 30 listopada 2019 r. odpowiednią część opłaty licencyjnej w wysokości 15 995 630,70 zł za okres od 1 stycznia 2018 do 24 września 2019 r. oraz w maksymalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. pozostałą część opłaty licencyjnej w wysokości 1 777 292,30 zł za okres od 1 stycznia 2018 do 24 września 2019 r., podano także.

“Istotne postanowienia umowy:

– Wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie 0,33 % wartości rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex pomniejszonej o przychody dotyczące sprzedaży Budimex Nieruchomości (spółki deweloperskiej w 100% zależnej od Budimex) oraz spółki FB Serwis (spółki utrzymaniowej i działającej w sektorze odpadów w 100% zależnej od Budimex)

-Umowa obejmuje okres od 01.01 2018 r. i zawarta została na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia

– Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2018 r.

– Jeżeli w jakimkolwiek kwartale roku, w czasie trwania umowy, Grupa Budimex poniesie stratę finansową na poziomie brutto zapłata wynagrodzenia wynikającego z umowy zostanie zawieszona do czasu wykazania przez Grupę Budimex zysku na poziomie brutto za okres przynajmniej 3 miesięcy” – czytamy dalej.

W efekcie zawartego porozumienia oraz umowy, wynik operacyjny wykazywany zarówno w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Budimex, jak również w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex za III kwartał 2019 roku zostanie jednorazowo powiększony o 34 818 471 zł wynikające z korekty historycznego kosztu opłaty licencyjnej, podsumowano.

Źródło: ISBnews

Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki certyfikatom Turbo emitowanym przez ING N.V. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny i wybierz spośród 400 różnych certyfikatów. Dowiedz się więcej na temat certyfikatów dzięki Akademii ING.

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki rosną dzisiaj o niecałe 2% jednak bez udziału wyższych obrtotów. Na wykresie mamy pewną, umiarkowaną tendencję wzrostową i wydaje się, że obecnie kurs spada w kierunku linii trendu.

budimex

Czytaj także: Esotiq – przychody w sierpniu 33%, a od stycznia 19% w górę. Technika sugeruje wzrostyConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here