Naga MarketsGeodeta mierzący odległościZarząd Budimeksu ocenia, że wysoki poziom portfela zamówień pozwala bezpiecznie podchodzić do ofertowania i zapewnia utrzymanie obłożenia prac w perspektywie co najmniej kilkunastu miesięcy. Wyzwaniem na kolejne kwartały jest pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest zaostrzenie konkurencji oraz ryzyko ograniczenia inwestycji, poinformował prezes Dariusz Blocher w komentarzu do wyników za 2020 r. Spodziewa się on, że rok 2021 powinien przynieść utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży i rentowności powyżej wskaźników rynkowych.

“Wchodzimy w rok 2021 z portfelem zamówień na poziomie 12,7 mld zł. Tak ambitny poziom zleceń do realizacji pozwala nam na bezpieczne podejście do ofertowania, a podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i kolejowe zapewniają utrzymanie odpowiedniego obłożenia prac w obszarze inżynieryjnym w perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy. Jesteśmy odpowiednio przygotowani kadrowo i technicznie do realizacji tych prac. Systematycznie modernizujemy naszą bazę sprzętową w obszarze drogowym oraz zwiększamy możliwości produkcyjne w kolejach. W ciągu ostatnich 3 lat, przygotowując się do zwiększenia skali działalności, jako grupa zainwestowaliśmy ponad 300 mln zł, przede wszystkim w odnowę i zakupy nowych maszyn” – napisał Blocher w komentarzu.

Te artykuły również Cię zainteresują
Według niego, wyzwaniem w najbliższych kwartałach może być pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest zaostrzenie konkurencji oraz ryzyko ograniczenia nowych inwestycji prywatnych (w szczególności obiektów biurowych i hotelowych) oraz częściowego wstrzymania planowanych inwestycji publicznych.

“W obszarze inżynieryjnym skala nowych inwestycji, według zapowiedzi GDDKiA oraz PKP PLK, powinna być zbliżona do roku 2020. To dobra informacja, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu obawialiśmy się spowolnienia procesów przetargowych, które jest charakterystyczne przy wejściu w nowy 7-letni budżet europejski. Patrząc na aktualny portfel zamówień spodziewamy się, że kolejne kwartały, jak i cały rok 2021, powinny przynieść utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży i rentowności powyżej wskaźników rynkowych” – podkreślił prezes.

Zapewnił, że jak zawsze, Budimex koncentruje się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo, terminowość realizacji i wysoką jakość efektów pracy.

“Dobra pozycja bilansowa i perspektywa wyjścia z segmentu deweloperskiego zachęca nas do poszukiwania nowych możliwości dywersyfikacji segmentowej (w tym wejście jako inwestor w rynek energii odnawialnej) i geograficznej” – wskazał też prezes.

Natomiast ciągle dużą niewiadomą jest, według niego, dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw, dlatego cały czas spółka dokładnie monitoruje sytuację i na bieżąco weryfikuje założenia operacyjne.

W 2020 roku Grupa Budimex odnotowała rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie 8 382 mln zł (+8% r/r) i wypracowała zysk netto w wysokości 459 mln zł. Rentowność operacyjna grupy uległa istotnej poprawie i osiągnęła poziom 7,6% (w porównaniu do 4,4% w roku 2019), przy rentowności segmentu budowlanego 5,1% Wysoka kontraktacja (9 mld zł) pozwoliła zwiększyć portfel zamówień do poziomu 12,7 mld zł (+18% r/r). Stabilna pozycja gotówkowa netto (2,1 mld zł, +57% r/r) zapewnia komfort operacyjny oraz szerokie możliwości inwestycyjne. Zysk netto Budimex SA w 2020 roku wyniósł 310,5 mln zł.

“Rok 2020 był pod wieloma względami rekordowy dla Grupy Budimex. Pomimo trudności związanych z wprowadzonym w marcu stanem epidemii po raz pierwszy w historii grupy przekroczyliśmy poziom 8 mld zł przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnej poprawie rentowności. Pozwoliło to ponownie zająć pierwsze miejsce wśród największych firm budowlanych w Polsce. Podpisaliśmy nowe kontrakty o wartości 9 mld zł i wchodzimy w rok 2021 z portfelem zamówień niemal 13 mld zł” – skomentował Blocher.

Spółka szacuje, że łączny wpływ pandemii na wynik operacyjny grupy to nieco ponad 30 mln zł i dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem czasu realizacji kilku kontraktów, a także kosztu zakupów środków ochrony osobistej i testowania pracowników. W całej grupie odnotowano ok. 400 przypadków zakażenia, a w szczytowym momencie na początku IV kwartału miał ok. 190 aktywnych zakażeń.

“Nie zatrzymaliśmy żadnej z budów, a zdecydowana większość naszych projektów realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Tam, gdzie pandemia opóźniła nasze prace, inwestorzy podchodzą ze zrozumieniem do propozycji aneksów terminowych, co w wpisuje się w ogólną bardzo dobrą współpracę z zamawiającymi, szczególnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe, w tym wymagającym czasie” – czytamy także w komentarzu.

Blocher podkreśla, że pomimo trudnego otoczenia sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex osiągnęła rekordowy poziom 7 539 mln zł, notując wzrost o 5,4%. Poprawie względem roku ubiegłego uległa również rentowność. Na poziomie zysku brutto osiągnięto wynik 4,9% w porównaniu do 2,6% w roku ubiegłym.

“Po kilku latach, przy ogromnym zaangażowaniu całej organizacji, finalizujemy realizację trudnych projektów, które negatywnie wpływały na jakość portfela zamówień. Otoczenie pandemiczne i ogólna niepewność gospodarcza wpłynęła także na spadek utrzymującej się wysokiej presji na wzrost płac, cen usług podwykonawczych i materiałów – to pozwoliło na poprawę marży o 1-2 punkty procentowe” – czytamy dalej.

Pomimo niższej aktywności inwestorów w roku 2020, szczególnie zauważalnej w segmencie przetargów kolejowych, wartość ofert złożonych przez Budimex w roku 2020 była porównywalna z rokiem poprzednim. Ofertowanie napędzane było głównie przez kontrakty drogowe, gdzie złożył oferty o wartości 23,4 mld zł. W segmencie budownictwa ogólnego odnotował znaczne wyhamowanie procesów przetargowych w drugim kwartale a następnie istotne przyspieszenie, szczególnie w czwartym kwartale. Łączna wartość przygotowanych ofert w segmencie mieszkaniowym i niemieszkaniowym była zbliżona do roku 2019 i wyniosła nieco ponad 10 mld zł.

Istotna poprawa skuteczności ofertowania kontraktów drogowych, utrzymanie wysokiej skuteczności na rynku budownictwa ogólnego, a także pozyskanie kontraktu kolejowego na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia za 1,8 mld zł, pozwoliło podpisać rekordowe 9 mld zł nowych zleceń. Na koniec grudnia 2020 roku wartość portfela zamówień osiągnęła poziom 12,7 mld zł. Poprzez wysoką aktywność w segmencie drogowym, kolejowym i hydrotechnicznym spółka zwiększyła wartość portfela zamówień o 1,9 mld zł, utrzymując przy tym jego dobrze zdywersyfikowaną strukturę. Główne segmenty, podobnie jak na koniec roku 2019, stanowiły kontakty infrastrukturalne (37%, wzrost o 4 p.p.) oraz kolejowe (32%, spadek o 1 p.p.).

“Sukcesywnie od 2018 r. zwiększamy w portfelu wartość kontraktów przemysłowych, osiągając na koniec roku 2020 1,1 mld zł (8% portfela). Dzięki pozyskaniu dwóch nowych kontraktów na przebudowę kanałów i wałów przeciwpowodziowych (Racza Struga oraz Krosno Odrzańskie) podkreśliliśmy swoją obecność w hydrotechnice, kończąc rok z portfelem zamówień w tym segmencie bliskim 0,4 mld zł. Liczymy na podpisanie zlecenia na II etap prac związanych z przekopem przez Mierzeję Wiślaną, gdzie nasza oferta o wartości niemal 0,5 mld zł została wybrana jako najkorzystniejsza, co dodatkowo wzmocniłoby naszą pozycję” – napisał prezes.

Grupa Budimex zakończyła 2020 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,1 mld zł. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 roku, była ona wyższa o 770 mln zł. Wzrost poziomu gotówki netto wynikał przede wszystkim z ogólnej poprawy rentowności Grupy oraz ograniczenia wysokości wypłaconej dywidendy za rok 2019. Ponadto, generowanie gotówki wspomagały przepływy na nowo podpisanych kontraktach budowlanych oraz przyrost salda wpłat od klientów w segmencie deweloperskim.

W roku 2020 przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 1 672 mieszkania i była nieznacznie wyższa (17 mieszkań) niż w roku poprzednim. Wynik przedsprzedaży jest efektem utrzymującej się rozbudowanej oferty mieszkaniowej spółki oraz utrzymującego się stabilnego popytu strukturalnego na mieszkania w największych miastach. Klienci Budimex Nieruchomości podpisali w 2020 roku 1 286 aktów notarialnych. Spadek w porównaniu do roku 2019 wyniósł 16% i jest on efektem mniejszej liczby zamkniętych projektów w stosunku do roku ubiegłego. Ograniczenia pandemiczne miały tylko tymczasowy wpływ na przekazania (przede wszystkim w marcu i kwietniu), a łączna liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z harmonogramem. Przychody ze sprzedaży wyniosły 674 mln zł, co oznacza wzrost o 21% rok do roku. Zysk brutto wzrósł ze 120 mln w roku 2019 do rekordowych 195 mln zł w roku 2020. Budimex Nieruchomości konsekwentnie utrzymuje wysoką dodatnią pozycję gotówkową netto, podano także w materiale.

Rok 2020 był również rekordowy dla Grupy FBSerwis. Kolejny rok z rzędu spółka odnotowała dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży przy jednoczesnej poprawie rentowności. Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 610 mln zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 22%, z kolei zysk netto wyniósł 47 mln zł co stanowiło przyrost o 31 mln rok do roku. Grupa Budimex objęła pełną konsolidacją Grupę FBSerwis w ramach segmentu usługowego od lipca 2019 roku. Osiągnięcie wyników było możliwe dzięki: dalszym inwestycjom Grupy w środki trwałe, zwiększaniu portfolio kontraktów, a także wysokiej efektywności operacyjnej w branży odpadowej, stanowiącej główne źródło przychodów Grupy. Plany rozwojowe Grupy FBSerwis opierają się na dalszych długofalowych inwestycjach zwiększających potencjał operacyjny Grupy oraz poszukiwaniu atrakcyjnych celów akwizycyjnych.

Budimex pozostaje największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych w kraju. Według rankingu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Budimex awansował od 2017 roku z 61 na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce, zakończono w informacji.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here