Naga MarketsBudimex spodziewa się poprawy dynamiki przychodów r/r w kolejnych kwartałachZarząd Budimeksu ocenia, że kolejne kwartały powinny przynieść poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie zwraca uwagę, że trendy w zakresie cen materiałów, w szczególności stali, ropy i ropopochodnych czy styropianu, przy utrzymujących się niskich cenach ofertowych sprawią, że rentowność branży w najbliższych kwartałach może być pod presją.

Budimex prognozuje poprawę dynamiki przychodów r/r

“Wchodzimy w sezon budowlany z portfelem zamówień na poziomie 12,8 mld zł. Analizując aktualny portfel zamówień, zlecenia z szansą na podpisanie i nasz harmonogram robót spodziewamy się, że kolejne kwartały powinny przynieść poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Naszym celem jest utrzymanie rentowności powyżej wskaźników rynkowych, które mogą być pod presją z uwagi na wzrost kosztów materiałów” – napisał Blocher w komentarzu do wyników za I kw. 2021.

Te artykuły również Cię zainteresują
“W kolejnych kwartałach będziemy koncentrować się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo, terminowość realizacji i wysoką jakość efektów pracy. Wyzwaniem będzie odpowiednie zarządzanie i kontrola kosztów, aby ograniczyć ryzyka związane ze wzrostem cen materiałów. Dodatkowo, jednym z celów na najbliższe miesiące jest finalizacja procesu przeglądu opcji strategicznych w segmencie deweloperskim i dostosowanie modelu biznesowego Grupy do nowych warunków. Jednocześnie pracujemy nad nowymi projektami biznesowymi w Polsce i za granicą oraz rozwijaniem przedsięwzięć w formule PPP” – dodał.

Prezes podkreślił, że zarząd jest zadowolony z wyników Grupy Budimex w I kwartale 2021 roku.

“Odnotowaliśmy wzrost zysku brutto grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 36 mln zł w pierwszym kwartale 2020 roku do 55 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 2,4% do 4,4%. W tym samym czasie zysk netto wzrósł o 47 mln zł, co jest efektem istotnej poprawy wyniku w ramach działalności zaniechanej, czyli segmentu deweloperskiego. Odnotowaliśmy spadek przychodów ze sprzedaży grupy o 15,3%, przy czym przychody w segmencie usługowym wzrosły o 27,2%, a w obszarze budowlanym spadły o 17,3%. Niższe tempo realizowanych prac budowlanych wynikało przede wszystkim  z trudniejszych warunków pogodowych na początku roku oraz z rozkładu harmonogramu prac projektowych na drogowych kontraktach ‘projektuj i buduj'” – napisał Blocher.

Wskazał, że pomimo trudności związanych z przyrostem nowych zakażeń spółka realizuje większość naszych kontraktów bez istotnych zakłóceń. Konsekwentnie stosuje strategię testowania i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednak, podobnie jak w całym kraju, pod koniec marca obserwowała wzrost liczby nowych zakażeń. Skala aktywnych przypadków jest nieco niższa od poziomu notowanego jesienią ubiegłego roku. Niestety, w kwietniu Budimex odnotował wśród pracowników pierwsze 2 przypadki śmiertelne.

“Warunki realizacji kontraktów na początku tego roku w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku były zdecydowanie trudniejsze. Surowa zima spowolniła prace budowlane na większości frontów. Jednocześnie w obszarze drogowym jesteśmy na kilku istotnych zleceniach w fazie projektowania lub oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej –  przychody ze sprzedaży na takich kontraktach są relatywnie niewielkie.  Dlatego też dynamika spadku przychodów części budowlanej w Grupie Budimex była większa niż raportowana przez GUS dla całego sektora” – czytamy dalej.

Rentowność brutto wyniosła 3,4% i była zauważalnie wyższa niż w pierwszym kwartale 2020 roku, kiedy wyniosła 2,1%, dodał prezes.

“W pierwszym kwartale 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 993 mln zł, natomiast w ‘poczekalni’ mamy kolejne zlecenia o wartości przeszło 3 mld zł. Największe projekty z szansą na podpisanie to linia kolejowa E75 Białystok – Ełk (587 mln zł, oferta oceniona najwyżej) oraz droga ekspresowa S6 Leśnice – Bożepole Wielkie (584 mln zł, oferta oceniona najwyżej). W kwietniu podpisaliśmy kontrakt na budowę fragmentu Obwodnicy Trójmiasta S6 (581 mln zł) oraz kluczowy kontrakt pod kątem wzmacniania naszej pozycji na rynku hydrotechnicznym – II etap przekopu przez Mierzeję Wiślaną o wartości 467 mln zł. Na koniec marca 2021 roku wartość portfela zamówień osiągnęła poziom 12,8 mld zł” – wymienił prezes.

Poinformował, że Grupa Budimex zakończyła I kwartał 2021 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,1 mld zł (z uwzględnieniem gotówki w ramach działalności zaniechanej jest to około 2,5 mld zł). W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 roku, była ona wyższa o 403 mln zł. Konsekwencją komfortowej i stabilnej pozycji gotówkowej netto jest rekomendacja wypłaty dywidendy na poziomie 426 mln zł, co daje w przeliczeniu na akcję 16,7 zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy FBSerwis, będącej motorem segmentu usługowego, wyniosły 167 mln zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 27,7%, co wynikało z większych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów. Zysk brutto wyniósł 22 mln zł w porównaniu do 21 mln zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Słabsza rentowność w pierwszym kwartale 2021 roku, która nie podążyła za wzrostem przychodów, spowodowana była wysokimi kosztami zimowego utrzymania na kontraktach drogowych.

“Patrzymy optymistycznie na perspektywy rozwoju Grupy FBSerwis w najbliższym czasie. W drugim kwartale rozpoczęliśmy realizację kontraktów na zagospodarowanie odpadów z Warszawy. Kontrakty obecnie realizowane i te, które są w trakcie procedury przetargowej, w ramach której złożyliśmy najkorzystniejsze oferty na 12 zadań, w połączeniu z zawartymi nowymi kontraktami  na zagospodarowanie odpadów z Łodzi zapewnią w pełni efektywne wykorzystania zasobów naszych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych co najmniej do końca 2021 roku” – skomentował prezes.

“Długoterminowe plany rozwojowe Grupy FBSerwis opierają się niezmiennie na kolejnych inwestycjach zwiększających potencjał operacyjny FBSerwis oraz poszukiwaniu atrakcyjnych celów akwizycyjnych” – dodał.

W I kwartale 2021 roku przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 494 mieszkania i była nieco niższa (47 mieszkań) niż w roku poprzednim. Dobry wynik przedsprzedaży jest efektem utrzymującej się szerokiej oferty mieszkaniowej spółki oraz utrzymującego się stabilnego popytu strukturalnego na mieszkania w największych miastach. Klienci Budimex Nieruchomości podpisali w pierwszym kwartale 2021 roku 346 aktów notarialnych w porównaniu do 4 aktów notarialnych w pierwszym kwartale 2020 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 183 mln zł, a zysk brutto osiągnął 31 mln zł. Budimex Nieruchomości konsekwentnie utrzymuje wysoką dodatnią pozycję gotówkową netto, napisał prezes.

“W dalszym ciągu dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw. Liczymy na stopniową poprawę sytuacji epidemicznej – w Grupie Budimex w ostatnich tygodniach, podobnie jak w całym kraju, statystyki dotyczące aktywnych zakażeń spadają. Przygotowujemy się do organizacji szczepień jako pracodawca, jesteśmy gotowi objąć programem ok. 7 tysięcy osób, głównie pracowników z rodzinami” – zakończył.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here