Naga MarketsGeodeta mierzący odległościBudimex odnotował 65,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 102,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 112,16 mln zł wobec 141,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2134,14 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2087,01 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 137,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5382,56 mln zł w porównaniu z 5389,68 mln zł rok wcześniej.

“W okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniki Grupy Budimex były słabsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności dotyczył segmentu budowlanego i wynikał przede wszystkim z postępującej inflacji kosztowej w branży budowlanej. W ramach segmentu budowlanego Grupa Budimex realizuje kontrakty długoterminowe, których zapisy umowne w większości przypadków nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia. Dlatego też obserwowane dynamiczne zmiany cen usług podwykonawczych i robocizny przełożyły się na pogorszenie marży, szczególnie na kontraktach podpisanych 2-3 lata temu. Jednocześnie wzrost rentowności operacyjnej Grupy odnotowany w trzecim kwartale bieżącego roku był rezultatem uwzględnienia korekty historycznego kosztu opłaty licencyjnej w kwocie 34 818 tysięcy złotych, wynikającej ze zmiany umowy wsparcia przez inwestora strategicznego” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 153,76 mln zł wobec 260,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBNews

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo

Sytuacja na wykresie:

Akcje spółki drożeją o około 4%. Wyniki zostały więc pozytywnie odebrane. Na wykresie można wyznaczyć coś na kształt formacji klina. Obecnie cena podąża w jej górne rejony.

budimex

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here