Naga MarketsBrytyjska komisja nadzoru finansowego (FCA) poinformowała, że przy współpracy z jedenastoma innymi regulatorami oraz powiązanymi podmiotami, tworzy Globalną Sieć Innowacji Finansowej (Global Financial Innovation Network, GFIN), będące efektem przedstawionej wcześniej w tym roku propozycji ustanowienia „piaskownicy regulacyjnej” (z ang. regulatory sandbox).


Wsparcie innowacji wśród regulatorów oraz nowych technologii

Celem sieci będzie zapewnienie bardziej skutecznego sposobu interakcji innowacyjnych przedsiębiorstw z organami regulacyjnymi, pomagając im w poruszaniu się między krajami w poszukiwaniu nowych pomysłów. Stworzy on również nowe ramy współpracy między organami regulacyjnymi w zakresie usług finansowych w kwestiach związanych z innowacjami, dzieląc się różnymi doświadczeniami i podejściami.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wspólne działania, obejmujące organy regulacyjne z całego świata, rozpoczynają konsultacje na temat roli, jaką GFIN powinna odgrywać w osiąganiu swoich celów, w tym narzędzi, z których będzie korzystać. W konsultacjach określono trzy główne funkcje GFIN:

  • działanie jako sieć organów regulacyjnych w celu współpracy i dzielenia się doświadczeniami w zakresie innowacji na odpowiednich rynkach, w tym w zakresie nowych technologii i modeli biznesowych;
  • stworzenie forum dla wspólnych prac i dyskusji dotyczących polityki; oraz
  • stworzenie przedsiębiorstwom warunków do testowania rozwiązań transgranicznych.

W ramach konsultacji grupa prosi o opinie na temat wzorca misji GFIN, proponowanych funkcji oraz obszarów, w których powinna ustalić priorytety swoich działań. Grupa pragnie również usłyszeć opinie od innych zainteresowanych organów regulacyjnych lub powiązanych organizacji, które chcą się zaangażować.

Christopher Woolard, Dyrektor Wykonawczy FCA ds. Strategii i Konkurencji oraz członek Rady Nadzorczej, skomentował powołanie nowej Sieci: “Stworzenie Globalnej Sieci Innowacji Finansowych (GFIN) jest kolejnym ważnym krokiem dla organizacji takich jak nasza, które aktywnie angażują się w zrozumienie i wykorzystanie korzyści płynących z innowacji w usługach finansowych dla konsumentów, jednocześnie zarządzając potencjalnymi szkodami.

“Ustanowienie GFIN może pomóc w dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą z różnych rynków, zapewniając jednocześnie platformę dla innowacyjnych firm pragnących rozszerzyć swoje propozycje poprzez testowanie w wielu krajach”– dodaje Woolard.

Kryptowaluty, blockchain, sztuczna inteligencja i ICO

Najnowsze ogłoszenie jest następstwem wstępnych konsultacji w sprawie pomysłu “globalnej piaskownicy”, które odbyły się w lutym 2018 r., i stanowi aktualizację kolejnych etapów projektu. Otrzymano 50 odpowiedzi na wcześniejszy dokument, w których pozytywnie oceniono pomysł współpracy organów regulacyjnych w tym zakresie. Kluczowymi tematami, które pojawiły się w opiniach, były:

  • Współpraca w zakresie regulacji: Respondenci wyrazili poparcie dla koncepcji inicjatywy zapewniającej organom regulacyjnym możliwość współpracy nad wspólnymi wyzwaniami lub kwestiami politycznymi, z którymi borykają się firmy w różnych jurysdykcjach.
  • Szybkość wprowadzania na rynek: Respondenci wskazali, że jedną z głównych zalet sandboxu może być skrócenie czasu potrzebnego do wprowadzenia pomysłów na nowe rynki międzynarodowe.
  • Zarządzanie: Informacje zwrotne podkreśliły znaczenie przejrzystości i uczciwości projektu dla tych potencjalnych firm, które chcą ubiegać się o testy transgraniczne.
  • Nowe technologie/modele biznesowe: W informacjach zwrotnych zwrócono uwagę na szeroki zakres tematów i zagadnień, w szczególności tych, które mają istotne zastosowanie transgraniczne. Wśród poruszonych kwestii znalazły się m.in. sztuczna inteligencja, technologia rozproszonej księgi popytu i podaży, ochrona danych, regulacja emisji monet cyfrowych (ICO), znajomość klienta (KYC) oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML).

Grupa robocza prosi o informacje zwrotne na temat pytań konsultacyjnych do dnia 14 października 2018 r. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy grupa będzie współpracować z zainteresowanymi stronami z różnych jurysdykcji zaangażowanych w projekt. Jesienią grupa robocza oceni informacje zwrotne i uzgodni kolejne kroki.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here