Naga MarketsBrokerzy CFD zarabiają na opłatach za brak aktywności rachunków, wynika z przeglądu CySECCypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) przeprowadziła przegląd okoliczności, które brane są pod uwagę przez Cypryjskie Firmy Inwestycyjne (CIF) przy stosowaniu opłat za brak aktywności klientów. Raport ujawnił pewne niepokojące praktyki. Przegląd obejmował próbkę 35 CIF-ów, przy czym badane firmy były głównie dostawcami kontraktów CFD. Cypryjski regulator skupił się na okresie od lipca do listopada 2019 roku.

  • Brokerzy nie podają jasno, co oznacza “brak aktywności” konta lub klienta
  • Niektóre firmy z opłat za brak aktywności uczyniły sobie ważne źródło dochodu
  • Opłata za brak w aktywności była czasem wyższa niż 100 euro / msc 

Nieprecyzyjne zapisy odnośnie “braku aktywności”

Niektóre firmy inwestycyjne (CIF) nie zapewniły odpowiednich informacji o okolicznościach, w których klient i / lub konto handlowe klienta są uważane za nieaktywne. W warunkach umowy nie sprecyzowano, kiedy rachunek traktowany jest jako nieaktywny. Z kolei duża liczba CIF-ów informowała o tym, że rachunek jest nieaktywny, gdy nie ma na nim “aktywności handlowej”, ale nie określała wyraźnie czym jest taka “aktywność”.

Te artykuły również Cię zainteresują
Podczas oceny działalności transakcyjnej na rachunku handlowym klienta niewielka liczba CIF powiązała tę działalność z liczbą wykonanych transakcji, a nie z samym akcją handlową. Na przykład konto handlowe klienta zostało uznane za nieaktywne, jeśli liczba transakcji w okresie 60 dni była mniejsza niż 5 transakcji miesięcznie.

Ograniczona liczba CIF powiązała wymogi dotyczące dokumentacji „Know-Your-Client” (KYC) z okolicznościami, w których rachunek handlowy klienta został uznany za nieaktywny. Na przykład jeden CIF stwierdził, że gdy wygasną dokumenty KYC, a klient nie dostarczy zaktualizowanych dokumentów, jego konto zostanie uznane za nieaktywne. Ponadto, zidentyfikowano praktykę, zgodnie z którą CIF stwierdził w swoim Regulaminie, że w przypadku gdy depozyt klienta nie zostanie zweryfikowany w terminie 15 dni lub nie dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez brokera, ten może pobierać opłatę za brak aktywności.

Nawet powyżej 100 euro miesięcznej opłaty za brak aktywności

Zasadniczo CIF nie wyjaśniły czynników ilościowych i jakościowych branych pod uwagę przy obliczaniu wysokości opłaty za brak aktywności. CySEC stwierdził również, że niewielka liczba CIF stosowała nadmiernie wysokie opłaty za brak aktywności (np. 100 EUR lub więcej) w okresach miesięcznych, bez uzasadnionego uzasadnienia nałożenia takiej opłaty ani odpowiedniego wyjaśnienia jej obliczenia.

CySEC był szczególnie zaniepokojony tym, że w przypadku kilku firm inwestycyjnych, kwota pobrana z opłat za brak aktywności w okresie sześciu miesięcy od lipca 2019 r. do listopada 2019 r. była zbyt wysoka i wynosiła od 1 mln euro do 1,4 mln euro.

Ponadto w przypadku wielu firm kwota uzyskana z opłat za brak aktywności za okres sześciu miesięcy od lipca 2019 r. do listopada 2019 r. wydawała się stanowić znaczną część przychodów generowanych przez okres sześciu miesięcy, w ograniczonych przypadkach sięgających 18 – 31 proc.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here