Regulacje

Dukascopy Europe IBS AS jest spółką brokerską z licencją Unii Europejskiej, która jest regulowana przez Komisję Rynku Finansowego i Kapitałowego (FCMC). Dodatkowo, jako broker przybankowy, regulowany jest również przez macierzystą jurysdykcje, czyli FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego.

Aktywa klientów Dukascopy Europe IBS AS są przechowywane na rachunku powierniczym Dukascopy Europe IBS AS w Dukascopy Bank SA, Genewa, Szwajcaria. W przypadku ogłoszenia upadłości Dukascopy Bank, depozyty do 100 000 franków szwajcarskich są uważane za depozyty preferencyjne i zostaną natychmiast wypłacone Dukascopy Europe IBS AS.