Naga Marketsbrand24Jak podała w komunikacie spółka, złożono w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z przejściem z giełdy NewConnect na GPW.


Zobacz również: CCC z perspektywą dalszych wzrostów

Złożenie wniosku jest konsekwencją działań podjętych przez zarząd na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 19 grudnia 2018 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

10 kwietnia 2019 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji emitenta, w tym akcji będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect tj.:

  • 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  • 538 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  • 15 384 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • 71 769 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  • 13 267 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  • 86 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
  • 164 720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  • 110 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
  • 7 762 akcji zwykłych na okaziciela serii G nienotowanych dotychczas w ASO, o wartości nominalnej 0,1 zł każda – napisano w komunikacie.
Akcje Brand24 interwał tygodniowy, źródło: stooq.pl

Zobacz również: CD Projekt liderem GPW. Akcje CDR zyskują 1,5%

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS, czyli oprogramowania udostępnianego w formie usługi.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here