Naga MarketsLogo KNFKomisja Nadzoru Finansowego nie zgadza się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Zarówno IdeaBank, jak i Getin Noble Bank wyraźnie tracą na dzisiejszej sesji. W poniedziałek 3 czerwca IdeaBank znajduje się ponad 5% na minusie, a Getin pikuje w dół blisko 3%. 


Zobacz również: Zapiski giełdowego spekulanta: Getin Noble Bank – już 11 kwartałów na stracie

Brak zgody KNF na połączenie

Jak napisano w komunikacie: “KNF w uzasadnieniu decyzji stwierdziła, że połączony bank nie będzie spełniał wszystkich wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej i nie zapewni bezpieczeństwa środków gromadzonych w połączonych bankach oraz praw ich klientów. W konsekwencji połączenie Idea Banku z GNB prowadzi do zaistnienia przesłanek odmowy wydania zezwolenia na połączenie określonych w art. 124 ust. 2 Ustawy” .

Jak podała w komunikacie KNF, decyzja wynikała z niedopełnienia przez wnioskodawców obowiązków wynikających z prawa bankowego. Komisja podała, że podczas prowadzonego postępowania wnioskodawcy nie przedstawili zaktualizowanych danych i projekcji finansowych, które były kluczowe dla postępowania.

Zobacz także: Poranny przegląd rynków. Wyprzedaż na giełdach trwa, a złoto wraca do trendu wzrostowego

“Jednocześnie, biorąc pod uwagę przekazywane w ostatniej fazie postępowania informacje na temat przebiegu procesu pozyskania inwestora z których wynika, że dotychczas nie zostały złożone żadne wiążące oferty ze strony potencjalnych inwestorów uczestniczących w tym procesie, uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie połączonego banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych”.

Ponadto KNF wątpi, jako połączenie obu banków miało na celu dokapitalizowanie.

“Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez organ nadzoru, uwzględniającymi aktualną sytuację wnioskodawców, brak realizacji powyższego założenia, tj. dokapitalizowania połączonego banku bezpośrednio po połączeniu, skutkowałby niedoborem kapitału do minimum regulacyjnego uwzględniającego wymóg połączonego bufora i stanowiłby o naruszeniu wymogów kapitałowych określonych w przepisach prawa, jak również o długoterminowym utrzymywaniu nierozwiązanych problemów oraz ryzyk dla połączonego banku oraz dla bezpieczeństwa gromadzonych w nim depozytów” 

Pod koniec ubiegłego tygodnia 3 członków zarządu IdeaBanku (Tomasz Górski  Piotr Petelewicz oraz Dariusz Daniluk) złożyło rezygnacje.  Nie podali oni powodów rezygnacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here