Naga MarketsGrupa Bowim – jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, publikuje dziś raport, w którym odnotowuje 7,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej. 


Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 7,5 mln zł wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej natomiast zysk operacyjny wyniósł 19,39 mln zł wobec 20,12 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 21,73 mln zł wobec 21,98 mln zł rok wcześniej.

Jak czytamy w raporcie: “Na zmiany wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęła przede wszystkim mniejsza dynamika wzrostu cen stali w pierwszej połowie 2018 roku, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dodatkowym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ na różnicę pomiędzy wynikami omawianego okresu vs wyniki okresu bazowego (I poł. 2017) była polityka pierwotnie stosowana przez klientów emitenta, którzy przewidując wzrosty cen wyrobów stalowych przy posiadanych niskich stanach magazynowych uzupełniali je kładąc większy nacisk na skrócenie terminów dostarczenia materiału aniżeli ceny dostarczanych towarów. Aktualnie wzrosty cen wyhamowały a odbiorcy prowadzą stabilną gospodarkę zaopatrzeniową“.

Spółka podaje również, że marża EBIT spadła w I półr. br. do 2,9% z 3,8% rok wcześniej, marża EBITDA – odpowiednio: do 3,2% z 4,1%. Wskaźnik ROE wynosił w tych okresach: 1,7% wobec 2,6%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 679,27 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 532,73 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,57 mln zł wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Według przedstawionych przez spółkę w połowie sierpnia wstępnych danych, Bowim miał 679,27 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 7,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2018 r. co oznaczało odpowiednio: wzrost o 146,54 mln zł i spadek o 2,48 mln zł r/r.

Sytuacja na wykresie

Spółka w dniu wczorajszym odbiła się od bardzo ważnego wsparcia – poziomu 2,95 i jak na razie klasycznie reaguje. Cena akcji spółki od połowy 2017 roku przeceniła się o ponad 47 procent, z poziomu 5,60 zł za akcję. Dotychczas spółka bardzo mocno respektuje również poziom 4,18 / 4,30, który stanowi istotny opór cenowy. Dodatkowo, spółka choć znajduje się w trendzie horyzontalnym od sierpnia 2017r. to dolne ograniczenia stale są pogłębiane a powroty coraz słabsze, dlatego warto zwrócić uwagę, czy obecny poziom wsparcia nadal będzie trzymał cenę przed ewentualną obniżką do kolejnego poziomu – 2,50 zł.

BOWIM (BOW) – D1


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here