Naga MarketsBank Ochrony Środowiska (BOŚ) ocenia, że w pozytywnym scenariuszu, zakładającym brak kolejnego lockdownu na poziomie ogólnopolskim, ma szansę na lekką poprawę w zakresie kosztów ryzyka w drugiej połowie roku, poinformował wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk.

BOŚ ocenia, że ma szansę na lekką poprawę w zakresie kosztów ryzyka w drugiej połowie roku

“Koszty ryzyka dość istotnie wzrosły w pierwszym półroczu. Wszystko zależy od tego, czy będzie druga fala COVID, czy nie. Jeżeli będzie ten scenariusz bardziej optymistyczny i nie będzie kolejnego lockdownu ogólnopolskiego na 2, czy 3 miesiące, ale mniejsze, lokalne, to nie spodziewamy się istotnych wzrostów kosztu ryzyka. Podejrzewam nawet, że to nasze ostrożnościowe podejście z drugiego kwartału spowoduje, że ten koszt ryzyka się poprawi. Natomiast jeśli będzie lockdown ogólnopolski – pytanie jeszcze, w jakim zakresie i jakich branż dotknie – to tutaj, niestety, różnie może być. To jest trudne do przewidzenia na tym etapie” – powiedział Garbarczyk podczas wideokonferencji.

Wskaźnik kosztu ryzyka wyniósł 0,95% w I poł. br. wobec 0,78% rok wcześniej.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł 63,03 mln zł w I poł. wobec 39,07 mln zł rok wcześniej, z powodu wyższych odpisów na należności bilansowe głównie w pionie klientów instytucjonalnych o 19,8 mln zł oraz wyższych odpisów na zobowiązania pozabilansowe o 2,2 mln zł, jak również na skutek wzrostu wartości rezerw na kredyty walutowe w następstwie deprecjacji PLN względem CHF oraz EUR.

Bank poinformował w raporcie, że w II kw. utworzył 8 mln zł odpisów portfelowych związanych z COVID-19.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Zawsze jesteśmy optymistyczni, ale ostrożni. Kwota 8 mln zł to są tylko i wyłącznie odpisy związane [wprost] z COVID-em, natomiast gdybyśmy oszacowali wszystkie odpisy, które są związane z COVIDem, to myślę, że jest to kwota nieco powyżej 20 mln zł. Jesteśmy na tyle małym bankiem, że stać nas było – w sensie zasobów ludzkich i sprzętowych – na zrobienie przeglądu całego portfela kredytowego, czyli wszystkich ekspozycji powyżej pewnej ustalonej kwoty łącznego zaangażowania, którą uznaliśmy za znaczącą. W związku z tym, indywidualnie przejrzeliśmy wszystkie ekspozycje, popatrzyliśmy na perspektywy rozwoju klienta, potrzeby płynnościowe i – jeżeli była taka potrzeba – to udzieliliśmy kredytów płynnościowych zabezpieczonych gwarancjami BGK. Niestety, w niektórych przypadkach musieliśmy zmienić scenariusze – to były głównie scenariusze makroekonomiczne, niestety, te gorsze – i tego typu zmiany nie są ujęte w tej kwocie 8 mln zł. Podobnie, część kredytów przeszła z fazy pierwszej do fazy drugiej, co również nie zawiera się w tej kwocie 8 mln zł, ponieważ nie jest to wpływ bezpośredni. Gdybyśmy tak oszacowali, to myślę, że to jest ok. 20-22 mln zł – łączny wpływ bezpośredni i pośredni epidemii COVID-owej na odpisy” – wyjaśnił Garbarczyk.

Bank podał, że w I poł. br. łączna kwota kredytów objętych wakacjami kredytowymi na mocy 3 602 aneksów do umów wyniosła 2,8 mld zł.

W ramach tarczy finansowej PFR do końca czerwca ze środków w formie subwencji finansowych skorzystały 863 podmioty gospodarcze, a łączna kwota subwencji wypłaconych za pośrednictwem BOŚ wyniosła 261,8 mln zł.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here