Naga Markets
Zgodnie z raportem datowanym na 1 marca, dom maklerski Banku Ochrony Środowiska obniżył rekomendację fundamentalną PKO BP do “trzymaj”  oraz podwyższył dla Pekao do “kupuj”. Wycena w horyzoncie dwunastu miesięcy prognozowana jest odpowiednio na poziomie 43,4 zł oraz 154,4 zł za akcję.


PKOBP

“Rekomendacja fundamentalna obniżona do Trzymaj. Obniżamy długoterminową rekomendację fundamentalną do Trzymaj (poprzednio Kupuj), gdyż nasza skorygowana 12-miesięczna wycena docelowa dla Banku obecnie znajduje się w pobliżu kursu akcji. W naszej ocenie korzystna sytuacja makroekonomiczna w połączeniu z łagodnym ryzykiem kredytowym na tym etapie cyklu wpłynie na dalszą poprawę wyników, co – wraz z ewentualnym wzrostem zysków – jest już uwzględnione w obecnej cenie rynkowej. Ponadto PKO BP powinien powrócić do wypłaty dywidendy w br. Kwestią, która pozostaje pod znakiem zapytania, jest ewentualna zapłata dodatkowych kosztów związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Stanowi to element ryzyka i znajduje się bezsprzecznie poza kontrolą Banku.” – czytamy w uzasadnieniu

W 2017 roku bank zanotował wzrost wolumenów oraz silną dynamikę przychodów. PKOBP udało się także przeprowadzić kilka przejęć co powinno wpłynąć pozytywnie na wyniki (leasingowa działalność Raiffeisen oraz AM od KBC). Trzeba tu jednak pamiętać o ekspozycji banku na walutowe kredyty hipoteczne oraz o ustawe o restrukturyzacji kredytów w walutach obcych, tego ryzyka analitycy BOŚ nie uwzględnili w rekomendacji.

12 marca bank PKOBP opublikuje wyniki, które powinny być przeciętne, bez znaczących odchyleń, zysk netto prognozowany na 836 mln zł zysku (-7%). Wynik netto dla 2018 i 2019 roku spada odpowiednio o 5% i 8%.


Pekao

“Rekomendacja fundamentalna podwyższona do Kupuj. Nasza wycena jest wyższa od bieżącego kursu akcji Pekao i podwyższamy długoterminową rekomendację fundamentalną do Kupuj (poprzednio Trzymaj). Uważamy, że poprawa sytuacji gospodarczej i łagodne ryzyko kredytowe na tym etapie cyklu przełoży się na lepsze wyniki, a bieżący kurs akcji już uwzględnia perspektywę rosnących zysków. Ponadto postrzegamy wyniki za IV kwartał ub.r. jako potwierdzenie dążenia Banku do przyspieszenia tempa wzrostu podstawowej działalności (kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, obsługa małych i średnich przedsiębiorstw) ponad dynamikę sektorową.” – czytamy w raporcie

Rok 2017 również w tym dużym banku był bardzo burzliwy: sprzedaż udziałów Unicredit, odkupienie przez PZU i PFR, zmiana zarządu banku a także planowana współpraca z Aliorem. Fuzja z tym ostatnim bankiem według analityków nie byłaby dobrym posunięciem ze względu na różne profile obu banków, prawdopodobnie skończy się tylko na współpracy IT.

Pekao korzysta z koniunktury gospodarczej oraz łagodnego ryzyka kredytowego zważywszy na korzystny etap cyklu, natomiast oczekiwana podwyżka stóp kredytowych
powinna przynieść poprawę marż oraz widoczny wzrost wyniku netto.

Analitycy oczekują, że w I kwartale br. rentowność będzie niższa niż w ostatnim kwartale ub.r., głównie ze względu na wyższą bazę kosztów. Poprawa powinna pojawić się w kolejnych kwartałach. Na poziomie działalności podstawowej spodziewany jest wzrost wyniku odsetkowego netto głównie pod wpływem rosnącej bazy aktywów oraz poprawy wyniku z tytułu prowizji i opłat.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułDM BOŚ rekomenduje “kupuj” dla akcji Asseco SEE, cena docelowa 17,30
Następny artykułRaport walutowy BM ING – RPP podcięła skrzydła złotemu
Trader, inwestor, bloger, absolwent The University of Information Technology and Management w Rzeszowie. Doświadczenie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w firmach proptradingowych. Inwestowaniem zajmuje się od kryzysu w 2008 roku, począwszy od papierów wartościowych, przez kontrakty terminowe i rynek walutowy, który uważa za najciekawszy ze względu na swoją dynamikę oraz techniczny charakter. Specjalizuje się w rynku amerykańskich kontraktów terminowych ze szczególnym upodobaniem czytania taśmy i wolumenu (tape reading). Laureat VI edycji „Ligi Traderów” gdzie zajął trzecie miejsce oraz zdobywca II miejsca w konkursie inwestycyjnym organizowanym przez HFT Brokers. Prelegent podczas Konferencji Naga Markets w Warszawie. Nominowany także w kategorii Analityk rynku kryptowalutowego roku na Cryptocurrency World Expo 2017.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here