Naga MarketsBOŚ miał 2,12 mln zł zysku netto, bez efektów COVID-19: 29 mln zł zysku w I kw.Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 2,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 23,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

BOŚ przedstawia swoje wyniki finansowe

“Wynik netto grupy bez efektów COVID-19: 23% powyżej wyniku I kw. 2020” – podano w prezentacji wynikowej. W tym ujęciu wynik za I kw. br. wyniósł 29 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Grupa Banku Ochrony Środowiska wykazała w I kwartale 2021 r. zysk netto w wysokości 2,1 mln zł wobec 23,6 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Negatywny wpływ na wynik banku miały decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych w okresie od marca do maja 2020 r., łącznie o 140 punktów bazowych. Obniżki stóp procentowych miały na celu złagodzenie gospodarczych skutków pandemii COVID-19. “W efekcie działań RPP wynik odsetkowy Grupy BOŚ był o 15,6 mln zł (tj. o 15%) niższy r/r i wyniósł 87,5 mln zł. Wynik grupy został ponadto obciążony większymi odpisami z tytułu utraty wartości należności kredytowych, na co również miała wpływ pandemia COVID-19. Łącznie odpisy w I kwartale br. wyniosły 38,9 mln zł wobec 22,7 mln zł w analogicznym okresie 2020 r.” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 87,47 mln zł wobec 103,04 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 36,03 mln zł wobec 29,7 mln zł rok wcześniej.

“Istotna część spadku wyniku odsetkowego została skompensowana rosnącym wynikiem z tytułu opłat i prowizji, który w I kwartale br. przekroczył 36 mln zł i był o 6,3 mln zł (tj. o 21%) wyższy r/r, głównie dzięki znacząco większym dochodom z działalności maklerskiej. Dom Maklerski BOŚ pozytywnie wyróżniał się na tle rynku pod względem aktywności inwestorów, realizując w I kwartale 2021 r. niemal 2-krotnie wyższe obroty na rynku akcji GPW i na rynku NewConnect niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ponadto, w I kwartale br. DM BOŚ ponownie został liderem rynku kontraktów terminowych” – czytamy dalej.

Bank podkreśla, że był to również bardzo udany okres dla Domu Maklerskiego BOŚ pod względem liczby nowo otwieranych rachunków inwestycyjnych, która przekroczyła 4,3 tys. (o 28% więcej niż w I kwartale 2020 r.). Tym samym DM BOŚ był wiceliderem rynku pod względem liczby otwieranych rachunków papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW.

“Działalność Domu Maklerskiego BOŚ znajduje uznanie w oczach rosnącej liczby inwestorów korzystających z jego usług, czego wyrazem jest około dwukrotny wzrost obrotów oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Rosnące dochody grupy z tytułu opłat i prowizji częściowo skompensowały spadek wyniku odsetkowego spowodowanego obniżką stóp procentowych” – skomentował prezes BOŚ Banku Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 19,94 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 20,5 mld zł na koniec 2020 r. W ujęciu rocznym aktywa wzrosły o 0,41 mld zł, tj. 2,1%.

invest

Sprzedaż kredytów proekologicznych w I kwartale 2021 r. wyniosła 324 mln zł i stanowiła ponad 1/3 łącznej wartości kredytów udzielonych przez BOŚ w tym okresie. Saldo kredytów proekologicznych na koniec marca br. wynosiło 4,67 mld zł, a ich udział w portfelu kredytowym ogółem wzrósł do 36,56% (z 36,34% na koniec 2020 r.).

“W pierwszym kwartale tego roku zauważyliśmy ożywienie akcji kredytowej – BOŚ udzielił kredytów i pożyczek w kwocie 929 mln zł, tj. o 63% więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku” – dodał Wojciech Hann.

Zarząd banku finalizuje prace nad nową strategią, która wzmocni model biznesowy związany ze specjalizacją w ekologii i będzie podkreślać rolę BOŚ w finansowaniu zielonej transformacji i projektów służących ochronie środowiska naturalnego, podano także w komunikacie.

“Bank oraz podmioty grupy kapitałowej utrzymały wskaźniki bezpieczeństwa na poziomie przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i nie odnotowały znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na płynność i adekwatność kapitałową” – czytamy w prezentacji.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,54%, natomiast bez przepisów przejściowych MSSF 9 sięgnął 15,18%. Współczynnik kapitału Tier 1 to 13,78%, zaś bez przepisów przejściowych wyniósł on 13,42%, podano w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,22 mln zł wobec 23,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here