Naga Marketsbos bankBank Ochrony Środowiska (BOŚ) liczy na utrzymanie sprzedaży nowych kredytów na poziomie 1 mld zł kwartalnie, poinformował wiceprezes Jerzy Zań.

BOŚ liczy na utrzymanie sprzedaży nowych kredytów na poziomie 1 mld zł kwartalnie

“Mimo niesprzyjających okoliczności, w drugim kwartale udało nam się przekroczyć poziom 1 mld zł sprzedaży. Jeżeli chodzi o kolejne okresy, oczywiście z dużą uwagą obserwujemy rozwój sytuacji COVID-owej, natomiast bazując na dotychczasowym trendzie, byliśmy mimo wszystko w stanie generować wynik. Zakładam, że będziemy o to walczyć” – powiedział Zań podczas wideokonferencji.

Sprzedaż nowych kredytów w II kw. wyniosła 1 013 mln zł wobec 571 mln zł w I kw. br. i 1 040 mln zł w II kw. ub. roku.

W I połowie 2020 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1 584 mln zł, tj. o 27% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Sprzedaż klientom instytucjonalnym zmniejszyła się o 29,4%, a klientom indywidualnym wzrosła o 1,1%. Sprzedaż kredytów proekologicznych w półroczu 2020 roku kształtowała się na poziomie781,7 mln zł i była o 15,9% mniejsza r/r.

Wolumen kredytów ogółem wyniósł 12 106 mln zł na koniec I poł. br. wobec 1 1 649 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,9% w skali roku.

Saldo kredytów proekologicznych na 30 czerwca br. wynosiło 4 593,1 mln zł. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 35,22% salda kredytów ogółem w banku (na koniec I poł. 2019 r. wynosił 34,89%). Łączna kwota zaangażowania Grupy BOŚ w finansowanie farm wiatrowych wyniosła 1 485,5 mln zł na koniec I poł. 2020 roku wobec 1 557,1 mln zł na koniec 2019 roku.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 12,89% na koniec I poł. wobec 12,51% rok wcześniej, przy wzroście poziomu pokrycia rezerwami do 60, 42% wobec 55,8% w I poł. 2019 r.

Te artykuły również Cię zainteresują

BOŚ podał, że na koniec I półrocza przed sądami było prowadzonych łącznie 170 spraw przeciwko bankowi, dotyczących kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 33,34 mln zł.

“Po I półroczu 2020 roku zostały zaktualizowane modele służące szacowaniu związanych z tym ryzyk i poziomu rezerw na ich pokrycie. W oparciu o otrzymane wyniki, bank zdecydował o dotworzeniu odpisów związanych z przedmiotowymi sprawami. Na dzień 30 czerwca 2020 roku rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą wynoszą 15,33 mln zł na bieżące postępowania sądowe oraz 16,6 mln zł na przyszłe postępowania sądowe i roszczenia. Łącznie na ryzyko prawne związane z kredytami i pożyczkami powiązanymi z kursem walut obcych rezerwy wynoszą 31,93 mln zł” – czytamy w sprawozdaniu.

Na koniec I półrocza 2020 roku stan odpisów aktualizujących wyniósł 1 253,8 mln zł wobec 1 171,0 mln zł na koniec 2019 roku.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przed sądami toczą się cztery postępowania przeciwko bankowi, dotyczące zwrotu części kosztów kredytu konsumenckiego w związku z przedterminową (tzw. małe TSUE). Zakres wpływu ryzyka na wynik banku jest uzależniony od liczby wniosków złożonych przez klientów. Na koniec I półrocza 2020 roku rezerwy na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów wynoszą 5,4 mln zł, podano także.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here