Naga Marketsbos bankBank Ochrony Środowiska (BOŚ) liczy na utrzymanie sprzedaży nowych kredytów na poziomie 1 mld zł kwartalnie, poinformował wiceprezes Jerzy Zań.

BOŚ liczy na utrzymanie sprzedaży nowych kredytów na poziomie 1 mld zł kwartalnie

“Mimo niesprzyjających okoliczności, w drugim kwartale udało nam się przekroczyć poziom 1 mld zł sprzedaży. Jeżeli chodzi o kolejne okresy, oczywiście z dużą uwagą obserwujemy rozwój sytuacji COVID-owej, natomiast bazując na dotychczasowym trendzie, byliśmy mimo wszystko w stanie generować wynik. Zakładam, że będziemy o to walczyć” – powiedział Zań podczas wideokonferencji.

Te artykuły również Cię zainteresują
Sprzedaż nowych kredytów w II kw. wyniosła 1 013 mln zł wobec 571 mln zł w I kw. br. i 1 040 mln zł w II kw. ub. roku.

W I połowie 2020 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1 584 mln zł, tj. o 27% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Sprzedaż klientom instytucjonalnym zmniejszyła się o 29,4%, a klientom indywidualnym wzrosła o 1,1%. Sprzedaż kredytów proekologicznych w półroczu 2020 roku kształtowała się na poziomie781,7 mln zł i była o 15,9% mniejsza r/r.

Wolumen kredytów ogółem wyniósł 12 106 mln zł na koniec I poł. br. wobec 1 1 649 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3,9% w skali roku.

Saldo kredytów proekologicznych na 30 czerwca br. wynosiło 4 593,1 mln zł. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 35,22% salda kredytów ogółem w banku (na koniec I poł. 2019 r. wynosił 34,89%). Łączna kwota zaangażowania Grupy BOŚ w finansowanie farm wiatrowych wyniosła 1 485,5 mln zł na koniec I poł. 2020 roku wobec 1 557,1 mln zł na koniec 2019 roku.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 12,89% na koniec I poł. wobec 12,51% rok wcześniej, przy wzroście poziomu pokrycia rezerwami do 60, 42% wobec 55,8% w I poł. 2019 r.

BOŚ podał, że na koniec I półrocza przed sądami było prowadzonych łącznie 170 spraw przeciwko bankowi, dotyczących kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 33,34 mln zł.

“Po I półroczu 2020 roku zostały zaktualizowane modele służące szacowaniu związanych z tym ryzyk i poziomu rezerw na ich pokrycie. W oparciu o otrzymane wyniki, bank zdecydował o dotworzeniu odpisów związanych z przedmiotowymi sprawami. Na dzień 30 czerwca 2020 roku rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą wynoszą 15,33 mln zł na bieżące postępowania sądowe oraz 16,6 mln zł na przyszłe postępowania sądowe i roszczenia. Łącznie na ryzyko prawne związane z kredytami i pożyczkami powiązanymi z kursem walut obcych rezerwy wynoszą 31,93 mln zł” – czytamy w sprawozdaniu.

Na koniec I półrocza 2020 roku stan odpisów aktualizujących wyniósł 1 253,8 mln zł wobec 1 171,0 mln zł na koniec 2019 roku.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przed sądami toczą się cztery postępowania przeciwko bankowi, dotyczące zwrotu części kosztów kredytu konsumenckiego w związku z przedterminową (tzw. małe TSUE). Zakres wpływu ryzyka na wynik banku jest uzależniony od liczby wniosków złożonych przez klientów. Na koniec I półrocza 2020 roku rezerwy na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów wynoszą 5,4 mln zł, podano także.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here