Naga MarketsSymbol GPW na tle wykresuPodczas sesji handlowej w środę – kolejne spółki publikują swoje wyniki. A w nich, m.in BOŚ Bank podający, że w pierwszym kwartale 2019 roku jego zysk netto wyniósł 17,08 mln zł, co stanowi wzrost zysku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy ten wyniósł 16,3 mln zł. Dzięki znacznie lepszym wynikom spółka podczas porannego handlu zyskuje ponad 4,20%. 


Bank Ochrony Środowiska w przedstawionym raporcie podaje, że skonsolidowanego zysku netto wyniósł blisko 5 procent więcej od analogicznego okresu poprzedniego roku, kształtując się na poziomie 17,08 mln zł. Aktywa Banku (BOŚ) wyniosły natomiast 18,45 mld zł. Wynik w I kwartale 2019 roku był wyższy o 0,7 mln zł, tj. o 4,5% niż w I kwartale 2018 roku. Tym samym – jak podaje spółka w raporcie – grupa BOŚ S.A. poprawiła wynik z tytułu odsetek, przychody z tytułu dywidend, wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych, wynik pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik odpisów z tytułu utraty wartości.

Wynik z tytułu odsetek banku wyniósł 102,86 mln zł wobec 88,85 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 18,45 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r.

Jednocześnie bank podkreślił, że wynik I kwartału 2019 roku został obciążony jednorazową składką roczną BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 29,3 mln zł. W ujęciu jednostkowym zaś – zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 16,01 mln zł wobec 14,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Sytuacja na wykresie

Spółka od roku 2008 znajduje się w trendzie spadkowym, a aktualny kurs akcji notowany jest w przedziale 7,40 zł a akcje. Spółka wyraźnie odbiła od poprzedniego wsparcia wyrysowanego na poziomie 6,96 zł i kieruje się zgodnie z klasyczną reakcją na wsparcie cenowe w okolice poziomu 8,03 zł, gdzie poziom oporowy powinien zareagować i wyhamować wzrosty. Następnie oczekiwać się będzie od spółki wyklarowania obecnej sytuacji oraz odpowiedzenie na pytanie – czy dalsze wzrosty będą możliwe. Jeśli tak, wówczas pełnym poziomem do handlowania będzie poziom 9,00 zł za akcje.

wykres BOS D1 15.05.2019
BOS D1 15.05.2019


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here