AVA Trade

Akcje Boryszew

boryszewBoryszew S.A. to Grupa kapitałowa, która w ciągu kilku lat stała się jedną z największych grup przemysłowych w Polsce o planowanej w 2011 roku sprzedaży na poziomie 1 miliard euro. Firma tworzy i rozwija jedną z największych polskich grup przemysłowych, która jest mocno zakorzeniona na rynkach międzynarodowych. Zdywersyfikowane portfolio produktowe pozwala Boryszew S.A. elastycznie reagować na wahania koniunktury, minimalizować ryzyka biznesowe. Firma stale zdobywa nowe rynki. Zarówno Grupa Kapitałowa Boryszew, jak i wszystkie wchodzące w jej skład spółki prowadzą działalność biznesową w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, łącząc realizację celów ekonomicznych z celami społecznymi i środowiskowymi. Budowanie wartości firm dla inwestorów i akcjonariuszy jest dziś ściśle związane nie tylko z osiąganymi przez nie wynikami finansowymi, ale również z jej odpowiedzialnością społeczną i zaangażowaniem w taki model rozwoju, który zaspokaja aspiracje cywilizacyjne obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom.

Analiza Boryszew

ING Turbo
ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację