Naga MarketsboryszewBoryszew odnotował 37,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r. wobec 48,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa wypracowała 36,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. wobec 37,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Boryszew odnotował 37,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 35,9 mln zł wobec 87,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 231,4 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1 706,54 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. zysk netto z działalności kontynuowanej sięgnął 0,15 mln zł wobec 74,57 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka miała 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 52,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 805,1 mln zł w porównaniu z 3 211,05 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2020 roku wynik EBITDA na działalności kontynuowanej grupy wyniósł 167,1 mln zł, wobec 228,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

“Spadek przychodów Segmentu Metale [1 964,4 mln zł vs 2 040,5 mln zł] nastąpił głownie na skutek spadku cen (wyrażonych w polskich złotych) większości oferowanych wyrobów (powiązanych z spadkiem cen metali na LME). Dodatkowo negatywny wpływ na przychody miała pandemia COVID-19, która spowodowała niższy popyt na produkty grupy w związku z krótkotrwałym, wstrzymaniem lub ograniczeniem produkcji przemysłowej w większości krajów Unii Europejskiej, pozostających największymi odbiorcami dla spółek Segmentu Metali” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Spadek przychodów w Segmencie Motoryzacja (712,5 mln zł vs 922,7 mln zł) wynikał natomiast ze spadku sprzedaży części, który był wywołany przez zastój na rynku motoryzacji spowodowany wybuchem pandemii COVID-19. W pierwszym półroczu 2020 roku, wg danych ACEA ilość nowo zarejestrowanych samochodów spadła o 39,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku co miało bezpośrednie przełożenie na wielkość przychodów Segmentu Motoryzacji, podano także.

Segment Chemia odnotował niższe przychody do analogicznego okresu poprzedniego roku (104,4 mln zł vs 132,7 mln zł) przy znacznie niższych wolumenach sprzedaży, przede wszystkim z powodu ograniczenia w I półroczu 2020 roku produkcji w spółkach w związku z pandemią COVID-19.

Spadek przychodów ze sprzedaży wśród pozostałych podmiotów (23,8 mln zł vs 115,2 mln zł) wynika przede wszystkim z zaprzestania prowadzenia handlu hurtowego na rynku energii elektrycznej przez Boryszew S.A. O./Energy, wymienia spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 32,7 mln zł wobec 22,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here