Naga MarketsBoryszew miał 113,64 mln zł straty netto z dział. kont. w III kw. 2020 r.Boryszew odnotował 113,64 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 15,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 116,5 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka Boryszew miała 113,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej

Strata operacyjna wyniosła 103,64 mln zł wobec 42,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 406,85 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1 577,17 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 113,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 90,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 211,95 mln zł w porównaniu z 4 788,23 mln zł rok wcześniej. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 115,1 mln zł wobec 61,92 mln zł zysku rok wcześniej.

“Po trzech kwartałach 2020 roku wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł 117,5 mln zł, wobec 320,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Warto zaznaczyć, że spadek EBITDA był głównie spowodowany wystąpieniem zdarzenia o charakterze jednorazowym, zawiązaniem rezerwy na toczące się postępowania podatkowe w spółkach Segmentu Metale. Bez uwzględnienia ww. zdarzenia jednorazowego EBITDA grupy wyniosłaby 269,2 mln zł” – czytamy w raporcie.

W poszczególnych segmentach operacyjnych wynik EBITDA kształtował się następująco: Segment Motoryzacja 33 mln zł (rok wcześniej: 82,5 mln zł), Segment Metale 65,3 mln zł (222,1 mln zł), Segment Chemia 18,3 mln zł (10,2 mln zł), Pozostałe 1 mln zł (5,8 mln zł).

Natomiast przychody: Segment Motoryzacja 1 138,4 mln zł (1 346,8 mln zł), Segment Metale 2 885,6 mln zł (3 098,6 mln zł), Segment Chemia 152,6 mln zł, (191,5 mln zł), Pozostałe 35,3 mln zł (151,4 mln zł).

“Spadek przychodów Segmentu Metale nastąpił głównie na skutek spadku cen (wyrażonych w polskich złotych) większości oferowanych wyrobów (powiązanych z spadkiem cen metali na LME). Dodatkowo negatywny wpływ na przychody miała pandemia COVID-19, która spowodowała niższy popyt na produkty grupy w związku z krótkotrwałym wstrzymaniem lub ograniczeniem działalności w większości krajów Unii Europejskiej, które pozostają największymi odbiorcami dla Spółek Segmentu Metali. Wzrost wolumenów sprzedaży Segmentu Metale był przede wszystkim powiązany z ujęciem w trzech kwartałach 2020 wolumenów GK Alchemia (wolumeny w trzech kwartałach 2019 roku obejmują dane od momentu przejęcia na początku II kwartału 2019 roku). Pozostałe podmioty Segmentu za wyjątkiem NPA Skawina oraz ZM Silesia S.A. O./Katowice osiągnęły niższe wolumeny sprzedaży niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek przychodów w Segmencie Motoryzacja wynikał ze spadku sprzedaży części, który był wywołany przez zastój na rynku motoryzacji spowodowany wybuchem pandemii COVID-19. W pierwszych trzech kwartałach 2020 wg danych ACEA ilość nowo zarejestrowanych samochodów spadła o 29,3 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku co miało bezpośrednie przełożenie na wielkość przychodów Segmentu Motoryzacji. Segment Chemia odnotował niższe przychody do analogicznego okresu poprzedniego roku przy znacznie niższych wolumenach sprzedaży, przede wszystkim z powodu ograniczenia w I kwartale 2020 roku produkcji w spółkach w związku z pandemią COVID-19. Spadek wolumenów w Segmencie Chemia dotyczył wszystkich spółek i wyniósł 28,8% (10,4 tys. ton). Spadek przychodów ze sprzedaży w Pozostałych spółkach wynika przede wszystkim z zaprzestania prowadzenia handlu hurtowego na rynku energii elektrycznej przez Boryszew S.A. O./Energy” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 48,26 mln zł wobec 48,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here