Naga MarketsW dniu 14 maja 2019 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki BOOMBIT S.A.
BOOMBIT S.A. będzie 461. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 4. debiutem na tym rynku w 2019 roku.
Uroczystość pierwszego notowania rozpocznie się o godz. 10:00 w Sali Notowań GPW.

Informacje podstawowe

nazwa spółki BOOMBIT S.A.
rynek (podstawowy/równoległy) Podstawowy
Spółka na regulowanym 461
Debiut w 2019 4
miejsce siedziby Polska, Gdańsk
polska/zagraniczna (inne rynki notowań) Polska
przedmiot działalności Wydawca i producent gier
IPO/ publiczna sprzedaż IPO 1.300.000 akcji serii C,
sprzedaż 550.000 akcji serii B
wartość IPO/sprzedaży IPO 24.700.000 zł / sprzedaż 10.450.000 zł
wartość spółki (wg ceny z IPO 19 zł) 252.700.000 zł
% free float w zarejestrowanych akcjach objętych wnioskiem 9,17%
wartość ww. free float 10.450.000 zł
% free float we wszystkich akcjach objętych wnioskiem 25,34%
wartość ww. free float 35.150.000 zł
liczba akcjonariuszy 3.218 (PDA); 37 (akcje serii B)
oferujący Vestor Dom Maklerski S.A.

Historia i działalność Emitenta
Emitent został zawiązany w dniu 8 lipca 2010 roku pod firmą Aidem Media sp. z o.o. Spółka od 2018 r. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.
Grupa Emitenta jest producentem oraz wydawcą gier na największe mobilne systemy operacyjne, tj. iOS (Apple App Store) oraz Android (Google Play). Gry wydawane są przez Grupę Emitenta w formule Free-To-Play i dostępne są do pobrania w większości krajów na świecie. W 2018 roku 55% przychodów Emitenta pochodziło ze sprzedaży reklam a 45% z mikrotransakcji w grach. Emitent prowadzi działalność m. in. w zakresie wydawania gier własnych, wydawania gier we współpracy z innymi wydawcami, sprzedaży praw do gier wyprodukowanych przez Grupę Emitenta.
Na Dzień Prospektu zespół Grupy Emitenta liczy ponad 200 pracowników i współpracowników.  Grupa posiada biura w Gdańsku, Łodzi, Londynie oraz Las Vegas. Od początku działalności (tj. od 2010 roku) Grupa Emitenta wydała ponad 800 gier, które zostały pobrane ponad 550 mln razy.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.000.000 zł i dzieli się na 12.000.000 akcji na okaziciela
o wartości nominalnej 0,5 zł każda akcja, w tym:
– 6.000.000 akcji imiennych serii A dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu;
– 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Oferta publiczna
Oferta publiczna obejmowała sprzedaż przez dotychczasowych akcjonariuszy do 1.520.000 akcji oraz emisję do 1.300.000 akcji serii C po maksymalnej cenie 35,5 zł.
Ostateczna cena emisyjna została ustalona na 19 zł za jedną akcję, a liczba akcji sprzedawanych wyniosła 550.000 akcji
W wyniku przydziału 550.000 akcji serii B zostało przydzielonych 33 inwestorom w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje serii C zostały objęte przez 3.218 inwestorów. Średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 53,45%. Przydział w transzy inwestorów indywidualnych realizowany był z wykorzystaniem systemu GPW.
Łączna wartość oferty sprzedaży wyniosła: 10.450.000 zł
Łączna wartość nowej emisji wyniosła: 24.700.000 zł

Cele emisji
Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka planuje przeznaczyć wpływy z oferty na kampanie marketingowe gier Emitenta oraz prace rozwojowe w zakresie nowych gier. Prospekt emisyjny przewidywał, że w przypadku pozyskania środków z emisji w wysokości niższej niż zakładano, emitent będzie realizował cele emisji ze środków własnych, przy czym ich realizacja będzie rozłożona na dłuższy okres.

Struktura własności akcji przed rejestracją podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C
ATM Grupa SA – 33,33% kapitału zakładowego i 33,33 % ogólnej liczby głosów na WZ,
We Are One ltd.– 31,04% kapitału zakładowego i 31,81% ogólnej liczby głosów na WZ,
Karolina Szablewska-Olejarz– 15,52% kapitału zakładowego i 15,9% ogólnej liczby głosów na WZ,
Marcin Olejarz– 15,52% kapitału zakładowego i 15,9% ogólnej liczby głosów na WZ,
Pozostali – 4,58% kapitału zakładowego i 3,06% ogólnej liczby głosów na WZ,

Struktura własności akcji po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C
ATM Grupa SA – 30,08% kapitału zakładowego i 31,09 % ogólnej liczby głosów na WZ,
We Are One ltd.– 28,01% kapitału zakładowego i 29,66% ogólnej liczby głosów na WZ,
Karolina Szablewska-Olejarz– 14% kapitału zakładowego i 14,83% ogólnej liczby głosów na WZ,
Marcin Olejarz– 14% kapitału zakładowego i 14,83% ogólnej liczby głosów na WZ,
Pozostali – 13,91% kapitału zakładowego i 9,59% ogólnej liczby głosów na WZ,

Instrumenty debiutujące

  • 1.300.000 praw do akcji serii C.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here