Naga MarketsBoomBit podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą spółki SuperScaleCelem transakcji jest pozyskanie dla SuperScale nowego dominującego udziałowca branżowego – Level-Up, funduszu wyspecjalizowanego w obszarze gamingu, który przyspieszy globalny rozwój spółki, poprzez:

BoomBit planuje pozyskać udziałowców dla SuperScale

  • finansowanie dalszych planów rozwojowych SuperScale, w szczególności w USA
  • zapewnienie dostępu do czołowych producentów i wydawców gier mobilnych na świecie, dla których BoomBit stanowi konkurencję
  • wykorzystanie synergii pomiędzy SuperScale a pozostałymi spółkami z portfela Level-Up.

Elementem zawartej transakcji jest sprzedaż części posiadanych przez BoomBit udziałóww SuperScale oraz podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki, co skutkuje zmniejszeniem udziału BoomBit do 20,4%. W konsekwencji BoomBit rozpozna jednorazowy wynik w wysokości ok. 8,3 mln zł, w związku ze sprzedażą części udziałów oraz zmianą metody ich wyceny.

Te artykuły również Cię zainteresują
Level-Up to fundusz venture-capital wyspecjalizowany w obszarze gier mobilnych. Wśród inwestycji portfelowych posiadał już kilkadziesiąt studiów produkcyjnych z Europy i Azji. Zespół Level-Up wspiera spółki portfelowe nie tylko poprzez zapewnienie finansowania, ale także w zakresie prowadzenia biznesu, rozwoju gier oraz komercjalizacji. W przeszłości fundusz sprzedawał swoje udziały w rozwijanych Spółkach portfelowych do globalnych podmiotów takich jak m.in. Twitch oraz GSN Games z grupy kapitałowej Sony Pictures Entertainment.

Cieszymy się z nowego partnera SuperScale, który z pewnością pozwoli przyspieszyć rozwój tej spółki. Co niemniej ważne, kształt transakcji, w wyniku której stajemy się mniejszościowym udziałowcem, pozwoli SuperScale na rozpoczęcie współpracy z czołowymi producentami i wydawcami gier mobilnych, z którymi my jako BoomBit konkurujemy na globalnych rynkach. Strategia Superscale zakłada m.in. otwarcie biura w USA, co pozwoli im stać się globalnym graczem na rynku i – co za tym idzie – przyciągać coraz więcej topowych klientów. Kibicuję SuperScale od momentu gdy byli kilkuosobowym startupem
i gorąco wierzę, że wprowadzenie na pokład globalnego gracza spowoduje, że wartość SuperScale się zwielokrotni, oczywiście z korzyścią też dla nas 
– mówi Hannibal Soares, Wiceprezes Zarządu BoomBit S.A.

Zmniejszamy zaangażowanie, ale zakładamy kontynuację współpracy z SuperScale w zakresie naszych gier GaaS. Dotychczasowe wsparcie SuperScale dała nam wiele doświadczeń, zespoły ściśle współpracowały i ten know-how wykorzystujemy tworząc nasze gry i budując strategię i nowe narzędzia UA i BI. W obszarze gier hypercasual nie korzystaliśmy z doradztwa SuperScale – prace nad wszystkimi grami, w tym nad hitem Ramp Car Jumping, realizował nasz wewnętrzny zespół korzystający z naszych autorskich narzędzi do pozyskiwania użytkowników – mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit S.A.

W dn. 17 sierpnia 2020 BoomBit S.A. zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji zewnętrznych inwestorów w SuperScale sp. z o.o. – spółkę współkontrolowaną przez BoomBit S.A. Umowa obejmuje m.in. warunki podwyższenia kapitału zakładowego w SuperScale, sprzedaży części udziałów posiadanych przez BoomBit S.A. oraz spłaty pożyczek przez SuperScale na rzecz BoomBit S.A.

Konsekwencją zawarcia umowy inwestycyjnej będzie utrata przez SuperScale statusu jednostki współkontrolowanej, a tym samym brak możliwości rozpoznawania wyników Superscale w skonsolidowanych wynikach Grupy Kapitałowej BoomBit. Zarząd Spółki szacuje, że w związku ze sprzedażą udziałów SuperScale oraz zmianą metody wyceny udziałów w SuperScale na wycenę według wartości godziwej, Spółka rozpozna w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych dochodów jednorazowy wynik w łącznej kwocie ok. 8,3 mln zł.

Umowa zawarta została z Level-Up First S.àr.l. oraz panem Ivanem Trancikiem (obecnym współudziałowcem) i innymi inwestorami indywidualnymi.  W dniu zawarcia umowy inwestycyjnej, doszło do:

  • zawarcia umowy wspólników,
  • podjęcia uchwały wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SuperScale, poprzez emisję 712 udziałów, które zostaną objęte w całości przez Level-Up, inwestorów mniejszościowych oraz Pana Ivana Trancika,
  • zawarcia przez Spółkę umów zbycia 150 udziałów w SuperScale na rzecz inwestorów, za cenę 3.150,07 euro za każdy udział.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zawarciu i zapłacie ceny na podstawie ww. umów zbycia udziałów, Spółka będzie posiadać 350 udziałów w SuperScale, reprezentujących 20,4% kapitału zakładowego SuperScale.

W wykonaniu postanowień Umowy inwestycyjnej w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy inwestycyjnej, strony zobowiązały się do przyjęcia planu opcji pracowniczych, na mocy którego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego, w wyniku którego zostanie utworzone do 150 udziałów przyznanych pracownikom i współpracownikom SuperScale.

Dodatkowo, na mocy umowy inwestycyjnej Level-Up nabył uprawnienie do nabycia od Spółki 112 udziałów w SuperScale, w terminie 6 lat od dnia zawarcia Umowy inwestycyjnej. Zasady ustalenia ceny udziałów oraz najwcześniejszy możliwy termin ich nabycia zostały szczegółowo określone w Umowie Inwestycyjnej.

Ponadto doszło do zawarcia porozumienia dotyczącego zmiany warunków umów pożyczek pomiędzy BoomBit S.A. a SuperScale, zgodnie z którymi zwrot części kwoty pożyczek w wysokości 200.000 euro nastąpi po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, a kolejne spłaty będą następować w miesięcznych ratach w kwocie 10.000 euro, pod warunkiem kontynuowania świadczenia usług na rzecz Spółki przez SuperScale, na określonym poziomie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułArt Games Studio wyda grę nawiązującą do katastrofy w Czarnobylu
Następny artykułStrategia PSV: DAX bez ruchu, niemiecki rynek nadal poniżej zakresu ceny uśrednionej
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here