Naga MarketsgórnicyW komunikacie z 25 maja Lubelski Węgiel Bogdanka podał, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła propozycję Zarządu z 15 maja dotyczącą sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z planami Zarządu Spółka nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok.

  • Zarząd Bogdanki zaproponował przeznaczenie całości zysku z 2019 na kapitał rezerwowy
  • W poprzednich latach Spółka dzieliła się częścią zysków z Akcjonariuszami
  • Cena akcji Bogdanki jest w silnym trendzie spadkowym

Lubelski Węgiel Bogdanka nie chce wypłacić dywidendy

W komunikacie z 15 maja Lubelski Węgiel Bogdanka podał, że Zarząd podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposób podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu, którą w dniu 25 maja pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza całość wypracowanego przez Spółkę zysku miałaby zostać przeznaczona na kapitał rezerwowy.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd Spółki taki sposób zagospodarowania środków w wysokości przeszło 306 mln złotych argumentował szeregiem czynników. Do najważniejszych z nich należą: duże zapotrzebowanie na finansowanie zaplanowanych inwestycji, trudna do przewidzenia sytuacja rynkowa związana z rozwojem epidemii SARS-CoV-2 oraz ciężka sytuacja na rynku węgla związana z zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz wyjątkowo lekką i wietrzną zimą.

Lubelski Węgiel Bogdanka zadebiutował na GPW 25 czerwca 2009 roku. Od tego czasu Spółka wypłaciła dywidendę siedmiokrotnie.

Dywidenda za rok Dzień ustalenia prawa do dywidendy zgodnie z zasadą D+2 Dzień wypłaty dywidendy Wartość dywidendy na każdą akcję Stopa dywidendy
2018 05 lipiec 2019 23 lipiec 2019 0,75 zł 2,1%
2016 11 lipiec 2017 02 sierpień 2017 1,00 zł 1,5%
2014 15 wrzesień 2015 08 październik 2015 3,50 zł 5,3%
2013 09 wrzesień 2014 02 październik 2014 5,80 zł 5,0%
2012 12 wrzesień 2013 01 październik 2013 5,06 zł 4,6%
2011 16 maj 2012 14 sierpień 2012 4,00 zł 3,3%
2010 27 lipiec 2011 26 sierpień 2011 1,40 zł 1,3%

Źródło: opracowanie własne

Bogdanka, czyli od debiutu stały kierunek

bogdanka
Lubelski Węgiel Bogdanka – wykres tygodniowy

I nie jest to niestety kierunek na północ. Okres od debiutu na GPW do 2015 roku to trend boczny z utrzymaniem kursu powyżej 100 złotych. Późniejszy okres to już właściwie tylko spadki ceny poprzedzielane mniejszymi bądź większymi korektami. Czy odbicie zainicjowane w marcu będzie skuteczniejsze? Na to pytanie trudno w tym momencie odpowiedzieć, jednak na rynku pojawiają się głosy, że w związku z pandemią koronawirusa świat może lekko opóźnić odejście od brudnej i równocześnie taniej energii, co mogłoby choć trochę podbić ceny węgla. To z kolei pozytywnie wpłynęłoby na cenę akcji spółek wydobywczych, w tym Bogdanki.

Lubelski Węgiel Bogdanka to największy producent węgla kamiennego w Polsce. Firmę charakteryzuje wydajność wydobycia węgla oraz plany inwestycyjne na otwarcie nowych złóż. Węgiel kamienny wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej, energetycznej, cementu. Nabywcami są firmy prowadzące swoją działalność w branży elektoenergetycznej położne na wschodzie oraz północnym wschodzie Polski.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here