Naga MarketsBank of America Merrill Lynch bardzo szybko zareagował na piątkowy raport FEDu dotyczący stanu zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. W opublikowanej przez BofA nocie klienckiej czytamy między innymi:

„Wzrost zatrudnienia wyraźnie przekroczył nasze oczekiwania. Lutowe wyniki zasygnalizowały 175 tysięcy dodatkowych etatów, natomiast po rewizji rezultatów z dwóch wcześniejszych miesięcy dodano do nich kolejne 25 tysięcy miejsc pracy. Co prawda stopa bezrobocia zwiększyła się z 6.6% do 6,7% – było to jednak spowodowane „pozytywnymi” czynnikami , a mianowicie wzrostem siły roboczej. Gdyby nie niekorzystne warunki atmosferyczne, wzrosty mogłyby być jeszcze większe, wskazując na zdrowe tempo ożywienia gospodarki. Jesteśmy zdania, że rynek amerykański zaczyna wychodzić z zimowego snu, ostatecznie „rozmrozi” się i zacznie nagrzewać przed letnimi miesiącami.”

Te artykuły również Cię zainteresują
BofA zadaje w nocie klienckiej pytanie, czy warunki atmosferyczne rzeczywiście odgrywały tak dużą rolę w kształtowaniu się obecnej sytuacji gospodarki USA. Analitycy banku twierdzą, że widzieliśmy kilka wyraźnych oznak powstrzymania aktywności przez zły stan pogody. Po pierwsze w lutym liczba pracowników, którzy z powodu złych warunków atmosferycznych nie mogli dostać się do pracy wyniosła 601 tysięcy – podwajając się w porównaniu z historyczną średnią dla lutego (wykres 1).

Po drugie, Bank of America Merrill Lynch zauważa, że skróceniu uległ również średni czas pracy w tygodniu z 34,3 do 34,2. Może być to spowodowane właśnie trudnymi warunkami atmosferycznymi. Wreszcie po trzecie, zanotowano niski wzrost miejsc pracy w przemyśle (o 15 tysięcy) oraz w produkcji (o 6 tysięcy) – zatrudnienie w tych sektorach zazwyczaj jest mocno uzależnione od pogody. Dla porównania zatrudnienie w usługach spadło o 4 tysiące etatów.

„Naszym zdaniem, gdyby nie złe warunki pogodowe, przyrost nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym byłby większy. Sugeruje to, że w następnych miesiącach będziemy widzieli zdecydowanie lepsze wyniki w tym zakresie.” – komentowali Michelle Meyere oraz Ethan S. Harris z BofA Merrill Lynch.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here