Naga MarketsBNP Paribas Bank Polska podejmie decyzję w sprawie zawierania ugód z klientami według propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dopiero po podjęciu uchwały przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego i analizie konsekwencji tego rozstrzygnięcia, poinformował prezes Przemek Gdański.

“Nasza decyzja może dotyczyć zarówno przystąpienia, jak i nie przystąpienia do programu ugód. Realizujemy projekt testowy na wyselekcjonowanej niewielkiej grupie klientów, żeby zobaczyć, jak taki proces funkcjonuje w praktyce” – powiedział Gdański podczas wideokonferencji.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Jednocześnie powiedzieliśmy wyraźnie, że najpierw chcielibyśmy poznać rozstrzygnięcie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, następnie starannie raz jeszcze przeanalizować konsekwencje tego rozstrzygnięcia i wtedy podjąć decyzję. Czyli będzie to pewno po kolejnym – mam nadzieję konkluzywnym – posiedzeniu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i jeszcze po jakimś czasie, którego będziemy potrzebowali na prace analityczne. Jest to bardzo odpowiedzialna decyzja i uważam, że nie powinna być podejmowana pospiesznie, zwłaszcza w realiach, kiedy uwarunkowania prawne mogą podlegać modyfikacjom w oparciu o stanowisko Sądu Najwyższego” – powiedział także prezes.

Prezes poinformował, że w ramach ankiety nt. ugód przeprowadzonej wśród klientów banku, 56% badanej populacji wyraziło zainteresowanie takimi ugodami.

Bank podał dziś w raporcie, że nie podjął jeszcze decyzji ws. uruchomienia programu ugód dla klientów posiadających kredyty w CHF według propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Według stanu na dzień 31 marca 2021 roku bank był pozwanym w 943 (300 nowych spraw w I kw. 2021 roku) toczących się postępowaniach sądowych (z uwzględnieniem spraw prawomocnie zakończonych klienci wytoczyli łącznie 968 powództw przeciwko bankowi), w których klienci banku żądają bądź stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego walutowego lub denominowanego do waluty CHF, poprzez ustalenie, iż bank udzielił kredytu w PLN bez denominacji do waluty obcej lub rozliczenia kredytu z uwagi na nieważność umowy kredytu lub pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jak również zwrotu spreadu.

“Zarówno pozwów jest istotnie mniej, jak i wyniki są istotnie korzystniejsze dla banku, niż dla tej drugiej kategorii kredytów [denominowanych]. Indeksowanych nie mamy” – podkreślił prezes.

Bank podał w raporcie, że w 25 dotychczas prawomocnie zakończonych postępowaniach zapadły następujące wyroki: w 14 roszczenia wobec banku zostały oddalone, w 2 postępowanie zostało umorzone; w 1 sąd odrzucił pozew; w 7 sąd w uzasadnieniu stwierdził nieważność umowy, w 1 zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, w pozostałym zakresie sąd oddalił powództwo.

invest

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here