Naga MarketsBloober Team w ramach przegląd opcji rozmawia z jednym z podmiotów branżowychBloober Team w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych zdecydował m.in. o podjęciu na zasadzie czasowej wyłączności rozmów dotyczących strategicznej współpracy z jednym z podmiotów branżowych, a także podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeniesienia notowań spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2022 r., podała spółka.

InvestCuffs

Bloober Team rozmawia z jednym z podmiotów branżowych

“W trakcie przeglądu opcji strategicznych emitent lub jego doradcy prowadzili rozmowy z potencjalnymi partnerami zarówno branżowymi, jak i finansowymi z Polski oraz z zagranicy, którzy wyrazili niewiążące zainteresowanie przejęciem części akcji lub inwestycją w spółkę. Zdecydowana większość tych podmiotów pochodziła z zagranicy” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Po szczegółowej analizie dostępnych możliwości zarząd spółki postanowił podjąć decyzje, które pozwolą jej na utrzymanie głównego celu strategicznego przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii.

“Po pierwsze, spółka zdecydowała się nie kontynuować rozmów z potencjalnymi inwestorami finansowymi i branżowymi zainteresowanymi przejęciem większościowego pakietu akcji spółki ze względu na duże ryzyko utraty jej nadrzędnych celów strategicznych. Na obecnym etapie byłoby to niezgodne z kulturą organizacji, jak również ograniczałoby w sposób istotny potencjał wzrostu wartości spółki w kolejnych latach, szczególnie biorąc pod uwagę realizowane i planowane przez nią projekty. Zarząd spółki nie może jednak wykluczyć rozważenia takiej opcji w przyszłości” – czytamy dalej.

Po drugie, w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynkach międzynarodowych spółka zdecydowała o podjęciu na zasadzie czasowej wyłączności rozmów dotyczących strategicznej współpracy z jednym z podmiotów branżowych, który w ramach przeglądu opcji strategicznych okazał się mieć największą wartość dodaną dla spółki.

“Emitent przewiduje, że ewentualna współpraca ze wskazanym podmiotem powinna być sformalizowania w drugim kwartale bieżącego roku” – czytamy także.

Spółka podkreśliła, że nie rozważała, ani nie rozważa konieczności pozyskania finansowania w drodze nowej emisji akcji w bliskiej przyszłości.

“Co więcej, spółka posiadając wolne środki finansowe ma możliwość dokonywania inwestycji mających na celu wzrost jej wartości fundamentalnej. W związku z tym zarząd spółki rozważa podejmowanie inwestycji w spółki komplementarne do działań emitenta w celu wzrostu jego możliwości produkcyjnych i sprzedażowych” – podano także.

Po czwarte, zarząd spółki podjął także decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeniesienia notowań spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w terminie umożliwiającym pierwsze notowanie w roku 2022.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here