Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC

Naga Markets

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTCAnaliza on-chain dla Bitcoina (BTC) jasno pokazuje, że na rynku dominują HODL-erzy i głęboko wierzą w długoterminowe umocnienie kryptowalut. Presja spadkowa jest więc wynikiem nadmiernej aktywności inwestorów krótkoterminowych, którzy trzymają większość obecnych strat. Glassnode wskazuje jednak istotny punkt konfluencji modelów wyceny Bitcoina, który może stanowić wsparcie w przypadku silniejszych spadków cyfrowego aktywa.

Długoterminowa dominacja HODL-erów na rynku Bitcoina. +392 tys. BTC

Rozpoczynając tę analizę skupmy się na początku na perspektywie długoterminowej i agronomicznej, następnie oceniając poziomy akumulacji i dystrybucji występujące na wieloletnich ramach czasowych dla Bitcoina.Aby ocenić stan długoterminowego zachowania BTC, warto spojrzeć na wskaźnik „żywotności” (z ang. liveliness). Żywotność mierzy zagregowaną aktywność sieci poprzez zbilansowanie wszystkich czasów zagregowanej destrukcji dni monet z wszystkimi czasami tworzenia dni monet. Chociaż brzmieć może to skomplikowane, to trend tego wskaźnika dostarcza informacji na temat szerszych preferencji rynku w zakresie HODL-owania (trendy spadkowe) lub wydawania monet (trendy wzrostowe).

Liveliness jest obecnie w silnym trendzie spadkowym i przekonująco przełamał się poniżej potrójnych szczytów rynku niedźwiedzia po 2018 roku. To wydarzenie sugeruje, że dni monet są gromadzone przez podaż znacznie szybciej niż są niszczone, co pokrywa się z widoczną dominacją HODL-erów.

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC
Wskaźnik żywotności znajduje się w trendzie spadkowym i narusza poziomy z 2018/2019 roku. Źródło: Glassnode

Następnie możemy sprawdzić pochodną Liveliness, która przenosi nas bliżej podaży. Jest to wskaźnik HODL-er Net Position Change, czyli wartość zmiany pozycji netto długoterminowych posiadaczy BTC. Metryka ta może być wykorzystana do oceny implikowanej miesięcznej zmiany podaży HODL-erów, z dwoma godnymi uwagi przesunięciami podczas tego cyklu rynkowego:

  • Aprecjacja cen od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. wywołała dystrybucję na dużą skalę, z długoterminowymi inwestorami sprzedającymi w szczytowym tempie 150 tys. BTC miesięcznie.
  • Ten okres dystrybucji został zrównoważony przez akumulację przez całą drugą połowę 2021 roku do chwili obecnej. Obecnie obserwujemy zmianę pozycji na poziomie +70k BTC miesięcznie, największą miesięczną zmianę pozycji HODL-erów od marca 2020 roku.

Oceniając okres od listopada 2020 r. do dziś, możemy zauważyć, że zachowania HODL-lingowe znajdują się na wieloletnim maksimum, osiągając 70 tys. BTC/miesiąc i dostosowując się do długoterminowego przekonania o wzrostach (nawet podczas gdy akcja cenowa pozostaje jak na razie fatalna).

Wskaźnik HODL-er Net Position Change wskazuje na najwyższą dodatnią zmianę netto pozycji od czasu dystrybucji z przełomu 2020 i 2021 roku. Źródło: Glassnode

Możemy teraz ocenić efekty netto dwóch wyżej opisanych zjawisk. W tym celu warto obliczyć zmianę podaży netto dla grupy HODL-erów od listopada 2020 r., na początku cyklu byka 2020-2021, aby obserwować napływy i odpływy netto środków

XTB
  • Faza 1: Od listopada 2020 r. do maja 2021 r. zaobserwowano skumulowany odpływ -394 tys. BTC w ciągu kilku krótkich miesięcy, ponieważ HODL-erzy agresywnie wydawali monety i realizowali zyski.
  • Faza 2: Od maja 2021 do chwili obecnej, można zaobserwować skumulowany napływ +394k BTC, skutecznie uzupełniając poprzednią fazę dystrybucji.

Agresywny okres dystrybucji wykorzystany do napędzania początkowej hossy z 2021 r. został skutecznie zrównoważony przez konsekwentny okres akumulacji w wykonaniu HODL-erów, obejmujący dwukrotnie dłuższy okres niż wcześniejsza dystrybucja. To skutecznie opisuje “detoks rynku”, który w dużej mierze pokrywa się z wyrzuceniem z niego wszystkich „turystów”, czyli chwilowych, krótkoterminowych inwestorów.

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC
Skumulowana zmiana pozycji HODL-erów pokazuje, że od dołka z maja 2021 roku inwestorzy długoterminowi zgromadzili 392 tys. BTC. Źródło: Glassnode

Możemy poprzeć te obserwacje wskaźnikami podażowy dla długoterminowych posiadaczy, czyli Long-Term Holder (LTH). Podaż LTH odnotowała wzrost o +250 tys. BTC od ostatniego spadku podaży, znajdując się zaledwie 30 tys. BTC od historycznych maksimów.

Próg wieku monety, aby być uznanym za podaż LTH wynosi około 155 dni, co stawia minimalną datę nabycia na początek kwietnia 2022 roku. Ten próg obecnie siedzi w szczycie wspomnianej drugiej fazy dystrybucji, w cenie około 46 tys. dol., tuż przed wyprzedażą inspirowaną upadkiem LUNY.

Jest możliwe, że podaż LTH spowolni i zatrzyma się w nadchodzącym miesiącu, być może do połowy października.

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC
Podaż trzymana w ręku LTH znacznie zwiększyła się w ostatnich miesiącach. Źródło: Glassnode.

Możemy również porównać podaż LTH z liczbą adresów akumulujących oraz niepłynną podażą, aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz potencjalnych zmian w dynamice podaży. Należy pamiętać, że niepłynna podaż jest definiowana jako monety przechowywane w portfelach z niewielką lub zerową historią wydatków. Adresy akumulacyjne to te, które otrzymały więcej niż dwie płatności, ale nigdy nie wydały środków.

Próg pomiędzy posiadaczami krótkoterminowymi (STH) oraz LTH jest pokazany na poniższym wykresie. Próg ten pokrywa się z gwałtownym wzrostem zarówno adresów akumulacyjnych, jak i dynamicznym wzrostem niepłynnej podaży. Zauważmy również, że od tego czasu oba wskaźniki w dużej mierze kontynuują wzrost do nowych szczytów.

To dodaje znaczenia tezie, że podaż LTH może nadal piąć się wyżej w nadchodzących miesiącach, co zapewniłoby konfluencję z dominacją HODL-erów pokazaną w pierwszej części artykułu.

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC
Na rynku zwiększa się liczba adresów akumulacyjnych oraz niepłynnej podaży. Źródło: Glassnode

W obliczu pozornie niekończącej się niepewności rynku, grupa HODL-erów jest zdecydowana w swoim przekonaniu co do długoterminowych wzrostów cen. W efekcie prognozy dla Bitcoina z punktu widzenia powyższych wskaźników o szerszym zasięgu pozostają pozytywne.

Spójrzmy więc również na grupę Short-Term Holder – wspomnianych posiadaczy krótkoterminowych – która najprawdopodobniej napędza ostatnie spadki cen.

Inwestuj w kryptowaluty w formie CFD razem z brokerem Plus500. Już teraz załóż rachunek!

Krótkoterminowy stress test rynku Bitcoina

Poniżej zaprezentowano wskaźnik URPD skorygowany o podmioty, który przedstawia rozkład podaży w podziale na STH (czerwony) i LTH (niebieski). Możemy zidentyfikować ekstremalną koncentrację podaży STH wokół obecnej ceny, co odzwierciedla ostatnie przejęcia i dzienny wolumen handlu.

Jednakże, po ostatnim spadku ceny, większość podaży STH posiada niezrealizowaną stratę, co doprowadza tę grupę do poważnego stopnia stresu finansowego.

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC
Źródło: Glassnode

Sprawdzając procentową podaż w zysku, możemy uzupełnić tezę, że większość transakcji w obecnych rejonach cenowych jest prowadzona przez STH. Porównując procentową zmianę podaży w zysku między dwoma punktami cenowymi, uzyskuje się wgląd w całkowitą liczbę BTC “uwięzionych” w wybranym zakresie.

Możemy zatem zaobserwować, że 13,3% podaży w obiegu straciło status zyskowny podczas ruchu w dół z 24 do 19,6 tys. dol. To sugeruje, że 2,55 mln BTC (13.3%) z dostępnej podaży dokonało ostatniej transakcji w tym zakresie cenowym.

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC
Procentowy udział podaży BTC w zysku. Źródło: Glassnode

To napięcie znajduje odzwierciedlenie w wartościach bezwzględnych w przypadku podaży Short-Term Holder po stronie strat. 1,53 mln monet należących do STH spadło poniżej ceny progowej podczas osunięć z poziomów 24,4 tys. dol.

Tak więc 1,53 z 2,55 mln (60%) monet uwięzionych w wyżej wymienionym przedziale jest reprezentowanych przez STH. Jest to nieproporcjonalnie duża wartość jak na grupę, która ma tylko 16% udziału w podaży obiegowej, co dodatkowo pokazuje, że ruch monet w tym regionie jest zdominowany przez posiadaczy krótkoterminowych.

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC
Łączna podaż w stracie trzymana przez STH. Źródło: Glassnode

Możemy wzmocnić powyższą obserwację o procentowy udział podaży Short-Term Holder w stracie. Ostatni ruch od lokalnego szczytu na poziomie 24 tys. dol. pogrążył 50% łącznej podaży STH w stracie w ciągu zaledwie kilku dni.

W ten sposób podaż STH ze stratą zbliża się niemal do pełnego nasycenia, przy czym 96% podaży STH znajduje się obecnie pod kreską. Pełne nasycenie stratami wystąpiło trzykrotnie w ramach panującego trendu spadkowego i oznaczało formowanie się ostatecznego dołka. Jest to w efekcie wynik kapitulacji, kiedy sprzedający przekazują monety nowym nabywcom STH.

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC
Podaż STH zbliża się do poziomu maksymalnej straty. Źródło: Glassnode

Z niezachwianą postawą HODL-erów, ciężar utrzymania cen BTC nad obecnymi wsparciami spoczywa na STH, a sprzedający wyraźnie testują ich determinację. Wydaje się, że większość dziennego wolumenu transakcji i zmian jest napędzana przez niedawnych nabywców, którzy walczą o najlepsze wejście w rynek.


W kryptowaluty w formie CFD możesz inwestować między innymi z brokerem Plus500. Załóż konto i zacznij trading!

CHCĘ HANDLOWAĆ W CFD NA KRYPTOWALUTY

77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Ochrona przed dalszym spadkiem ceny Bitcoina

Biorąc pod uwagę fatalną akcję cenową BTC w ostatnim czasie i wysoką koncentrację STH w obecnym zakresie cenowym, szanse na kolejną kapitulację są spore. W związku z tym, rozsądnie jest przygotować się na wszystkie potencjalne scenariusze, a w przypadku dalszego spadku ceny, na skorzystanie z dwóch modeli cenowych znajdujących się poniżej obecnej wyceny rynku spot:

  • Balanced Price – cena zbilansowana – próbuje uchwycić model wartości godziwej dla BTC. Powstaje poprzez obliczenie różnicy między Realized Price (ceną zrealizowaną, łączną sumą zapłaconą za wszystkie monety) a Transfer Price (ceną transferową).
  • Difficulty Regression Price – cena regresji trudności – próbuje modelować całkowity koszt produkcji dla górnictwa BTC, obliczony przez wykorzystanie modelu regresji między trudnością wydobycia a kapitalizacją rynkową.

Oba modele zapewniły wsparcie podczas ostatnich spadków w czerwcu, a obecnie rysują strefę obronną w okolicach 17 tys. dol. W związku z tym, wycena dwóch modeli może być uważana za obszar zainteresowania i fundamentalnie wywodzący się obszar wsparcia w przypadku dalszej słabości rynku.

Bitcoin z ważną strefą przy 17 tys. dolarów. Analiza on-chain BTC
17 tys. to potencjalna bariera ochronna przed mocniejszymi spadkami? Źródło: Glassnode

Bitcoin w kierunku kapitulacji, czy odrodzenia?

Globalny rynek niedźwiedzia pozostaje w pełni rozpędzony, jednak  ceny nadal utrzymują się powyżej tegorocznych dołków. Okresy podbicia wartości spotkały się z agresywną dystrybucją ze strony największych grup inwestorów, ponieważ nadal poszukują oni płynności wyjściowej. Niemniej jednak, akumulacja makro w skali wieloletniej pozostaje w mocy, a HODL-erzy i LTH wydają się być niezrażeni panującymi warunkami ekonomicznymi.

Przy zdecydowanym przekonaniu HODL-erów co do przyszłych wzrostów, rynek zaczął testować swoje statystycznie najsłabsze ręce, czyli posiadaczy krótkoterminowych. Ta grupa była głównym zwolennikiem codziennych zakupów w obecnym przedziale cenowym, czego efektem jest duża koncentracja monet skupionych wokół obecnej wartości rynkowej.

Ostatnie obniżenie ceny doprowadziło do tego, że znaczna większość podaży STH poniosła niezrealizowane straty. W związku z tym, posiadacze krótkoterminowi są mocno kwestionowani przez rynek i wskazywani jako jego najsłabsze ogniowo. W efekcie możemy otrzymać albo kolejną kapitulację albo narodzenie się nowej grupy HODL-erów, których ukształtowały trudne warunki rynkowe.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cena akcji cdr | płatność blik | notowania cd projekt | neuca notowania | lpp akcje kupno | stalprodukt kurs | notowania akcji pgnig |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułPrzed nami ostatnia podwyżka stóp procentowych? To byłaby porażka w walce z inflacją
Następny artykułKurs EUR/USD spadnie w ciągu 12 miesięcy do 0,95. Denske Bank obawia się luzowania fiskalnego
Student prawa na wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pasjonat i początkujący inwestor sektora walut cyfrowych, aktywnie podążający za bieżącymi zmianami legislacyjnymi. Czynny obserwator światowych przemian społeczno-gospodarczych oraz zmieniających się preferencji rynkowych. Interesuje się wpływem psychologii na rynki akcji, sztuką w sektorze giełdowym oraz szeroko rozumianym systemem zdecentralizowanych finansów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here