Naga MarketsBitcoin Taproot, wszystko co musisz wiedzieć o największej aktualizacji sieci BTCTaproot (czyli „główny korzeń”) w świecie botanicznym odnosi się do marchi lub rzepy, na rnku kryptowalut jest natomiast nazwą aktualizacji protokołu Bitcoina (tzw. soft fork – nazwa określająca zmiany zachodzące w sieci blockchain), która łączy w sobie różne techniczne ulepszenia w celu uczynienia transakcji bardziej prywatnymi, elastycznymi oraz skalowalnymi. Poniższy artykuł opisuje czym bęzie aktualizacja i dlaczego jest tak ważna dla sieci BTC.

Bitcoin Improvement Proposals, czyli 3 podstawowe zmiany w ramach Taproot

BIP340 (bip-schnorr)

W celu uwierzytelniania transakcji, sieć Bitcoin tradycyjnie używa algorytmu podpisu cyfrowego z krzywą eliptyczną (ECDSA), kryptograficznego publicznego klucza. Prościej mówiąc – system cyfrowego podpisu pozwala użytkownikom na wygenerowanie pary kluczy: publicznego i prywatnego. Klucz prywatny może wygenerować podpis cyfrowy, który udowadnia własność klucza publicznego bez konieczności jego ujawniania.BIP340 wyposaży Bitcoina w schemat „podpisów Schnorra”, który ma stanowić dodatek do obecnie istniejącego schematu ECDSA. Podobnie jak ECDSA, Schnorr używa matematycznej struktury zwanej „krzywą eliptyczną” jako podstawę dla swojego systemu cyfrowych podpisów. Krzywe eliptyczne, wywodzące się z geometrii algebraicznej, są stosowane w różnych systemach kryptograficznych z kluczem publicznym, w celu zabezpieczenia protokołu szyfrowania.

Krzywa eliptyczna składa się ze wszystkich punktów, które spełniają proste równanie w postaci „y2 = x3 + ax + b”. Funkcje zdefiniowane na krzywej eliptycznej są łatwe do wykonania, ale prawie niemożliwe do odwrócenia.

Rysunek 1 pokazuje, że klucze publiczne i cyfrowe podpisy są punktami na krzywej eliptycznej, chociaż tylko część podpisu jest punktem na krzywej. Jeśli oba te punkty są utworzone z tego samego prywatnego klucza, geometryczne połączenia między nimi potwierdza, że osoba która stworzyła cyfrowy podpis jest również właścicielem klucza publicznego.

Rysunek 1. Algorytm podpisu cyfrowego z krzywą eliptyczną (ECDSA), źródło: Kraken Intelligence
Rysunek 1. Algorytm podpisu cyfrowego z krzywą eliptyczną (ECDSA), źródło: Kraken Intelligence

W istocie ECDSA jest matematycznym sposobem na udowodnienie własności bitcoinów bez oddawania dostępu do nich bądź jakichkolwiek innych prywatnych informacji.

Schnorr pozwala na agregację kluczy i podpisów. Funkcja ta skutecznie zmniejsza obciążenie sieci danymi, poprawia prywatność i pozwala na szybszą weryfikację transakcji.

Transakcje multisig, czyli takie, które wymagają wielu podpisów, są łatwo rozpoznawalne na blockchainie, ponieważ ujawniają wiele kluczy publicznych i podpisów, podczas gdy transakcje single-sig (pojedynczy podpis) ujawniają tylko jeden klucz i podpis dla każdego użytkownika. Ponadto, ilość miejsca w bloku zajmowanego przez transakcje multisig zwiększają się wraz z rosnącą liczbą uczestników.

invest

Funkcja agregacji kluczy Schnorra łączy wszystkie publiczne klucze zaangażowane w transakcję multisig, wymagając od uczestników podpisów w celu uzyskania pojedynczego podpisu dla zagregowanego klucza. Technika ta skutecznie ukrywa fakt, że w transakcji bierze udział więcej niż dwóch użytkowników i zmniejsza tym samym rozmiar transakcji. Dzięki niej transakcje typu multisig przybierają rozmiary transakcji sypu single-sig.

Schnorr uaktywnia również bip-taproot’a (BIP341), co sprawia, że bip-taproot jest niewykonalny bez Schnorra. Poniżej znajduje się charakterystyka bip-taproot’a.

BIP341 (bip-taproot)

BIP341 jest rozwiązaniem, które wykorzystuje podpisy Schnorra, aby aktywować tzw. MAST (Merklized Alternative Script Trees). MAST wykorzystuje drzewa Merkle’a (nazywane również drzewami hash lub drzewami skrótów), czyli strukturę danych używaną do weryfikacji i synchronizacji danych, aby uczynić inteligentne kontrakty bardziej wydajnymi i prywatnymi poprzez ujawienie wyłącznie warunków kontraktu, które zostały spełnione. Pozostałe warunki nie są ujawiane.

BIP342 (bip-tapscript)

BIP342 jest skryptowym językiem, który będzie uzupełniał Schnorr i Taproota poprzez ulepszenie haszowania podpisów w celu walidacji skryptów. Bip-tapscript wprowadza elastyczność w celu zwiększenia możliwości Bitcoina w zakresie inteligentnych kontraktów i zmienia niektóre limity wymagań dotyczących zasobów, które istnieją w starszych skryptach.

BIP342 zapewnia również mechanizm kompatybilności, znany jako „oznaczone klucze publiczne”, który ułatwi przyszłym soft forkom rozszerzenie podpisów.

Podsumowując, główną cechą najnowszej aktualizacji będzie to, że transakcje multisig i złożone inteligentne kontrakty będą nie do odróżnienia od standardowych transakcji dzięki agregacji kluczy. W rezultacie, nawet najbardziej złożone inteligentne kontrakty będą praktycznie identyczne z regularnymi transakcjami na blockchainie.

Technika agregacji podpisów może poprawić prywatność Lightning Networt (w skrócie LN – protokół płatności „warstwy 2”, zaprojektowany do nakładania na kryptowalutę opartą na blockchain), aplikacji zbudowanej na Bitcoinie w celu poprawienia skalowalności, poprzez sprawienie, że transakcje związane z LN będą wyglądały jak transakcje z pojedynczym podpisem.

LN pozwala użytkownikom przeprowadzać transakcje „poza łańcuchem” w celu zmniejszenia przeciążenia sieci poprzez otwierania wieloznakowych inteligentnych kontraktów, znanych jako „kanały” pomiędzy użytkownikami. Przy zerowych opłatach, użytkownicy mogą w tych kanałach dokonywać transakcji między sobą bez potrzeby transmitowania do blockchainu.

Jedyne transakcje związane z LN, które są transmitowane do sieci to otwieranie i zamykanie kanałów. Badacze blockchain mogą szybko zidentyfikować te transakcje dzięki publicznym danym on-chain, takim jak liczba publicznych kluczy czy liczba zawartych w kanale podpisów. Sprawia to, żę nie tylko zmniejsza to prywatność użytkowników, ale także niepotrzebnie przeciąża sieć, która obciąża skalowalność i może potencjalnie wpłynąć na wymienialność Bitcoina, jeśli ktoś odkryje portfel z czarnej listy.

Jednakże, Taproot pozwoli, aby otwieranie i zamykanie kanałów wyglądało jak standardowe transakcje z pojedynczym podpisem.

W kryptowaluty możesz inwestować między innymi z brokerem Plus500. Załóż darmowe konto i zacznij trading jeszcze dzisiaj! 

CHCĘ HANDLOWAĆ KRYPTOWALUTAMI

Początki koncepcji aktualizacji Bitcoin Taproot

Rozwój aktualizacji Taproot rozpoczął się prawie cztery lata temu po tym, jak były dyrektor techniczny Blockstream zarazem i wybitny twórca rdzenia Bitcoina, Gregory Maxwell zaproponował początkową koncepcję pod koniec stycznia 2018 roku, aby rozwiązać problemy kryptowaluty dotyczącze skalowalności, prywatności i bezpieczeństwa.

Dopiero pod koniec września 2019 roku deweloper Bitcoina Pieter Wuille wyszedł z propozycją wdrożenia Taproota do Bitcoina. Krótko po tym, Taproot zaczął zyskiwać rozgłos. Został on przejrzany i przetestowany łącznie przez 150 deweloperów pomiędzy 3 listopada 2019 roku, a 21 grudnia 2019 roku.

Aktualizacja osiągnęła konsensus z przeważającą większością zainteresowanych stron w dniu 12 czerwca 2021 roku. Miała ona miejsce w bloku 687,284 na koniec trzeciego okresu sygnalizacji.

Rysunek 2. Oś czasu aktywacji Taproota, źródło: Kraken Intelligence, GitHub, CoinDesk
Rysunek 2. Oś czasu aktywacji Taproota, źródło: Kraken Intelligence, GitHub, CoinDesk

Ponieważ górnicy mają sześć miesięcy na przygotowanie się do aktualizacji, oczekuje się, że Taproot zostanie aktywowany poprzez soft fork na poziomie bloku 709,63 w dniu 16 listopada 2021 roku.

Dlaczego nowa aktualizacja sieci BTC ma duże znaczenie?

Aktualizacje są rzadkie, ponieważ Bitcoin jest technologią iteracyjną, która wiąże się z ryzykiem finansowym – bazowy kod w każdym uaktualnieniu może zawierać błędy lub niezamierzone konsekwencje.

Konsensus w sprawie aktualizacji wymaga również, aby uaktualnienia były wstecznie kompatybilne z punktu widzenia istniejącego oprogramowania Bitcoina.

Czynniki te sprawiają, że aktualizacje muszą pozostać nieczęste, aby dać programistom wystarczająco dużo czasu na dokładne przetestowanie kodu proponowanej aktualizacji. Dodatkowo, decentralizacja Bitcoina wymaga drobiazgowej koordynacji pomiędzy uczestnikami na całym świecie, aby zapewnić, że aktualizacja jest prawidłowo wdrożona.

Wprowadzenie jakichkolwiek poprawek do Bitcoina jest uciążliwe, ponieważ nie ma żadnej centralnej władzy, która decydowałaby, które zmiany zostaną przeforsowane, natomiast wielu kluczowych interesariuszy często nie zgadza się co do tego, co jest najlepsze dla protokołu.

SegWit (skrót od Segregated Witness, jest to nazwa jednej  największych aktualizacji protokołu Bitcoina), który utorował drogę do rozwoju sieci Lightning, był niezwykle kontrowersyjną aktualizacją, ponieważ organizacje próbowały połączyć z propozycją hard fork. Pierwotnym celem SegWit było naprawienie niestabilności transakcji Bitcoina.

Miał on na celu zwalczenie oszustów, którzy zmieniali unikalny identyfikator transakcji Bitcoina (TXID) przed potwierdzeniem jej w blockchainie. Problem przy przeprowadzaniu transakcji umożliwiał oszustom udawać, że transakcja nie doszła do skutku, co pozwalało im na podwójna wypłatę na źle zaprogramowanej kryptowalutowej giełdzie.

Ataki polegały na tym, że oszust składał wniosek o żądaną wypłatę na giełdzie, następnie fałszował transakcję i przesyłał ja ponownie z innym TXID, który został wydobywany na blockchainie. Giełda nie mogła wykryć, ponieważ atakujący zmodyfikował TXID.

Po tym wszystkim,  oszust kontaktował się z platformą, aby poinformować, że wypłata nie została potwierdzona, mimo że tak było. W ten sposób giełda przetwarzała kolejną wypłatę dla oszusta, ponieważ nie mogła mu potwierdzić, że pierwotna została zrealizowana.

Wymyślając poprawkę do błędów transakcji na Bitcoinie, deweloperzy przenieśli cyfrowe podpisy z części danych transakcji, która jest haszowana aby utworzyć TXID do innego obszaru transakcji, gdzie sfałszowane podpisy nie zmieniają TXID.

SegWit miał również na celu skalowanie sieci. Wywołało to gorącą debatę wśród społeczności na temat tego, czy rozmiar bloku Bitcoina powinien wzrosnąć, aby umożliwić większą przepustowość transakcji, czy też może to zaszkodzić decentralizacji sieci poprzez istotne podniesienie kosztów działania węzła do poziomu centrum danych.

Debata zaowocowała „wojnę domową” wśród społeczności i hard forkiem, który stworzył „Bitcoin Cash” dla tych, którzy chcieli wersji Bitcoina z większymi blokami. W przeciwieństwie do SegWit, nie ma równoczesnej propozycji hard forka z Taproot.

Wsparcie ze strony górników było znaczące, konflikt był niewielki, co sugeruje, że w tym przypadku społeczność zdecydowanie zgadza się, że Taproot znacząco poprawi sieć Bitcoina.

Znaczącym wyzwaniem było wybranie optymalnej metody aktywacji. Choć może się to wydawać jedynie przyrostowym ulepszeniem Bitcoina, Taproot może rewolucjonizować sieć poprzez znaczne zwiększenie prywatności, uczynienie bitcoinów bardziej wymienialnymi, poprawienie skalowalności sieci oraz ustanowienie fundamentalnej infrastruktury do łatwiejszego wprowadzenia przyszłych zmian.

Co więcej, aktualizacja powinna zwiększyć skuteczność Bitcoina, jako środka wymiany poprzez umożliwienie większej przepustowości transakcji, uaktualnienie kryptografii, która zapewni bezpieczeństwo sieci oraz zainspiruje więcej deweloperów do pracy nad Bitcoinem.

Jaki wpływ Bitcoin Taproot będzie miał na rynek?

Taproot będzie soft forkiem, co oznacza, że węzły z przestarzałym oprogramowaniem nadal będą działać po jego wejściu. Jednakże, użytkownicy którzy chcą weryfikować transakcje Taproota powinni do 16 listopada 2021 roku zaktualizować swoje oprogramowanie węzłów do Bitcoin Core v0.21.1 – najnowszej wersji Bitcoin Core.

Ponieważ większość dostawców usług portfelowych nadal będzie używać ECDSA nawet po aktywizacji Schnorra ze względu na jego standaryzację, moc i możliwości Taproota prawdopodobnie nie zostaną od razu zrealizowane. Ponadto, bloki nadal będą posiadały zarówno podpisy Schnorr, jak i ECDSA, ograniczając tym samym korzyści płynące z weryfikacji w krótkim okresie czasu.

Po pewnym czasie szersza publiczność kryptowalutowa powinna jednak przyjąć tę technologię na szerszą skalę, a większość transakcji powinna być przeprowadzana poprzez Taproota. Pełna adopcja nie zostanie zrealizowana z dnia na dzień, a indywidualni użytkownicy na chwilę obecną są bardziej skłonni do zaadoptowania Taproota niż firmy i instytucje.

Jako, że Taproot jest już od wielu lat w fazie rozwoju, niektórzy uczestnicy rynku twierdzą, że jego pozytywny wpływ na bitcoina jest już odzwierciedlony w jego cenie. Osoby te mogą wskazywać na prawie 10-krotny wzrost ceny bitcoina od marca 2020 roku, który można częściowo przypisać właśnie zapowiedzianej aktualizacji Taproota, ponieważ była ona na ustach wielu osób już od dłuższego czasu.

Biorąc pod uwagę również złożoność aktualizacji, część osób twierdzi, że wartość jaką Taproot wniesie do Bitcoina może pozostać niezauważona przez użytkowników, a co za tym idzie, nie zostanie w pełni doceniona.

Z drugiej strony, osoby optymistycznie nastawione do aktualizacji będą twierdzić, że wpływ Taproota zostanie natychmiastowo odzwierciedlony po jego wejściu. Dobrym przykładem do podtrzymania tej teorii jest fakt, że cena Bitcoina gwałtownie wzrosła o 50% w przeciągu tygodnia od momentu aktywacji SegWit.

Dodatkowo, osoby byczo nastawione mogą wskazywać na potencjalną masową adopcję, której sieć doświadczy po Taproocie. W rzeczywistości, najprawdopodobniej to inne czynniki mogą wpłynąć na cenę kryptowaluty w krótkim okresie, natomiast aktualizacje takie jak Taproot nie powinny mieć aż takiego wpływu na cenę przez najbliższe lata.

Jednakże, pomimo krótkoterminowej akcji cenowej, ulepszenia technologiczne sprawiają, że sieć Bitcoina będzie znacznie bardziej atrakcyjna do budowania protokołów DeFi, które mogłyby przyciągnąć dodatkowy popyt na kryptowalutę. W szczególności agregacja kluczy Bitcoina pozwoli mu konkurować z blockchainami o wyższej przepustowości, takimi jak Ethereum.

Użytkownicy spekulują, że Taproot ostatecznie umożliwi sieciom DeFi na Bitcoinie, takim jak Sovryn, Thorchain i Portal między innymi tworzenie masywnych multisig (np. wymagających ponad 1000 podpisów), które powinny kosztować tyle co transakcje z jednym podpisem. Przed Taprootem ich obsługa blokowała wielu użytkowników i była bardzo droga.

Ponieważ masywne transakcje multisigs były zbyt kosztowne, Bitcoin cieszył się niewielkim zainteresowaniem protokołami DeFi. Według DeFi Prime, Ethereum odpowiada za ponad 64% protokołów DeFi, podczas gdy posiada zaledwie ich 7,5%.

Rysunek 3. Liczba protokołów DeFi, źródło: DeFi Prime
Liczba protokołów DeFi, źródło: DeFi Prime

Ponadto, transakcje SegWit i kanały LN są pozycjonowane tak, aby stały się bardziej powszechne wśród coraz większej ilości użytkowników. Mimo to, po uruchomieniu Taproota wzrost dostępności może nie być łatwy do zmierzenia, ponieważ tworzenie i zamykanie kanałów LN zgodnie z Taprootem ma być trudne do wykrycia – będą one wyglądały jak standardowe transakcje.

Taproot ma również potencjał do stworzenia silnego rynku opłat dla górników, podczas gdy ostatni bitcoin pozostanie wydobyty około 2140 roku. Teoria ta zakłada, że użytkownicy mogą chcieć pasywnie angażować się w transakcje CoinJoin, gdzie salda ich portfeli mają być łączone pomiędzy wielu nadawców w pojedyncze transakcje, przy założeniu że będzie istniało zapotrzebowanie na prywatność.

Opłaty transakcyjne onchain mogą tym samym zobaczyć impuls, który będzie zdolny utrzymać  popyt na bitcoina nawet po wydobyciu ostatniego z nich. Dzięki aktualizacji Taproot, żywotność kryptowaluty jako magazynu wartości powinna pozostać podtrzymana, tak samo jak znaczenie Bitcoina jako środka wymiany. Tym samym Taproot upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu.

Bitcoin Taproot – podsumowanie

Taproot ma być największą aktualizacją Bitcoina dzięki skupieniu się na optymalizacji skalowalności sieci, prywatności transakcji i funkcjonalności inteligentnych kontraktów. Podpisy Schnorra (BIP340) zmienią podstawową kryptografię Bitcoina, w celu umożliwienie agregacji kluczy i podpisów. Dzięki temu transkacje multisig będą wyglądać tak, jak zwykłe transakcje.

Tymczasem BIP341 bazujący na Schnorre, stworzy unowocześnioną transakcję typu SegWit wraz z instrukcjami wydatkowania opartymi na Taproocie, podpisach Schnorr i MAST. Pozwoli to na bardziej złożone warunki wydawania pieniędzy przy jednoczesniej minimalizacji ilości informacji o warunkach ich wydawania, które mogę być publicznie ujawnione na łańcuchu.

Z kolei BIP342 umożliwi uaktualnionej wersji języka skryptowego Bitcoina zintegrowanie nowych warunków wydawania udostępnionych przez Taproota, a także ułatwi przyszłe aktualizacje, które będą łatwiejsze do wprowadzenia.

Tapscript nie tylko integruje nowe technologie w Bitcoinie, ale także zwiększa prywatność i wydajność istniejących funkcji, takich jak SegWit i LN. Funkcje te mogą pomóc w skalowaniu Bitcoina do wyższej przepustowości transakcji i przyciągnąć większą bazę użytkowników.

Masowa adopcja Bitcoina jest dyskusyjnie zależna od jego prywatności i gwarancji skalowalności, co oznacza, że potrzeba lepszych rozwiązań w tym zakresie, aby mogła nadal rosnąć w dłuższej perspektywie. Dzięki technologicznym ulepszeniom umożliwionym przez soft fork Taproot, Bitcoin będzie o krok bliżej do rozwiązania tych nadrzędnych problemów.

To ulepszenie powinno być również znaczące, ponieważ podczas, gdy wiele dojrzałych kryptograficznych mechanizmów prywatności już istnieje i jest gotowa do wdrożenia, to często wiążą się one z istotnymi kompromisami, na które większość interesariuszy nie zgodziłaby się. Taproot otrzymał niemal doskonały konsensus, co sprawia, ze jest on powszechnie oczekiwany co działa na jego korzyść. Patrząc dalej w przyszłość, Schnorr, Taproot i Tapscript powinny wspólnie wzmacniać pozycję użytkowników i torować nową drogę do nowej epoki Bitcoina po aktywacji w listopadzie 2021 roku.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: dzisiejszy kurs rubla | bank handlowy akcje | kurs akcji comarch | lotos gpw | kurs akcji intercars | wartość dolara | develia gpw |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here