Naga MarketsBitcoin i Czarny Czwartek. Co wywołało wyprzedaż BTC w dniu 19 maja 2021 r.?19 maja rynek bitcoina zanotował jedną z najsilniejszych wyprzedaży w swojej historii od czasu Czarnego Czwartku z marca 2020 roku. Kapitulacja inwestorów spowodowała, że notowania osuwały się jednego dnia o 11,5%, a łącznie w 10 dni ceny spadały o 47%. W przełożeniu na liczby oznaczało to, że kurs BTC z poziomów niespełna 60 tys. dol. kurczył się do 30 tys. dol. Firma Glassnode w rozległej analizie przygląda się jak wyglądał rynek przed, w trakcie i po tej drastycznej wyprzedaży.

 • Po drastycznej wyprzedaży do 30 tys. dol. bitcoin nadal nie potrafi odbudować swojej pozycji
 • Jak twierdzi Glassnode za spadek cen odpowiedzialni byli głównie krótkoterminowi inwestorzy wyprzedający w panice
 • Ich BTC przejęli długoterminowi HODL-erzy, którzy wykorzystali spadki do kupna w dołku po lepszych cenach

Bitcoin i zmiany w popycie instytucjonalnym

W miarę jak rynek bitcoina rośnie w wycenie i dojrzewa, wymaga większych puli kapitału i wolumenu, aby utrzymać i osiągać nowe szczyty. Główną siłą napędową tego impetu cyklu hossy były bez wątpienia napływy instytucjonalne, w dużej mierze w odpowiedzi na nadzwyczajną reakcję monetarną i fiskalną na pandemię COVID.

Te artykuły również Cię zainteresują
Największym instrumentem inwestycyjnym dostępnym dla tradycyjnych inwestorów jest produkt Grayscale GBTC Trust. Przez większą część 2020 r. i na początku 2021 r. inwestorzy korzystali z silnego popytu instytucjonalnego poprzez arbitraż rzeczowy utrzymującej się premii cenowej GBTC. Służyło to podwójnemu celowi, ponieważ usunęło monety BTC z płynnego obiegu, tworząc samonapędzające się ograniczenie podaży, które napędzało rosnący popyt instytucjonalny.

Do stycznia 2021 r. fundusz powierniczy GBTC odnotował napływ prawie +50 tys. BTC, podczas gdy GBTC był handlowany ze stałą premią między 10% a 20% w stosunku do rynku spot. Arbitraż zaczął spychać premię poniżej 10% pod koniec stycznia, a napływ BTC zaczął dramatycznie zwalniać w odpowiedzi na te wydarzenia. Pod koniec lutego napływy całkowicie ustały, a GBTC zaczął być notowany z coraz gorszym dyskontem w stosunku do cen spot.

Bitcoin: udziały Grayscale. Źródło: Glassnode

Cena GBTC handluje z dyskontem już od ponad 3 miesięcy, osiągając szczytowy poziom 21,23% w dniu 13 maja. Obecność dyskonta na GBTC zarówno eliminuje ogromną podaż, jak również stanowi ostrzeżenie, że popyt instytucjonalny znacznie zmalał od końca lutego.

Jednak w miarę trwania ostatniej wyprzedaży, dyskonto GBTC zaczęło się zamykać, osiągając poziom -3,8%. Sugeruje to, że zainteresowanie instytucjonalne lub przekonanie inwestorów arbitrażowych wzrosło wraz ze spadkiem cen spot BTC.

Bitcoin: premia na instrumencie Grayscale. Źródło: Glassnode

Opowiadając podobną historię, kanadyjski Purpose Bitcoin ETF otrzymywał stały napływ kapitału do końca kwietnia i na początku maja. Po tym okresie zaczęły dominować odpływy, gdy rynek zaczął wykazywać oznaki słabości. Jednakże, podobnie jak w przypadku GBTC, przepływy popytu wydają się być znaczące w następstwie korekty cenowej, a napływy ponownie wzrastają od końca maja.

Bitcoin: Purpose Bitcoin ETF i obserwowane przepływy. Źródło: Glassnode

– Zarówno napływy GBTC jak i Purpose ETF wskazują, że popyt instytucjonalny zmiękł od lutego do maja i oba te zjawiska będą miały wpływ na podaż płynnego BTC. Pozytywnym aspektem jest to, że ostatnia wyprzedaż najwyraźniej zmotywowała inwestorów w obu produktach, jako że dyskonto GBTC zaczyna się zamykać, a napływy Purpose ETF wznowiły się – komentuje Glassnode.

invest

Dynamika giełd kryptowalutowych

Bitcoin wkroczył na światową scenę makroekonomiczną po marcu 2020 r., co wyraźnie widać w saldach utrzymywanych na giełdach. Salda giełdowe uległy dramatycznemu odwróceniu z ciągłej akumulacji, do nieprzerwanego odpływu. Wolumen BTC był przenoszony ze stanu płynnego do niepłynnego, tworząc samonapędzający się przymus podaży, z monetami przenoszonymi z giełd do instytucjonalnych depozytariuszy oraz zimnych portfeli.

Metryka zmiany podaży niepłynnej pokazuje tempo przechodzenia monet ze stanu płynnego do niepłynnego w ciągu ostatnich 30 dni (zielone słupki). Wielkość akumulacji w ciągu ostatnich dwóch lat jest godna uwagi, jednakże skala presji sprzedaży w maju jest również interesująca. Inwestorzy byli wyraźnie przestraszeni podczas ostatniej wyprzedaży.

– Chociaż prawdopodobnie potrzeba czasu, aby kurz opadł, powrót tej metryki do akumulacji byłby silnym sygnałem, że przekonanie powróciło. Jeśli nie, może to oznaczać, że czeka nas dalsza dystrybucja – wyjaśnia Glassnode.

Zmiana podaży niepłynnej na wykresie bieżącym. Źródło: Glassnode

W miesiącach poprzedzających wyprzedaż można również zaobserwować, że rozwijał się trend coraz większych wolumenów depozytów wysyłanych na giełdy. I odwrotnie, wraz ze spadkiem cen, rozwinął się ostatnio przeciwny trend, w którym większe wolumeny monet trafiają na giełdy, a inwestorzy wkraczają do akcji, by kupić spadek.

Transfery netto z giełd i na giełdy kryptowalutowe. Źródło: Glassnode

Trend spadku łącznego salda wymiany utrzymywał się przez ponad 434 dni, jednak 3 kwietnia zaobserwowano wyraźny wzrost napływu środków na giełdy. Jest to zbieżne z przepływem monet, które wcześniej traciły płynność i wracały do płynnego obiegu, co widać na powyższych wykresach. Należy zauważyć, że istnieje kilka wyjaśnień tego zachowania, które prawdopodobnie występują w tym samym czasie:

 • Napływy na giełdę w celu dystrybucji i sprzedaży.
 • Dostarczanie zabezpieczeń dla kredytów, kontraktów terminowych i transakcji zabezpieczających.
 • Rotacja kapitału w inne aktywa (w szczególności ETH).
 • Spekulacje i handel na rynku detalicznym, szczególnie związane z Binance Smart Chain.
Procent bilansu bitcoina zdeponowany na giełdach. Źródło: Glassnode

Dokładniejsze przełamanie tego trendu wskazuje, że odpływy z giełd w rzeczywistości utrzymywały się lub były neutralne netto dla większości giełd, z wyjątkiem trzech: Binance, Bittrex i Bitfinex. Giełdy te odnotowały przyspieszony napływ BTC przez cały 2021 rok, przy czym Binance w szczególności wiodło prym. Podczas majowej wyprzedaży, łączne saldo utrzymywane na tych giełdach wzrosło o ponad 100 tys. BTC w ciągu 1 tygodnia.

Biorąc pod uwagę, że giełdy te obsługują podmioty spoza Stanów Zjednoczonych, może to wskazywać na różnicę w reakcji rynku i przekonaniu na temat wydarzeń prowadzących do wyprzedaży pomiędzy różnymi jurysdykcjami międzynarodowymi.

Bilans bitcoina na trzech giełdach: Binance, Bittrex i Bitfinex. Źródło: Glassnode

Z drugiej strony, salda amerykańskich giełd Coinbase, Gemini, Kraken i Bitstamp w dalszym ciągu spadały, co nie miało znaczącego wpływu na trend w maju.

Bilans bitcoina na giełdach Bitstamp, Coinbase, Gemini i Kraken. Źródło: Glassnode

Proporcja opłat transakcyjnych on-chain wydawanych na depozyty również przyspieszyła w ostatnim czasie. Podobnie jak w przypadku szczytu makro z 2017 roku, popyt na depozyty przyspieszał przez cały okres hossy, zanim osiągnął nowe ATH, tym razem przekraczając 20% wszystkich opłat on-chain. Sugeruje to, że posiadacze monet powinni traktować depozyty priorytetowo, czy to z powodu paniki, czy też w celu ponownego zabezpieczenia pozycji zabezpieczających podczas korekty – zauważa Glassnode.

Dominacja opłat transakcyjnych od depozytu na giełdach. Źródło: Glassnode

Wreszcie na froncie giełdowym doszło do ogromnego delewarowania na rynkach instrumentów pochodnych, co stworzyło kaskadę sprzedaży rynkowej, wezwań do uzupełnienia depozytów zabezpieczających i likwidacji. Od szczytu 27,4 mld dol. w otwartych kontraktach terminowych, który miał miejsce w połowie kwietnia, ponad 60% otwartych pozycji zostało usuniętych z ksiąg.

Ważne jest, aby zauważyć, że otwarte pozycje futures są tylko jedną z form dźwigni finansowej dostępnej na rynkach kryptowalutowych. Dodatkowe źródła depozytu zabezpieczającego pochodzą z pożyczek opartych na kryptowalutach, rynków opcji i coraz częściej z protokołów DeFi,

Liczba pozycji BTC na rynku futures. Źródło: Glassnode
Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kryptowaluty aktualności | gpw biomed | kurs enea | dino akcje | famur notowania | xtb notowania | kurs euro usd |

Płynność rynkowa, a kwestia stablecoinów

Stablecoiny bez wątpienia przyjęły rolę aktywów rezerwowych w branży, a każdy z nich posiada unikalne mechanizmy, aby pozostać “stabilnym”. Wyniki cenowe stablecoinów w stosunku do ich progu 1 dolara mogą zatem dostarczyć wglądu w popyt na płynność wyjściową. W szczególności w marcu i kwietniu, trzy duże stablecoiny USDT, USDC i DAI były notowane przez okres 1 miesiąca powyżej podstawowego progu, aż do bezpośredniego notowania na Coinbase. Sugeruje to, że mógł istnieć silny popyt na płynność wyjściową stablecoinów, potencjalnie w oczekiwaniu na “sprzedaż wiadomości”. (zgodnie z powiedzeniem „sell the news”)

Cena stablecoinów od początku roku. Źródło: Glassnode

Jednak po drugiej stronie tej wyprzedaży, zasoby stablecoinów znajdujące się w obiegu osiągnęły nowe rekordy wszech czasów. Od początku korekty 14 kwietnia, zasoby stablecoinów wzrosły o następujące kwoty w ciągu ostatnich 1,5 miesiąca:

 • USDT – 14,2 mld USD (+30%)
 • USDC wzrost o $9,72B (+88%)
 • DAI wzrost o $1.22B (+38%)
Podaż stablecoinów vs cena bitcoina. Źródło: Glassnode

Stablecoin Supply Ratio (SSR) porównuje kapitalizację rynkową BTC do łącznej podaży wszystkich stablecoinów jako wskaźnika wskazującego na siłę nabywczą kryptowalut, denominowaną w dolarach. Niższe wartości SSR oznaczają, że podaż stablecoinów jest duża w stosunku do kapitalizacji rynkowej BTC. Ponieważ wycena BTC spadła, a podaż stablecoinów wzrosła, wskaźnik SSR został doprowadzony do najniższego w historii poziomu 7,5.

To przekonująco reprezentuje największą w historii kryptowalut siłę nabywczą dolara.

Wskaźnik SSR. Źródło: Glassnode

Zachowanie HODLerów

– Na koniec przeanalizujemy zachowanie rynku pod kątem wydatków i HODLingu. W szczególności skupimy się na równowadze pomiędzy nowymi inwestorami, którzy mogą być stosunkowo nowi w zmiennym i napędzanym przez FUD świecie bitcoina (Short Term Holders, STH), a posiadaczami długoterminowymi (LTH), których przekonania są ukształtowane przez lata – wyjaśnia Glassnode.

Przez rynek byka 2020-21, monety w wieku od 6 miesięcy do 3 lat (reprezentujące nabywców ostatniego cyklu) widziały dwa okresy zwiększonych wydatków:

 • Grudzień 2020 do lutego 2021, gdy zyski zostały zrealizowane podczas siły rynku na rajdzie z 10 do 42 tys. dol.
 • Późny kwiecień do połowy maja, kiedy to starsze BTC zostały wydane, potencjalnie poprzez rotację kapitału (cena ETH podwoiła się w tym czasie), a potencjalnie w odpowiedzi na słabnącą strukturę rynku, jak omówiono powyżej.

Jednak po obu tych okresach, wraz z korektą cen, nastąpiło znaczne spowolnienie w wydawaniu starszych monet. Wskazuje to na fakt, że starsze ręce są dość biegłe w sprzedaży przed większą korektą (ich dystrybucja zwiększa również podaż), jednak mają one również tendencję do powrotu do przekonania do HODL-owania (i prawdopodobnie kupowania spadków), gdy ceny maleją.

Wydatki bitcoinów w przedziale wiekowym od 6 miesięcy do 3 lat. Źródło: Glassnode

– Jeśli porównamy zachowanie wydatków starych monet do szczytu makro z 2017 r., możemy zauważyć, że rozegrał się nieco podobny schemat, w którym stare ręce spowolniły wydatki, gdy rynek wpadł w euforię. Jednak to właśnie podczas pierwszego rajdu ulgi odsetek starych monet powrócił do życia, gdy wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia rynku niedźwiedzia. Podobne wydarzenia miały miejsce podczas większości rajdów rynku niedźwiedzia w 2018 r., a także ostatecznej kapitulacji w listopadzie – zauważa Glassnode.

– Jest to ważny wskaźnik, na który należy zwracać uwagę w obecnej strukturze rynku, ponieważ może wskazywać, czy podobne masowe wyjście starych monet występuje przy wszelkich odbiciach ulgi. I odwrotnie, brak dystrybucji tych starych niepłynnych monet sugerowałby, że wśród pokiereszowanych HODL-erów utrzymuje się bardziej bycza perspektywa – napisano dalej.

Pasma wyprzedaży w zależności od wieku monet (BTC mające co najmniej rok). Źródło: Glassnode

Fale Realised Cap HODL dają pogląd na to, jaka część aktywnej podaży jest utrzymywana w monetach z różnych przedziałów wiekowych. Typowy wzór cyklu jest następujący:

 • Stare monety rosną podczas rynków niedźwiedzia, gdy akumulacja wznawia się, a bogactwo przenosi się ze spekulantów do hodlerów długoterminowych.
 • Młode monety rosną podczas rynków byka, kiedy posiadacze rozprowadzają drogie monety do nowych, słabszych spekulantów.

W obecnej strukturze rynku widzieliśmy pierwszy poważny impuls monet młodszych niż 3-miesięczne, gdy nowi spekulanci weszli na rynek. Pokrywa się to z początkowym rajdem rynku byka, kiedy to starsze monety zostały wydane po wybiciu z 10 do 42 tys. dol.. To co jest szczególnie odmienne w tym cyklu to fakt, że możemy zaobserwować zmniejszający się udział nowych spekulantów. Istnieje kilka wyjaśnień tego zjawiska:

 • Zwiększony dostęp do instrumentów pochodnych i instrumentów pozwalających na uzyskanie ekspozycji cenowej bez wchodzenia w interakcję z blockchainem.
 • Preferencje i nastawienie spekulantów detalicznych dla innych kryptowalut poza BTC i podobny dostęp do instrumentów pochodnych i dźwigni finansowej poza łańcuchem.
 • Zwiększona dojrzałość monet i zachowania HODL-ingowe kupujących instytucjonalnych, którzy zgromadzili środki na początku cyklu hossy i nie zostali wstrząśnięci zmiennością prowadzącą do wcześniejszej ekspansji w starszych przedziałach monet (dojrzewanie monet).
Realized Cap HODL, fale dla monet 3-miesięcznych i młodszych. Źródło: Glassnode

Patrząc na wykres w odwróconej perspektywie, możemy zauważyć dwie rzeczy dotyczące udziału starszych posiadaczy monet:

 • Podaż posiadana przez LTH faktycznie powróciła do akumulacji, co potwierdza tezę, że dojrzewanie monet i instytucjonalny HODL-ing pozostaje w grze. Jeśli tak się stanie, będzie to przypominać początek rynku niedźwiedzia, ale także sprzyjać będzie ostatecznemu ograniczeniu podaży.
 • LTH są obecnie w posiadaniu 10% więcej aktywnej podaży niż we wszystkich poprzednich cyklach rynkowych.

Ten drugi punkt może być interpretowany jako byczy, ponieważ oznacza, że mniej monet zostało rozdanych przez HODL-erów. Jednakże, może być również uważany za niedźwiedzi, ponieważ wskazuje, że nie było wystarczającego popytu, aby wchłonąć tę stosunkowo mniejszą podaż monet na sprzedaż.

Realized Cap HODL, fale dla monet 6-miesięcznych i starszych. Realized Cap HODL

– Pod koniec dnia, ostateczny ból finansowy podczas wyprzedaży pochodzi od inwestorów obserwujących wyparowanie niezrealizowanych zysków, czy to z powrotem do bazy kosztowej, czy też kapitulując w niezrealizowane straty. Metryka Net Unrealised Profilt and Loss (NUPL, czyli niezrealizowany zysk i strata netto) oblicza stopień zagregowanego zysku lub straty, który jest utrzymywany przez niezrealizowaną podaż monet w proporcji do kapitalizacji rynkowej – wyjaśnia Glassnode.

NUPL HODL-erów krótkoterminowych. Realized Cap HODL

– Jeśli przefiltrujemy tę metrykę przez STH (posiadaczy monet młodszych niż pięciomiesięczne), możemy zobaczyć, że majowa wyprzedaż konkuruje skalą z rynkami niedźwiedzia i największymi kapitulacjami w całej historii Bitcoina. Niezwykła ilość kupujących w 2021 roku trzyma obecnie monety pod wodą. Podaż ta może jednak stać się podażą nad głową, gdy cena będzie próbowała odzyskać równowagę, zapewniając bykom przewagę – napisano dalej.

Jeśli w podobny sposób przefiltrujemy monety posiadane przez LTH, otrzymamy wykres, który pokazuje, że rynek stoi na historycznym ostrzu noża. Niezrealizowany zysk posiadany przez inwestorów długoterminowych ma tendencję do bycia mniej zmiennym i bardziej cyklicznym w wyniku ogromnej długoterminowej wydajności cenowej Bitcoinów.

Jednakże, obecny stopień niezrealizowanego zysku netto posiadanego przez LTH testuje poziom 0,75, który był poziomem przełomowym pomiędzy przeszłymi cyklami byka i niedźwiedzia. Dopiero w scenariuszu “podwójnej pompy” z 2013 r. nastąpiło ożywienie tej metryki. Jeśli LTH będą nadal odnotowywać spadek zysków na papierze, może to również stworzyć nowe źródło podaży. Z drugiej strony, wyższe ceny i presja podażowa wynikająca z kupowania spadków przypominałyby scenariusz “podwójnej pompy” z 2013 roku.

Niezrealizowany zysk i strata netto wśród długoterminowych HODL-erów. Realized Cap HODL

Bitcoin tracił w maju. Podsumowanie

W tym artykule przeanalizowano szereg wskaźników, które opisują strukturę rynku przed, w trakcie i po jednym z najbardziej spektakularnych (i przerażających) wyprzedaży BTC. Podsumowując, istnieje kilka byczych i niedźwiedzich wniosków, które mogą być interpretowane na podstawie dostępnych danych.

Po stronie niedźwiedzi według Glassnode są to:

– Popyt instytucjonalny wyraźnie zmiękł od lutego i wynikający z tego spadek podaży został w dużej mierze rozproszony. Saldo na giełdach znacznie się zwiększyło, czego efektem są duże ilości monet i nadwyżki podaży, które teraz muszą zostać ponownie zgromadzone. Ceny stablecoinów przed wejściem na giełdę Coinbase sugerowały, że dystrybucja była w toku, a stare ręce wydawały bezpośrednio przed wyprzedażą – pisze firma analityczna.

Co więcej, ogromna ilość posiadaczy krótkoterminowych pozostaje pod wodą (w stracie), a niezrealizowane zyski posiadaczy długoterminowych znajdują się na historycznej krawędzi noża, co pokrywa się z przeszłymi rynkami niedźwiedzia.

Po stronie byczej Glassnode zwraca uwagę między innymi na:

– Produkty instytucjonalne GBTC i Purpose ETF wykazują oznaki ożywienia pomimo załamania cen, dając wczesne sygnały ponownego zainteresowania instytucjonalnego. Podczas gdy salda giełdowe wzrosły, bardziej szczegółowe spojrzenie wskazuje na różnicę pomiędzy giełdami regulowanymi w USA i offshore. W grę może wchodzić uprzedzenie jurysdykcyjne. Wydruk stablecoinów gwałtownie wzrósł, tworząc największą w historii siłę nabywczą kryptowalut w dolarach bocznych. Wygląda na to, że większość sprzedających to posiadacze krótkoterminowi, podczas gdy posiadacze długoterminowi kupili spadek z coraz większym przekonaniem – podsumowuje Glassnode.

HODL-owanie bitcoina w ostatnim czasie z pewnością nie jest łatwe, a dla wielu zmienność obserwowana w zeszłym tygodniu okazała się zbyt trudna, aby „usiedzieć na rękach”. Jasne jest to, że wyprzedaż miała znaczną skalę, a duża ilość kupujących jest obecnie pod kreską. To, jak rynek odbuduje się z tego miejsca, będzie bez wątpienia testem przekonania jak powinna kształtować się dalsza przyszłość BTC.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here