Naga MarketsVitali Butbaev, Saxo Bank
Vitali Butbaev, prezes Saxo Banku w Europie Środkowo-Wschodniej

Saxo Bank powołał w czwartym kwartale bieżącego roku powołał Vitali Butbaeva na nowego szefa swoich operacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), który jest największą częścią operacji front office wywodzącej się z Danii instytucji. Portal Comparic.pl miał przyjemność porozmawiać z nowym dyrektorem na temat jego planów strategicznych, roli Polskich rynków finansowych w tej części Europy oraz prognoz na 2019 roku.


Vitali Butbaev odpowiada na pytania Comparic.pl

Comparic (C): Jakie będą Pana najbliższe kroki jako prezesa Saxo Banku na Europę Środkowo-Wschodnią?

Vitali Butbaev (V.B.): Jestem przekonany, że Europa Środkowo-Wschodnia ma olbrzymi potencjał, zwłaszcza w odniesieniu do naszej oferty dla klientów o najwyższych dochodach (HNW – High Net Worth) i zawodowych traderów. Będziemy w dalszym ciągu ją rozszerzać i uważamy, że Saxo najlepiej odpowiada na potrzeby tej grupy ze względu na szereg czynników. Przykładowo, oferujemy dostęp do ponad 35 tysięcy instrumentów w ramach jednego rachunku i często jesteśmy w stanie zaoferować lepsze i bardziej konkurencyjne okazje inwestycyjne na rynkach zagranicznych, niż banki działające lokalnie. Ponadto zapewniamy spersonalizowaną obsługę klienta w lokalnych językach, w tym w języku polskim, dzięki doświadczonym pracownikom w naszej centrali – 24 godziny na dobę, przez pięć dni w tygodniu – a także bezpośredni dostęp do naszego zespołu ds. strategii w przypadku klientów VIP.

C: Czy Polska uznawana jest za ważny rynek w kontekście przyszłych planów Saxo? Czy przewidujecie wzrost aktywności w odniesieniu do kontaktów z polskimi inwestorami i traderami?

V.B.: Polska jest istotnym strategicznie rynkiem dla naszych przyszłych planów dotyczących regionu ze względu na znaczną liczbę zaawansowanych i doświadczonych traderów. Od wielu lat aktywnie działamy na polskim rynku i udało nam się konsekwentnie i skutecznie zbudować tu naszą markę. Jednak chcemy zapewnić naszym klientom jeszcze lepsze wsparcie i planujemy szereg wydarzeń i aktywności w 2019 roku, które pozwolą nam odpowiedzieć na szczególne potrzeby lokalnych profesjonalnych traderów i inwestorów z segmentu HNW.

C: Dotychczas marka Saxo była zorientowana głównie na zamożnych klientów. Czy to się zmienia? Jeśli tak, jaka jest obecnie oferta dla klientów detalicznych?

V.B.: Nasza zasadnicza grupa klientów nie uległa istotnej zmianie, jednak stale rozwijamy ofertę, aby móc zapewnić nowe możliwości odpowiadające na potrzeby klientów. W dalszym ciągu w odniesieniu do naszych najwierniejszych klientów, m.in. posiadaczy rachunków Platinum, zapewniamy specjalistyczne wsparcie odpowiadające ich zaangażowaniu w inwestycje z udziałem Saxo. W ujęciu historycznym Saxo Bank skierowany był do aktywnych traderów, jednak wzmocniliśmy także naszą ofertę dla inwestorów, m.in. poprzez w pełni cyfrowy obrót obligacjami, cyfrowe rozwiązanie do zarządzania aktywami – SaxoSelect, jak również wiele innych inicjatyw. Należy podkreślić, że w Europie Środkowo-Wschodniej nasza oferta była zawsze szczególnie atrakcyjna dla klientów z segmentu HNW i dla zawodowych traderów – również w porównaniu z usługami banków prywatnych i domów maklerskich. W efekcie charakterystyczne dla naszego regionu jest rosnące zainteresowanie klientów z tych segmentów.

Już teraz zapoznaj się z ofertą Saxo Bank skierowaną do polskich klientów

C: Czy nasz region wykazuje jakieś istotne trendy w odniesieniu do ryzyka, preferowanych aktywów, czy też w inny sposób odróżniające nas od inwestorów zachodnioeuropejskich?

V.B.: Trudno tu wyciągać ogólne wnioski, ponieważ każdy z inwestorów jest inny i ma własne preferencje oraz wymagania. Istnieją również pewne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Możemy jednak powiedzieć, iż w ujęciu ogólnym inwestorzy z Europy Zachodniej są bardziej doświadczeni, a tym samym dysponują lepszymi umiejętnościami w odniesieniu do zarządzania ryzykiem. W efekcie częściej korzystają ze złożonych instrumentów finansowych i inwestują w różne klasy aktywów wykorzystując różnorodność oferty Saxo. Ponadto mają więcej okazji do inwestowania w akcje spółek, które dobrze znają ze swoich rynków.

W środkowej i wschodniej Europie jest mniej okazji do zyskownego inwestowania na rynkach lokalnych, co prowadzi do różnic w wyszukiwaniu aktywów do potencjalnych inwestycji. Tu objawia się jedna z zalet Saxo – dostęp do ponad 35 tysięcy instrumentów, dzięki czemu nasi klienci mają dostęp do okazji inwestycyjnych poza rynkiem krajowym, co jest szczególnie istotne w tych państwach, w których w ostatnim czasie rynek nie był w najlepszej formie.

C: Czy inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej wykazują większy, czy mniejszy apetyt do inwestowania niż w Europie Zachodniej?

Vitali Butbaev, Saxo Bank
Vitali Butbaev, prezes Saxo Banku w Europie Środkowo-Wschodniej

V.B.: Po ponad 10 latach działalności mamy mocną markę i dobre wyniki zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Apetyt inwestorów jest zwykle zmienny i podąża za wahaniami na rynku, jednak w naszym regionie jest on średnio znacznie większy niż w przypadku dojrzalszych rynków zachodnioeuropejskich.

C: Jak zmienia się rynek usług inwestycyjnych i jakich nowych rozwiązań mogą się spodziewać klienci w najbliższym czasie?

V.B.: Kolejnym ważnym krokiem dla instytucji bankowych i finansowych jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji (AI) do zapewniania szybkiej i skalowalnej, a przy tym wysokiej jakości obsługi klienta. Od kilku lat pracujemy nad metodami optymalnego wykorzystania AI i mamy już przykłady na to, że jest ona przydatna w kontekście oferowania spersonalizowanych, zróżnicowanych i wysokiej jakości usług.

Sztuczna inteligencja może być na przykład bardzo skuteczna w kontekście dostarczania klientom spersonalizowanych informacji. Żyjemy w czasach, w których jesteśmy bombardowani treściami z tak wielu źródeł, że może to być przytłaczające, w szczególności, gdy nie do końca są one dla nas przydatne. Dzięki AI możemy odpowiednio odfiltrować informacje i kierować je do poszczególnych klientów. Takie spersonalizowane podejście i rekomendacje mają znacznie wyższe współczynniki wykorzystania w porównaniu do ogólnych informacji.

C: Jak Saxo postrzega polski rynek w porównaniu z innymi krajami? Czy uważa Pan, że być może liczba osób zainteresowanych rynkami kapitałowymi jest zbyt mała?

V.B.:Dostrzegamy rosnące zainteresowanie ze strony polskich klientów, szukających samoobsługowej platformy transakcyjnej umożliwiającej im realizację własnych pomysłów inwestycyjnych. Polski rynek się zmienia – niektórzy klienci zniechęcają się do inwestowania w produkty na giełdach krajowych w efekcie różnych skandali, które miały miejsce w ostatnich kilku kwartałach. Rzetelny duński bank, zapewniający szeroki dostęp do międzynarodowych rynków o wysokiej płynności, może być w tym kontekście postrzegany jako interesująca alternatywa.

C: Jaka jest Pańska opinia na temat zmian regulacji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)?

V.B.: Zdecydowanie popieramy działania ESMA w zakresie oferowania CFD klientom detalicznym. Takie działania, jak ustanowienie górnych pułapów dźwigni finansowych, są naszym zdaniem sprawiedliwe i proporcjonalne. Przewidujemy, że będą one miały pozytywny wpływ na naszych klientów i przyczynią się do wyrównania warunków wśród europejskich podmiotów oferujących inwestowanie za pomocą depozytu zabezpieczającego. To z kolei spowoduje, że podmioty te zaczną konkurować jakością swoich platform transakcyjnych, ceną, produktami i usługami, zamiast wyłącznie wysokością dźwigni finansowej.

C: Dlaczego polski klient miałby zrezygnować z usług obecnego brokera na rzecz Saxo, w szczególności w przypadku, gdy jest on relatywnie niewielkim inwestorem detalicznym?

V.B.: Warto pamiętać, że Saxo Bank jest bankiem podlegającym europejskim regulacjom i posiadającym wszelkie wymagane licencje, co gwarantuje bezpieczeństwo depozytów i pełną przejrzystość przepływu zleceń. Jak mawia prezes i właściciel Saxo Banku, Kim Fournais, Saxo Bank był spółką fintech, zanim jeszcze termin ten powstał. Dzięki połączeniu bezpieczeństwa i 25 lat doświadczenia w zakresie inwestycji stanowimy optymalny wybór nawet dla najbardziej wymagających klientów.

Kiedy trader wybiera podmiot, za pośrednictwem którego będzie dokonywał inwestycji, powinien wziąć pod uwagę dostawcę oferującego usługi i infrastrukturę, które odpowiadają na jego potrzeby. Jak już wspomniałem wcześniej, z perspektywy Saxo Banku wydaje się, że klienci z segmentu HNW i zawodowi traderzy z Europy Środkowo-Wschodniej uznają, że nasze usługi najlepiej odpowiadają na ich potrzeby. Wynika to z bardzo konkurencyjnych cen, zaawansowanej obsługi klienta dzięki AI oraz dostępu do szerokiej gamy instrumentów.

C: Czy Pana zdaniem inwestorzy bardziej powinni się obawiać ryzyka geopolitycznego, czy też usztywniania polityki pieniężnej?

V.B.: Naszym zdaniem większym problemem jest w tym momencie polityka pieniężna. W dzisiejszych czasach świat napędzany jest długiem. Oznacza to, że w przypadku podwyżki stóp procentowych świat zacznie hamować. Steen Jakobsen, nasz główny ekonomista i dyrektor ds. inwestycji, ostrzega wręcz, że ryzyko globalnej recesji w obecnym klimacie politycznym sięga nawet 60%.

C: Jaką drogą będą podążać rynki? Czy uważa Pan, że 2019 r. również upłynie pod znakiem emocji i wyzwań?

V.B.: Według mojego kolegi i dyrektora działu analiz makroekonomicznych, Christophera Dembika, już pod koniec 2017 r. zaczęto mówić, że światowe tempo wzrostu gospodarczego hamuje, o ile wręcz nie spada. Widać to obecnie w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro, na rynkach rozwiniętych, ale także na rynkach wschodzących. W Stanach Zjednoczonych PKB jest nadal dobry ze względu na wpływ „efektu Trumpa” na inwestycje przedsiębiorstw, które były zaplanowane jeszcze zanim Trump objął urząd. Jesteśmy w końcówce cyklu koniunkturalnego, co oznacza, że w 2019 r. najprawdopodobniej pojawi się więcej negatywnych danych ekonomicznych. Istnieje ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych, nie wiemy jednak, kiedy ona nastąpi – może w przyszłym roku, może dopiero w 2020 r., jednak wskaźniki wyprzedzające wyraźne wskazują, że aktywność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych hamuje.

Christopher pozostaje optymistą, a ja go podzielam, ponieważ uważa, że kluczowym czynnikiem aktywności gospodarczej są Chiny, które będą dążyć do jej pobudzenia na poziomie globalnym. W 2010 r. Chiny umożliwiły wyjście ze światowego kryzysu gospodarczego, zapewniając napływ kredytów do globalnej gospodarki. Podobna sytuacja może mieć miejsce również i w nadchodzącym czasie, jednak skala impulsu kredytowego będzie prawdopodobnie znacznie niższa niż w 2010 r. Z pewnością zapewni to wsparcie chińskiej gospodarce, jednak nie zniweluje całkowicie negatywnych skutków wojny handlowej, w szczególności jeżeli obecna sytuacja szybko nie ulegnie poprawie.

Czy to będzie rok, kiedy w Niemczech pojawi się recesja, Apple „zabezpieczy finansowanie” na zakup Tesli, Trump powie Powellowi „zwalniam cię”, a Partia Pracy po zwycięstwie powoła Jeremy’ego Corbyna na premiera, doprowadzając do parytetu GBP/USD? Saxo Bank, lider obszaru Fintech, koncentrujący się na transakcjach i inwestycjach z wykorzystaniem wielu klas aktywów, opublikował 10 “szokujących prognoz” na 2019 rok. To lista mało prawdopodobnych, zwykle niedocenianych wydarzeń, których materializacja mogłaby wstrząsnąć rynkami finansowymi.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here