Naga MarketsBioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków notowana na GPW od 2005 roku. Jak wynika z opublikowanego raportu w III kw. 2018 r. spółka odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna (EBIT) Biotonu wyniosła 3,31 mln zł, natomiast rok wcześniej spółka odnotowała zysk na poziomie 2,12 mln zł. Skonsolidowane przychody osiągnęły pułap 48,4 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 91,94 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w relacji do 12,69 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 201,75 mln zł w porównaniu do 247,36 mln zł rok wcześniej.

“Przychody ze sprzedaży grupy w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniosły 201,8 mln zł i były na poziomie niższym o 45,6 mln zł aniżeli w roku poprzednim (nie włączając przychodów z działalności zaniechanej) na co największy wpływ miała zmiana struktury przychodów po sprzedaży udziałów w SciGen Ltd i w związku z tym brak sprzedaży produktów dystrybuowanych przez SciGen Ltd w trzecim kwartale 2018 roku. Marża brutto na sprzedaży osiągnęła poziom 55 % i była wyższa o 4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (nie wliczając działalności zaniechanej oraz kosztów przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych)” – napisano w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 36,01 mln zł wobec 64,22 mln zł straty rok wcześniej.

Ponownie w kierunku linii trendu?

Notowania cen akcji Bioton S.A. na warszawskim parkiecie odbiły w pierwszej połowie października i dotarły do oporu w okolicach 6,40. Horyzontalny opór powstrzymał kupujących kierując notowania do lokalnego wsparcia w obrębie 5,80 zł.

Wybicie wspomnianego wyżej wsparcia otworzy drogę do ponownego testu linii trendu biegnącej od dołka z końca marca br. Wsparcia horyzontalne znajdujące się niżej znajdziemy odpowiednio na 5,23 oraz 4,53 zł.

Notowania cen akcji Bioton S.A. na warszawskim parkiecie odbiły w pierwszej połowie października i dotarły do oporu w okolicach 6,40 zł
Źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here