Naga MarketsProdukcja lekówBioton odnotował 5,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 27,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton podsumowuje pierwszy kwartał roku

Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 13,89 mln zł wobec 22,5 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w okresie pierwszego kwartału 2020 r. wyniósł 13,8 mln zł w porównaniu do straty 22,5 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. EBITDA za pierwszy kwartał 2020 w ujęciu wartościowym wyniósł 22,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 kształtował się na poziomie (-) 14,8 mln zł” – czytamy w raporcie.

Spółka, jak i grupa ujęła w pozostałych przychodach operacyjnych mające wpływ na poziom zysku na działalności operacyjnej oraz EBITDA otrzymane odszkodowanie zgodnie z podpisanym w dniu 12 stycznia 2020 roku, Wiążącym Listem Intencyjnym (WLI) z Harbin Gloria Pharmaceuticals oraz SciGen PTE. Na podstawie WLI, Harbin Gloria Pharmaceuticals jest zobowiązana do zapłaty spółce kwoty ugodowej w wysokości 9 mln USD tytułem finalnej ugody dotyczącej wszelkich sporów między stronami związanych z umową dostawy i dystrybucji z dnia 23 sierpnia 2015 roku i pierwszym aneksem z dnia 31 grudnia 2016 roku (UDD). Grupa otrzymała kwotę 8,1 mln USD w dwóch przelewach a kwota 0,9 mln USD została przez Glorię przelana do Chińskiego Urzędu Podatkowego. Grupa jest w trakcie potwierdzania właściwego podejścia przyjętego przez Glorię w aspekcie podatkowego potraktowania kwoty 0,9 mln USD. Dodatkowo spółka oraz grupa ujęła kwotę dotycząca podziału zysku z otrzymanego odszkodowania która zmniejszyła wartość ujętych pozostałych przychodów operacyjnych zgodnie z podpisaną umową o podziale zysku z Yifan International Pharmaceutical z siedziba w Hong Kongu. Zakres umowy obejmował wsparcie oraz współprace w negocjacjach rozwiązania umowy dystrybucyjnej z Gloria a także związanych z finansowaniem kosztów obsługi prawnej oraz potencjalnego procesu arbitrażu, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, wyjaśniono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,11 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 30,74 mln zł rok wcześniej.

“Przychody ze sprzedaży grupy w okresie pierwszego kwartału 2020 r. wyniosły 37,1 mln zł i były na poziomie wyższym aniżeli w roku poprzednim o 20,7%. Marża brutto na sprzedaży na poziomie grupy osiągnęła poziom 57% i była wyższa o 35 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Główną przyczyną wzrostu marży jest zmiana udziału produktów o różnej marżowości w strukturze sprzedaży. W pierwszym kwartale 2020 udział sprzedaży towarów w całej sprzedaży był niższy w porównaniu do pierwszego kwartału 2019” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 6,14 mln zł wobec 3,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here