Naga MarketsBioMaxima podsumowuje rekordowe wyniki w 2020 r.Zgodnie z opublikowanym właśnie raportem finansowym BioMaxima SA, wiodącego polskiego producenta i eksportera diagnostyki laboratoryjnej, w ostatnim kwartale 2020 r. spółka wygenerowała 23 mln zł przychodu, uzyskując dynamikę 293 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2019 roku.

BioMaxima przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk EBITDA BioMaxima SA (jednostki dominującej) wyniósł 4 635 tys. zł, a zysk netto 3 395 tys. zł, co oznacza, rok-do-roku odpowiednio, dynamikę EBITDA ponad 558 proc. oraz dynamikę zysku netto 1 672 proc. Łącznie przychód spółki za cały ubiegły rok wyniósł ponad 60,1 mln zł. Z kolei przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 19.445 tys. zł, uzyskując dynamikę rok do roku na poziomie 246,20 proc., a także udział w sprzedaży ogółem na poziomie 32,35 proc.

Te artykuły również Cię zainteresują
Przy skonsolidowanych przychodach grupy kapitałowej za 2020 r. na poziomie 62 988 tys. zł, skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 7 787 tys. zł. Z kolei skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej za IV kw. wyniósł 3 427 tys. zł.

Więcej sprzedaży, należności pod kontrolą

Skokowy wzrost sprzedaży w minionym roku nie poskutkował równie dużym wzrostem należności – te wzrosły jedynie o 30 proc. i odpowiadają kwocie mniejszej niż miesięczna sprzedaż. Oznacza to, że zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w spółce wzrosło w istotnie mniejszym stopniu, aniżeli wzrosła skala jej działalności. Spadły z kolei zobowiązania krótkoterminowe spółki – spółka wykorzystała ten okres na spłatę ponad 1,7 mln zł kredytu, a także zwiększyła swoją płynność w zakresie płatności dla dostawców w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Znaczny wzrost sprzedaży istotnie poprawił sytuację finansową spółki. Na koniec 2020 mieliśmy ponad 4,3 miliony złotych dostępnej gotówki, co pozwala myśleć spokojnie o inwestycjach w 2021 roku. Wskaźniki płynności wskazują wręcz na nadpłynność, ale nie stanowi ona zagrożenia, natomiast pozwala finansować szybki wzrost. Chciałbym podkreślić, że inwestycja w rozbudowę zakładu w Lublinie będzie finansowana w 80 proc. długiem, dzięki czemu nie wpłynie negatywnie na dostępność kapitału obrotowego.– mówi Łukasz Urban, prezes zarządu w BioMaxima SA.

Nowy zakład, nowe możliwości

W grudniu 2020 r. BioMaxima podpisała przedwstępną umowę zakupu nabycia nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie, gdzie chce wybudować nowy zakład produkcyjny. Nabycie nieruchomości związane jest z realizacją planów dalszej rozbudowy potencjału produkcyjnego spółki. Zarząd obecnie podejmuje działania, które zapewnią spółce systematyczne zwiększanie skali działalności na najbliższe lata, również po opanowaniu pandemii COVID-19. BioMaxima SA cały czas pracuje m.in. nad opracowaniem nowych wyrobów w zakresie swojej specjalizacji, zwłaszcza testów do oznaczania lekowrażliwości. Potencjał rynku polskiego i światowego w zakresie badania lekowrażliwości oceniany jest przez niezależne instytucje badawcze jako bardzo duży i ciągle rosnący.

– Decyzja o zakupie nowej przestrzeni pod rozbudowę możliwości produkcyjnych zapadła w optymalnym czasie. W 2019 roku przychody ze sprzedaży własnych produktów stanowiły 55 proc. całości sprzedaży, a w 2020 roku spółka wyraźnie rozwinęła produkcję własną – na przestrzeni zeszłego roku nasze wyroby to już 67 proc. łącznych przychodów, a w samym IV kwartale – ponad 73 proc. Jeżeli przyjrzymy się asortymentowi sprzedaży, to widzimy, również że oprócz wzrostu covidowego, czyli sprzedaży szybkich testów i w zakesie diagnostyki molekularnej, spółka odnotowała nieznaczny wzrost w prawie każdej grupie produktów i towarów. W sytuacji gdy w wielu dziedzinach diagnostyki medycznej rynek w 2020 roku niemalże zatrzymał się, nawet najmniejsze wzrosty są dla nas powodem do zadowolenia i motywacji do dalszej wytężonej pracy. Cieszy także wdrożenie nowych produktów – testów antygenowych i testów COMBO w kontekście pandemii koronawirusa – komentuje Łukasz Urban, prezes zarządu w BioMaxima SA.

Dywersyfikacja produktowa, rekordowo duże zamówienie

Oceniając na bieżąco sytuację rynkową oraz rozwój technologii diagnostycznych, spółka w październiku wprowadziła nowy antygenowy test do wykrywania SARS-CoV-2. Testy BioMaxima spełniają rekomendacje WHO dotyczące wydajności klinicznej w zakresie czułości i swoistości.

Spółka podpisała w styczniu  2021  r. największy w swojej historii kontrakt na dostawę tych testów do jednostki finansów publicznych na kwotę 9,1 mln zł który zostanie zrealizowany do końca lutego 2021 r. Sukcesem zakończył się również udział emitenta w licznych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych do jednostek publicznej służby zdrowia, co zapewniło spółce już gruby portfel zamówień do realizacji w 2021 roku.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: eur/usd wykres | notowania giełdowe lotos | cd projekt red akcje | kurs funta szterlinga | dax notowania |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here