Naga MarketsBioMaxima opublikowała raport kwartalny. O 67% zwiększyła skonsolidowane EBITDA w porównaniu z 2020 r.Dynamika skonsolidowanego zysku EBITDA BioMaxima SA po 3 kwartałach wyniosła 167 proc. To jest 11.297 tys. złotych w 2021 r. przy 6.760 tys. zł w 2020 r. Przychody po 9 miesiącach wyniosły 56.033 tys. zł (dynamika na poziomie 137 proc. względem 2020 r.). Podmiot dominujący osiągnął w III kwartale 2021 roku 2.032 tys. zł zysku EBITDA, co oznacza dynamikę na poziomie 115 proc. względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. BioMaxima SA jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej.

BioMaxima przedstawia swoje wyniki finansowe

Spółka przekazała śródroczny raport skonsolidowany grupy kapitałowej BioMaxima SA za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 roku. Jest to kolejny już raport przygotowany zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej – MSSF.Grupa Kapitałowa BioMaxima SA w III kwartale 2021 roku wypracowała 14.589 tys. złotych przychodów ze sprzedaży, zaś narastająco osiągnęła 56.033 tys. zł łącznych przychodów, które wykazują dynamikę 135 proc. w stosunku do 9 miesięcy roku 2020. To przekłada się na skonsolidowany wskaźnik EBITDA grupy w tym okresie o wartości 11.297 tys. złotych, przy 6.760 tys. zł za 9 miesięcy 2020 r., co oznacza dynamikę 167 proc. Zysk netto grupy wyniósł 1.348 tys. zł. w III kwartale 2021, oraz narastająco 8.248 tys. zł, co daje dynamikę 192 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

W samym III kwartale 2021 roku spółka wypracowała 2.032 tys. zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), oraz zysk netto w wysokości 1.429 tys. zł., przy przychodach ze sprzedaży 14.404 tys zł. co oznacza, odpowiednio, dynamikę EBITDA 115 proc., dynamikę zysku netto 110 proc., oraz dynamikę przychodów 102 proc., w porównaniu z III kwartałem 2020 r.

Wzrost sprzedaży w nie-Covidowych segmentach

W III kwartale 2021 roku w jednostce dominującej o ponad 23 proc. zmniejszył się udział przychodów ze sprzedaży wyrobów do diagnostyki SARS-CoV-2 w przychodach ogółem, w stosunku do pierwszego półrocza 2021 r. Jednocześnie wartość przychodów niezwiązanych z diagnostyką SARS-CoV-2 po trzech kwartałach osiągnęła rekordową wysokość w porównaniu do przychodów z analogicznych okresów lat ubiegłych.

Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych kwartalnych wyników. Cieszę się również, że odmraża się podstawowy biznes spółki i że zwiększamy dywersyfikację źródeł przychodu. Pozytywne efekty przynoszą też nasze wysiłki sprzedażowe w zakresie asortymentu mikrobiologicznego i analitycznego. We wcześniejszych raportach zapowiadaliśmy mniejsze uzależnienie przychodów od sprzedaży asortymentu związanego z SARS-CoV-2. Jednak diagnostyka w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 w dalszym ciągu będzie stanowiła istotną część sprzedaży spółki, w dającym się przewidzieć okresie – komentuje Łukasz Urban, prezes zarządu w BioMaxima.

Testy na rekomendowanej liście UE oraz nowi kontrahenci

W miesiącu lipcu 2021, testy antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2 BioMaxima zostały wprowadzone na listę Unii Europejskiej testów rekomendowanych w kierunku COVID-19, co stanowi przesłankę do uzyskiwania przez podmioty korzystające z tych testów refundacji ze środków publicznych.

W okresie III kw. spółka prowadziła rozmowy handlowe z nowymi kontrahentami poznanymi na targach w Dubaju. Podpisano umowy handlowe z nowymi partnerami biznesowymi z Arabii Saudyjskiej, ZEA, Kuwejtu i Egiptu. Umowy handlowe dotyczą asortymentu mikrobiologicznego i analitycznego. Jednocześnie spółka wypełniła obowiązek wynikający z przyznanej dotacji na te targi.

Spółka pozyskała również dotację wspomagające finansowo udział w targach Medica, Analytica, oraz w European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases na lata 2021 – 2022.

Podtrzymana wycena Domu Maklerskiego BOŚ na poziomie 37,30 za akcję

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 7 listopada, podtrzymali wycenę akcji spółki BioMaxima w horyzoncie 12-miesięcznym na 37,3 zł za papier. Analitycy wskazywali też, że ich zdaniem mniejsze ilości zamawianych testów zostaną skompensowane na poziomie przychodów ożywieniem w nie-Covidowych segmentach działalności BioMaximy. Spodziewali się również wzrostu rentowności sprzedaży ze względu na zapowiadany wcześniej przez spółkę brak wysokich kosztów jednorazowych, które obciążały wynik za II kw. 2021 roku.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: opinie maxitrade | akcje biomedlub | kurs funta szterlinga | de30 dax | oncoarendi akcje notowania | lotos kurs | korona szwedzka |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here