Naga MarketsBLIRT SA – Biolab Innovative Research Technologies, firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości enzymów oraz odczynników dedykowanych do zastosowania w Life Science, zakończył IV kwartał 2020 roku skokowym wzrostem sprzedaży i wyniku netto. Przychody w ostatnim kwartale roku wzrosły czternastokrotnie r/r (do 34,6 mln zł), a zysk netto wyniósł 12,5 mln zł wobec straty rok wcześniej. Wyniki ostatniego kwartału przekroczyły wartości wypracowane łącznie w okresie 1-3 kw. 2020.

  • W całym 2020 roku spółka przy przychodach 67,9 mln zł (+592% r/r) wypracowała zysk netto w wysokości 21,9 mln zł (wobec straty rok wcześniej).
  • Blisko 58% przychodów w tym okresie stanowiły zamówienia od zagranicznych klientów.
  • W ubiegłym roku w odpowiedzi na rosnący popyt Spółka zwiększyła skalę produkcji komponentów wykorzystywanych do testów diagnostycznych i planuje dalszy rozwój.
  • W związku z dynamicznym wzrostem wyników Spółki zawiązano rezerwę na poczet wcześniej ustalonych systemów premiowych dla kadry kierowniczej w wysokości 5,5 mln zł.

Blirt podaje wyniki za IV kw. i 2020 r.

Rekordowa sprzedaż i zysk Spółki zarówno w całym 2020 roku jak i ostatnim kwartale to efekt wcześniejszego przewidywania trendu upowszechnienia się diagnostyki na masową skalę. Pandemia przyspieszyła globalne inwestycje w testy, w których wykorzystywane są produkty wytwarzane przez BLIRT (enzymy i odczynniki). Większość produktów własnych (aż 78% w 2020) była sprzedawana na eksport.

Te artykuły również Cię zainteresują
– W 2020 roku wypracowaliśmy rekordowe w naszej historii wyniki, pokazaliśmy sprawność
i efektywność działania w czasie skumulowanego popytu na nasze produkty i w najtrudniejszym dla nas wszystkich czasie pandemii. Trwająca pandemia przyspieszyła upowszechnienie diagnostyki na całym świecie. W naszej opinii jej rola na świecie będzie rosnąca również po rozwiązaniu problemów związanych z koronawirusem. Obecnie nasze enzymy i odczynniki sprzedajemy do kontrahentów na całym świecie, ale stopniowo rośnie także liczba klientów z Polski, którzy produkują nowe rozwiązania diagnostyczne i dystrybuują je już do innych krajów. Nie mielibyśmy takich dokonań bez odpowiednio przygotowanych i zaangażowanych pracowników, talentów w swoich dziedzinach. Przyjęty system premiowy, na który zawiązaliśmy rezerwy, to ukłon w stronę kadry –
mówi  Marian Popinigis, Prezes Zarządu BLIRT S.A.

Testy do detekcji wirusa SARS-CoV-2, których Spółka jest dystrybutorem w Polsce, stanowiły istotny udział w sprzedaży – w 2020 roku 22% łącznych przychodów Spółki. Produkty te charakteryzują się jednak kilkukrotnie niższą marżą niż wyroby własne BLIRT, ale odgrywają ważną rolę w walce z pandemią.

Wraz z rozwojem skali działania Spółka w 2020 roku rozpoczęła rozbudowę wynajmowanej przestrzeni laboratoryjno-produkcyjnej i zwiększyła zatrudnienie na stanowiskach specjalistycznych, produkcyjnych, technicznych jak i administracyjnych. W tym roku kontynuuje dalszą rozbudowę laboratoriów w Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Projekty badawczo-rozwojowe

W czwartym kwartale 2020 r. Spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe skupione na zwiększaniu skali i efektywności procesów produkcyjnych. Zespół R&D pracował też nad rozwojem innowacyjnego produktu kluczowego w precyzyjnej diagnostyce opartej o RNA oraz nad dalszym doskonaleniem enzymu Saltonaza. Produkt ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przemysłu farmaceutycznego tworzącego przełomowe terapie genowe i potrzebującego nowych narzędzi, między innymi do zapewnienia wysokiej wydajności produkcji i maksymalnego bezpieczeństwa związanego z usuwaniem pozostałości DNA i RNA.

– Odpowiadamy szybko na potrzeby obecnych jak i stale pozyskiwanych nowych kontrahentów z całego świata. Pokazaliśmy, że przy rosnącej skali działania osiągamy wysokie poziomy rentowności, na co wpływ ma między innymi dominująca obecność własnych produktów w przychodach. Sprawdzony model działania, rozbudowane moce produkcyjne i wysokiej jakości produkt to fundamenty pozwalające na bycie długoterminowym beneficjentem rosnącego rynku biotechnologii. Stale udoskonalamy nasze produkty i pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla rynku diagnostyki i biofarmacji – mówi Tomasz Wrzesiński, Wiceprezes Zarządu BLIRT SA.

 WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 1-4Q 2020:

PLN’000 1-4Q 2020 1-4Q 2019 Zmiana% 4Q 2020 4Q 2019 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży z uwzględnieniem zmiany stanu produktów 68 024 10 293 561% 34 711 2 233 1454%
Przychody ze sprzedaży bez zmiany stanu produktów 67 931 9 819 592% 34 646 2 293 1411%
EBIT 26 859 -479 15 578 -798
Zysk netto 21 931 -532 12 485 -856

Źródło: Blirt

Systemy premiowe dla kadry zarządzającej zostały ustalone na lata 2020-2021. Zgodnie z założeniami łączna kwota nagród za osiągnięty wynik finansowy Spółki wyniesie do 30% wartości EBITDA w roku 2020 oraz do 20% wartości EBITDA w roku 2021. Częściowo nagrody zostaną wypłacone w formie gotówkowej, a częściowo w formie akcji pochodzących z nowej emisji. System premiowy nie obejmuje prezesa zarządu. Zawiązana przez Spółkę rezerwa w kwocie 5,5 mln zł została oszacowana proporcjonalnie do wyniku osiągniętego w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here