Naga MarketsBank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 4 241,7 mln zł oraz 13-letnie obligacje serii FPC0733 o wartości nominalnej 489,4 mln zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów.

Popyt na obligacje wyniósł odpowiednio: 4 446,7 mln zł i 825,4 mln zł, podano w komunikacie.

Jednostkowa cena emisyjna sprzedanych obligacji FPC0630 wyniosła 1 005,5 zł, a rentowność: 2,061%, a papierów serii FPC0733 – odpowiednio: 1 005,4 zł i 2,201%.

“Dzisiaj zostanie przeprowadzona także sprzedaż dodatkowa obligacji FPC0630 i FPC0733. Sprzedaż dodatkowa przeprowadzona zostanie na zasadach analogicznych, jak dla obligacji skarbowych” – czytamy też w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here