Naga MarketsBank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 5-letnie obligacje serii FPC0725 o wartości nominalnej 2 805,8 mln zł wobec oferty wynoszącej 1 000 – 2 750 mln zł, podał bank. Popyt na obligacje wyniósł 9 403,61 mln zł.

BGK sprzedał obligacje i planuje kolejne transakcje

Cena minimalna sprzedanych obligacji wyniosła 1 010,21 zł, a rentowność: 1,028%.

“Dzisiaj zostanie przeprowadzona także sprzedaż dodatkowa obligacji FPC0725. Sprzedaż dodatkowa przeprowadzona zostanie na zasadach analogicznych, jak dla obligacji skarbowych” – czytamy też w komunikacie.

Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów.

Te artykuły również Cię zainteresują

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here