Naga MarketsBank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 2 425,178 mln zł wobec oferty wynoszącej minimum 1 000 mln zł, podał bank. Popyt na obligacje wyniósł 2 728,178 mln zł.

BGK sprzedał 10-letnie obligacje serii FPC0630

Cena minimalna sprzedanych obligacji FPC0630 wyniosła 1 013 zł, a rentowność: 1,974%.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Dzisiaj zostanie przeprowadzona także sprzedaż dodatkowa obligacji FPC0630. Sprzedaż dodatkowa przeprowadzona zostanie na zasadach analogicznych jak dla obligacji skarbowych” – czytamy też w komunikacie.

Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów.

Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here