Naga MarketsBest wyemituje obligacje serii W2 o łącznej wartości nominalnej do 10 mln złWarszawa, 20.09.2021 (ISBnews) – Zarząd Best podjął uchwałę, że ramach przyjętego wcześniej programu wyemituje 100 000 obligacji serii W2 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 23 września do 6 października br.

„Będą to papiery dłużne o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,2% w skali roku, czyli około 4,44% w pierwszym okresie odsetkowym. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące, a wykup obligacji nastąpi w październiku 2026 r., podała spółka.Obligacje nie będą zabezpieczone i będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji. Zostaną wykupione w dniu 8 października 2026 r.

„Biorąc pod uwagę bieżące warunki rynkowe, zdecydowaliśmy się powrócić do sprawdzonych rozwiązań i zaoferować obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Liczymy, że w połączeniu z atrakcyjną marżą przełoży się to na zainteresowanie papierami dłużnymi Best wśród inwestorów indywidualnych” – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Zapisy na obligacje serii W2 będą przyjmowane od 23 września do 6 października br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities.

Środki pozyskane z emisji obligacji grupa planuje przeznaczyć przede wszystkim na zakupy nowych portfeli wierzytelności.

„Niedawno podsumowaliśmy rezultaty pierwszego półrocza 2021 r. Był to okres, w którym odnotowaliśmy dalszy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. Jednocześnie ponownie znacząco obniżyliśmy wartość zobowiązań. W efekcie, wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec czerwca tego roku zmalał do zaledwie 0,64. To najniższy poziom od blisko 7 lat. Tymczasem maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika wynosi 2,50. W pierwszej połowie sierpnia wykupiliśmy kolejną serię obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł, a 23 września wykupimy obligacje o wartości 60 mln zł. Liczymy, że dotychczasowi obligatariusze ponownie zainteresują się obligacjami Best” – dodał Borusowski.

Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na 30 czerwca 2021 r. wyniosła 342 099 tys. zł, z tego zobowiązania finansowe 313 315 tys. zł. Best nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

invest

„Do czasu całkowitego wykupu obligacji, emitent pośrednio, poprzez podmioty z Grupy, planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji” – czytamy także.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: forum giełda | cyfrowy polsat giełda | sp500 indeks | cena akcji kruk | pgnig akcje rekomendacje | insta forex | dino akcje wykres |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here