Naga MarketsBest miał 34,33 mln zł zysku netto, 87,3 mln zł zysku EBIT w 2020 r.Best odnotowało 34,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Best przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 87,3 mln zł wobec 84,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA gotówkowa GK Best (bez uwzględnienia wpływu wyników Kredyt Inkaso) wyniosła w ubiegłym roku 215,5 mln zł i była o 24% wyższa niż w 2019 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Wypracowany przez GK Best zysk na działalności operacyjnej w 2020 r. wyniósł 87,3 mln zł i był o 3% wyższy niż rok wcześniej, pomimo znacząco wyższych kosztów sądowych i egzekucyjnych, które zwiększyły się o 42% r/r, oraz odpisu wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w kwocie 45,5 mln zł. Odpis ten miał charakter niegotówkowy i nie miał wpływu na sytuację płynnościową GK Best” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r. wobec 222,17 mln zł rok wcześniej.

“Pomimo dużej niepewności rynkowej wywołanej przez pandemię COVID-19, rok 2020 zakończyliśmy wzrostem przychodów o 33%, co jest efektem przede wszystkim wysokich spłat wierzytelności. Łączne spłaty z zarządzanych przez nas portfeli przekroczyły 365 mln zł, z czego ponad 328 mln zł przypada na GK BEST. Spłaty te były o odpowiednio 22% i 25% wyższe niż osiągnięte w 2019 roku, a zarazem znacznie przewyższyły poziom założony w modelach wyceny wierzytelności” – skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

“Co ważne, tak dobry wynik osiągnęliśmy pomimo niewielkich inwestycji w nowe portfele, a więc pracując na podobnych pakietach wierzytelności, co rok wcześniej. Świadczy to o doborze optymalnych strategii windykacyjnych i rozważnych decyzjach podejmowanych podczas zakupu portfeli w poprzednich latach. Ten wynik jest również potwierdzeniem rosnącej efektywności GK Best” – podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 57,89 mln zł wobec 13,71 mln zł straty rok wcześniej.

“W 2020 r. GK Best zmniejszyła swoje zadłużenie netto o blisko 135 mln zł, tj. o 24% w porównaniu z końcem 2019 r. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 0,87 i był jednym z najniższych w branży” – czytamy dalej w komunikacie.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here