Naga Marketsbest saBest odnotował 20,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 32,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Best odnotował 20,29 mln zł zysku netto w 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 84,7 mln zł wobec 75,06 mln zł zysku rok wcześniej.

“Pełna EBITDA gotówkowa GK Best w 2019 r. utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 222,9 mln zł wobec 220,4 mln zł rok wcześniej” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r. wobec 190,15 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“W 2019 r. zbliżaliśmy się do momentu przesilenia cyklu gospodarczego, a w takim okresie ceny wystawianych na sprzedaż wierzytelności są wysokie. Skoncentrowaliśmy się zatem na dalszym doskonaleniu naszych operacji, zwiększeniu ściągalności wierzytelności nabytych w latach poprzednich i poprawie efektywności kosztowej. Jesteśmy zadowoleni z obserwowanych rezultatów, a aktualna sytuacja na rynku utwierdza nas w przekonaniu, że była to słuszna decyzja. Wykorzystaliśmy również czas na przygotowanie się do spłaty zaciągniętych przez nas zobowiązań, dzięki czemu ze spokojem podchodzimy do kolejnych terminów zapadalności naszych obligacji” – skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 13,71 mln zł wobec 12,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here