Naga MarketsbenefitBenefit Systems utworzył program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł oraz zawarł umowę agencyjną dotyczącą programu z Haitong Bank Oddział w Polsce, podała spółka.

Finax

Benefit Systems planuje emisja obligacji

Na mocy umowy agencyjnej Haitong Bank Oddział w Polsce będzie pełnił funkcje organizatora emisji, agenta kalkulacyjnego, agenta obligatariuszy, agenta dokumentacyjnego oraz dealera w związku z organizacją i obsługą programu oraz emisją obligacji w ramach programu. Wszystkie obligacje emitowane w ramach programu będą zabezpieczone na udziałach wybranych spółek zależnych z grupy kapitałowej emitenta, na sprzęcie fitness oraz na znaku towarowym Benefit Systems, poinformowano.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w trzecim kwartale 2020 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków rynkowych oraz po ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych w programie” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z warunkami programu, pod warunkiem zawarcia pomiędzy spółka a Haitong Bankiem umowy o gwarantowanie emisji oraz spełnienia wskazanych w niej warunków, Haitong Bank zobowiązał się objąć obligacje o wartości nominalnej wynoszącej do 100 mln zł. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych bez obowiązku udostępnienia prospektu albo memorandum informacyjnego. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie wszystkich obligacji emitowanych w ramach programu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano również.

“Warunki programu nie określają celu emisji poszczególnych serii obligacji, jednakże może on zostać wskazany w warunkach emisji obligacji danej serii. Intencją emitenta przy ustanowieniu programu jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania grupy kapitałowej spółki w warunkach zwiększonej niepewności rynkowej związanej z COVID-19. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, w tym na rynkach zagranicznych” – podsumowano.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here