Naga MarketsbenefitBenefit Systems odnotował 26,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 27,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 55,9 mln zł wobec 38,34 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 105,2 mln zł wobec 49,36 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 380,2 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 298,06 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 83,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 115,7 mln zł w porównaniu z 880,01 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 266,79 mln zł wobec 133,74 mln zł rok wcześniej.

“Przychody segmentu Polska wzrosły o 21,2% r/r [w I-III kw. 2019 r.], na co składa się zwiększona sprzedaż kart sportowych i ich nieco wyższa średnia cena, a także przeprowadzone transakcje nabycia udziałów większościowych w spółkach: FitFabric Sp. z o.o., Masovian Sports Center Sp. z o.o., NewCo2 Sp. z o.o., NewCo3 Sp. z o.o. i Benefit Partners Sp. z o.o. (łącznie 33,4 mln zł dodatkowego przychodu po wyeliminowaniu wzajemnych rozliczeń w ramach Grupy) oraz wzrost organiczny spółek kontrolowanych” – czytamy w raporcie.

Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku liczba kart MultiSport osiągnęła poziom 1 336,1 tys. szt., co oznacza wzrost o 14,1% w Polsce oraz o 54,8% na rynkach zagranicznych względem trzeciego kwartału 2018 roku. W Polsce z programu MultiSport korzysta 1 046,5 tys. użytkowników, a na rynkach zagranicznych 289,6 tys., podano także.

W związku ze stale rosnącą liczbą użytkowników kart sportowych, Grupa Benefit Systems inwestuje w kluby fitness, by zapewnić odpowiednią bazę obiektów sportowo -rekreacyjnych, przypomniano również.

“Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku Grupa Benefit Systems zarządzała w Polsce spółkami prowadzącymi łącznie 159 kluby własne. Dodatkowo Grupa posiadała udziały w spółkach zarządzających kolejnymi 46 obiektami. W porównaniu z trzecim kwartalem 2018 roku zakres wyników konsolidowanych w pełni do wyników Grupy wzrósł o 46 obiekty. Obiekty te reprezentują takie znane marki (sieci) jak: Zdrofit, Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place, FitFabric, S4, AquaPark Wesolandia oraz Calypso Fitness” – czytamy dalej.

W skład segmentu wchodzą spółki zajmujące się rozwojem programu MultiSport oraz spółki prowadzące kluby fitness za granicą. Program Multisport rozwijany jest obecnie na 5 rynkach zagranicznych, a inwestycyjne kluby fitness prowadzone są w Czechach i w Bułgarii. Grupa posiada 15 klubów w Czechach i 8 w Bułgarii.

“Przychody segmentu wzrosły o 57,1% względem okresu porównywalnego 2018 roku, co jest efektem m.in. wysokiej dynamiki wzrostu liczby kart – łączny jej przyrost w segmencie Zagranica wyniósł niemal 55%. Na koniec września 2019 roku aktywnych było 289,6 tys. kart, czyli o 102,6 tys. więcej w porównaniu z końcem września 2018 roku, a korzystało z nich już ponad 9 tys. klientów” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 134,95 mln zł wobec 113,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBNews

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki zyskują już niemal 10% przy podwyższonych obrotach. Na wykresie mamy wybicie ponad poprzedni szczyt, co może sugerować, że spółka zaczyna odrabiać straty i kolejnym celem może być domknięcie luki spadkowej w rejonie 900 zł.

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here