Naga MarketsbenefitBenefit Systems odnotował 40,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 39,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems podsumowuje finansowe wyniki z drugiego kwartału roku

Strata operacyjna wyniosła 33,87 mln zł wobec 37,89 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 19,32 mln zł w II kw. br.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,39 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 373,52 mln zł rok wcześniej.

Mimo strat operacyjnych zadłużenie netto Grupy Benefit Systems w II kwartale 2020 r. spadło o 22 mln zł, a wskaźnik długu netto/EBITDA utrzymał się na poziomie 0,3x, podano w komunikacie.

W I poł. 2020 r. spółka miała 38,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 547,47 mln zł w porównaniu z  727,58 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 115,58 mln zł wobec 161,59 mln zł rok wcześniej.

“W pierwszym półroczu wprowadziliśmy szybko i skutecznie plan optymalizacji kosztów, a rozwiązania rządowe, zwłaszcza Tarcza 1.0, umożliwiły nam dodatkowo redukcję kosztów wynajmu powierzchni klubów fitness w galeriach handlowych oraz wynagrodzeń pracowniczych, dzięki czemu udało się nam wygenerować znaczące oszczędności. W trakcie lockdown zamknięte były wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym nasze kluby, więc osiągaliśmy znacznie niższe przychody. Zdołaliśmy utrzymać 30% kart sportowych w Polsce dzięki bardzo sprawnemu rozszerzeniu oferty online. Mimo to, by być gotowym na odmrożenie rynku fitness, w całym okresie ponosiliśmy znaczące koszty związane z utrzymaniem własnych klubów fitness oraz struktur programu MultiSport w Polsce i na rynkach zagranicznych” – skomentował członek zarządu odpowiedzialny za finanse Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.

Przychody segmentu Polska w II kwartale 2020 zmniejszyły się do 65 mln zł (spadek o 78% r/r) oraz do 364,3 mln zł w skali pierwszego półrocza 2020 r. (spadek o 37% r/r). Wyniki tego segmentu obciążyły w II kwartale koszty działań wspierających partnerów sportowych Benefit Systems, w tym m.in. finansowe wsparcie dla obiektów sportowych wznawiających działalność po epidemii. Odmrożenie polskiego rynku fitness nastąpiło 6 czerwca, wówczas w ramach grupy otwarto 115 klubów w Polsce (ok. 70% sieci). W ramach działań optymalizacyjnych w II kw. br. Benefit Systems zdecydował o zamknięciu 4 klubów w Polsce, które zostały uznane za trwale nierentowne, natomiast trzy kolejne są na etapie szczegółowych analiz. Pozostałe kluby są systematycznie otwierane. Obecnie Benefit Systems posiada 184 kluby własne, w tym 159 w Polsce oraz 25 na rynkach zagranicznych, wskazano w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

W segmencie Zagranica przychody wzrosły do 90,6 mln zł w drugim kwartale br. (tj. o 15% r/r) oraz do 171,4 mln zł w I połowie br. (tj. o 13% r/r).

“Wyniki za granicą są lepsze niż zakładaliśmy, na co wpływ miało m.in. szybsze niż w Polsce ponowne otwarcie obiektów sportowo-rekreacyjnych. W przypadku Czech, które są naszym największym rynkiem zagranicznym, otwarcie miało miejsce już pod koniec kwietnia, więc w maju i czerwcu odnotowaliśmy dobre wyniki. Dodatkowo pozytywny wpływ na wynik w tym kraju miała także korzystna dla nas interpretacja podatku VAT. Dobre wyniki na rynkach zagranicznych po okresie lockdown utwierdzają nas w przekonaniu, że kraje te mają duży potencjał do dalszego wzrostu” – dodał Józefiak.

W segmencie Kafeterie, w którym odnotowano wzrost liczby użytkowników o 20% r/r (z 400,5 tys.  do 481,1 tys.), obroty wyniosły 148,6 mln zł, co oznacza spadek o 4% w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. Wpływ pandemii koronowirusa COVID-19 na wyniki tego segmentu działalności w pierwszym półroczu br. był stosunkowo niewielki, oceniła spółka.

Benefit Systems podał, że spodziewa się dalszego zwiększania liczby kart sportowych w okresie jesiennym, o ile utrzyma się stabilna sytuacja epidemiczna. W sezonie letnim, kiedy działalność wznowiła już większość partnerów sportowych, prowadzi także rozbudowane działania komunikacyjne zachęcające do powrotu do treningów w obiektach sportowych.

“Kontynuujemy działania mające na celu optymalizację kosztów i zapewnienie płynności w grupie, zwłaszcza zabezpieczające na czas ewentualnej drugiej fali zachorowań i kolejnego lockdownu w Polsce lub na innych rynkach, gdzie działamy. W związku z tym planowana jest także dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania. Intensywnie pracujemy w grupie nad projektami zwiększającymi atrakcyjność flagowego produktu. Podejmujemy także nowe działania sprzedażowe oraz aktywizujące użytkowników programu MultiSport, realizując m.in. letnią grywalizację z nagrodami oraz kampanię ‘Dobrze, że jesteś!’, która promuje bezpieczne powroty do treningów w obiektach partnerskich” – wskazał także członek zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2020 r. wyniosła 36,45 mln zł wobec 88,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here