Naga MarketsSpółka Benefit Systems poinformowała 11 września, że skupi z rynku do 46 363 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 1,62% kapitału zakładowego, po proponowanej cenie wynoszącej 1100 zł za jedną akcję. Na środowym otwarciu sesji wywołało to powstanie wyraźnej luki wzrostowej.

„Przedmiotem Ogłoszenia jest nie więcej niż 46.363 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLBNFTS00018, co stanowi nie więcej niż 1,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”)” – poinformowała spółka w komunikacie.

We wtorek notowania Benefit Systems zamykały się na poziomie 910 zł za jedną akcję, natomiast w środę testowały pułap 980 zł, co oznacza wzrost o niemal 8%. Nie zmienia to jednak faktu, że akcję cenową nadal blokują minima z marca 2018 roku na wysokości 990,00 w połączeniu z 23,6% zniesienia trendu spadkowego. Wybicie tej strefy jest niezbędne do ponownego testu okrągłego pułapu 1000 zł i powrotu w okolice średniej 200 EMA (1030 zł).

BFT D1

Maksymalna kwota przeznaczona na skup akcji to 51 mln zł. Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy zakończy się 21 września 2018 r. o godz. 16:00. W czerwcu spółka utworzyła kapitał rezerwowy, który ma zostać przeznaczony na nabycie przez spółkę akcji własnych. Po tych informacjach Benefit rośnie ponad 7% i jest obok Bogdanki najsilniejszą spółką wśród komponentów indeksu MWIG40 o godz. 13:30” – komentuje zespół analityczny XTB.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here