TMS


Logo Ministerstwa SprawiedliwościFundacja Trading Jam zwróciła się 9 listopada br. do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie wprowadzenia stosownych zmian prawnych, które umożliwią ściganie firm działających w modelu piramidy finansowej jeszcze zanim dojdzie do utraty środków pieniężnych. 


W odpowiedzi na pismo Fundacji Trading Jam, Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, iż obecnie prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego odpowiednie zapisy, które umożliwią skuteczne zwalczanie firm o takim „modelu biznesowym”. Paragraf ten będzie niezależny od obecnego już w polskim prawie „niekorzystnego rozporządzania mieniem”.

– W Ministerstwie Sprawiedliwości, w porozumieniu z Prokuraturą Krajową, podjęto działania w celu wypracowania najlepszych rozwiązań prawnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego i odpowiednią ochronę interesów konsumentów (…) Rozważana jest możliwość wprowadzenia występku karnego odnoszącego się do funkcjonowania i tworzenia tzw. piramid finansowych, niezależnie od kwestii “niekorzystnego rozporządzenia mieniem” i oceny zachowań poszczególnych osób fizycznych przez pryzmat znamion art. 286§ 1 k.k., przy uwzględnieniu odzwierciedlenia braku rzeczywistej możliwości wywiązania się przez sprawcę z obietnicy udzielenia korzyści finansowej. – czytamy w piśmie podpisanym przez Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego.Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here