Naga MarketsBBI Development odnotowało 58,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development podsumowuje rok 2019

Wynik roku 2019 został w znaczący sposób obciążony, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, jednorazowym zdarzeniem, jakim była rezygnacja grupy z dalszej realizacji wieloetapowego projektu mieszkaniowego w Szczecinie. Była to trudna, ale ważna i potrzebna decyzja, podjęta po dokładnym rozważeniu krótko i długoterminowych skutków dla grupy i jej wartości. Skutkiem wspomnianej decyzji było rozpoznanie wysokich rezerw i odpisów aktualizujących, jednak równocześnie pozwoliło na przyśpieszenie wygenerowania wpływów finansowych oraz – w perspektywie kolejnych okresów – przyniesie redukcję kosztów operacyjnych, ponieważ jednocześnie spółka całkowicie wycofała się z rynku szczecińskiego. Podjęte działania pozwoliły na dalszą redukcję zadłużenia. W stosunku do początku roku 2019 r., według stanu na dzień dzisiejszy zadłużenie z tytułu obligacji spadło z 110 mln zł do 67 mln zł i dalsze jego obniżanie jest spodziewane w perspektywie kolejnego roku, co niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo finansowe grupy – napisał prezes Michał Skotnicki w liście załączonym do raportu rocznego.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strata operacyjna wyniosła 54,06 mln zł wobec 5,06 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,77 mln zł w 2019 r. wobec 10,32 mln zł rok wcześniej.

W ubiegłym roku pełną zdolność operacyjną uzyskał istotny projekt spółki – Centrum Praskie Koneser na warszawskiej Pradze, oficjalnie otwarty pod koniec 2018 r. Pierwszy pełny rok funkcjonowania Konesera, stanowiącego ok. 52 tys. m2 najwyższej jakości powierzchni w odrestaurowanych obiektach zabytkowych, unikalne połączonych z budynkami nowo wybudowanymi, należy ocenić pozytywnie. Bieżący rok, po ustabilizowaniu obecnej sytuacji epidemicznej związanej z pandemią koronawirusa, poświęcimy na stabilizację przychodów Konesera, celem dalszego zwiększenia wyceny rynkowej tego projektu – napisał prezes.

Poza opisaną powyżej częścią komercyjną Konesera, realizowaną wspólnie z inwestorem zewnętrznym, grupa w ubiegłym roku zakończyła samodzielną realizację etapów mieszkaniowych (E1/E3) w stylu loftów, będących odrębną częścią projektu, ale stanowiącej komplementarne uzupełnienie oferty komercyjnej. Wszystkie lokale mieszkalne zostały sprzedane, a pod koniec roku 2019 rozpoczęto proces przenoszenia pierwszych mieszkań na nabywców, proces ten będzie intensywnie kontynuowany w pierwszej połowie 2020 r. – dodał Skotnicki.

Według niego, odnotowania wymaga też dokonana w czerwcu 2019 r. sprzedaż kompleksu Centrum Marszałkowska, przeprowadzona w wykonaniu umowy przedwstępnej z listopada 2018 r. Centrum Marszałkowska (16,5 tys. m2 GLA w centralnej warszawskiej lokalizacji, na skrzyżowaniu dwóch linii metra i ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej) został sprzedany w ciągu roku od oddania do użytkowania, co ponownie potwierdza zdolność grupy do sprawnej realizacji wspólnych przedsięwzięć deweloperskich o dużym stopniu komplikacji i zamknięcia pełnego cyklu projektu deweloperskiego, począwszy od fazy koncepcyjnej, poprzez finansowanie, realizację i sprzedaż wytworzonego produktu.

Rok 2019 to również okres intensywnego awansowania prac przygotowawczych (w tym projektowych i komercjalizacyjnych) w najważniejszym obecnie realizowanym przedsięwzięciu Grupy, czyli Roma Tower, będącego 170-metrowym budynkiem wysokościowym o powierzchni ok. 63 tys. m2 GLA, położonym w centrum śródmieścia Warszawy, u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater, na działce objętej prawomocnym miejscowym planem zagospodarowania. Została sfinalizowana koncepcja architektoniczna, a pod koniec roku została zawarta umowa finansowania pomostowego dla wspomnianego projektu. Najbliższy rok będzie okresem ustalania docelowej struktury finansowania dla tego istotnego przedsięwzięcia; w tym zakresie grupa będzie koncentrować się na strategiach pozwalających na przyspieszenie przepływów finansowych – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 65,73 mln zł wobec 9,54 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here