Naga MarketsRBNZ LOGO RBNZ

Bank Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) jest nowozelandzkim bankiem centralnym, który założony został w 1934 roku. Choć bank początkowo nie był departamentem rządowym, od 1936 roku jest w całości własnością rządu Nowej Zelandii. Podobnie jak większość banków centralnych, RBNZ jest przede wszystkim organizacją polityczną i istnieje po to, by realizować politykę pieniężną w celu utrzymania stabilności cen, dbać o kondycję pieniądza i instytucji zajmujących się jego obrotem, kontrolować podaż pieniądza oraz sprawować nadzór nad bezpieczeństwem systemu płatniczego w kraju. 

Historia RBNZ

Początki Banku Rezerw sięgają wielu lat wstecz przed jego założeniem w 1934 roku.
Początkowo – oprócz jednego krótkotrwałego eksperymentu – Nowa Zelandia nie miała banku centralnego zdolnego do emisji waluty krajowej. To się zmieniło w latach 20 XX wieku, pod naciskiem Wielkiej Brytanii, która chciała, aby Nowa Zelandia oraz Australia stworzyła Bank Centralny na podobieństwo brytyjskiego banku, mogące stabilizować oraz kontrolować sytuację finansową w kraju.

Ówczesny rząd od początku nie był chętny do tworzenia takiej instytucji, jednak ekonomiście kraju zaczęli wywierać duży wpływ na rząd twierdząc, że brak jednej,  konkretnej instytucji mogącej sprostać wyzwaniom ekonomicznym, takim jak regulowane kursu walutowego i kursu zagranicznego doprowadzając do pierwszych ustaw mogących powołać taką instytucję. Jak okazał czas – ekonomiści mieli rację.

Gdy nadszedł Wielki Kryzys, który rozpoczął się w latach 1930-31, kraj miał wielkie problemy w związku z brakiem posiadania Banku Centralnego mającego wszelkie niezbędne prawa i narzędzia do stymulowania gospodarki. Wówczas Minister finansów J. G. Coates oraz utalentowany ekonomista Bernard Ashwin rozpoczęli prace nad ustawodawstwem mającym na celu stworzenie raz na dobre Nowozelandzkiego Banku Centralnego. Prace te były kontynuowane w latach 1932 i 1933, a ich finałem była Ustawa z 1934 r. powołująca jednoznacznie Bank Centralny kraju, która weszła w życie 1 kwietnia. Bank rozpoczął zatem swoją działalność 1 sierpnia.

Bank do dziś funkcjonuje i jest odpowiedzialny za walutę krajową (dolar nowozelandzki) oraz za politykę monetarną Nowej Zelandii.

Lokalizacja i jurysdykcje RBNZ

Główna i zarazem jedyna siedziba RBNZ znajduje się w Wellington – stolicy Nowej Zelandii.

Bank Rezerw Nowej Zelandii reguluje działalność pomiotów i produktów na nowozelandzkich rynkach finansowych, w tym m.in:

  • banki,
  • ubezpieczycieli,
  • podmioty przyjmujące depozyty niebankowe (np. towarzystwa budowlane)

Bank jest również jednym z trzech organów nadzoru, których zadaniem jest zapewnienie wywiązywania się przez firmy z obowiązków mających na celu zapobieganie i wykrywanie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (tzw. przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przeciwdziałania praniu pieniędzy).

Oficjalna strona internetowa RBNZ znajduje się pod adresem: https://www.rbnz.govt.nz/

Cele i główne zadania RBNZ

Bank Rezerwy Nowej Zelandii jest bankiem centralnym, którego zadaniem są trzy główne filary:

  • formułować i realizować politykę pieniężną w celu utrzymania stabilności cen,
  • promowanie utrzymania zdrowego i wydajnego systemu finansowego kraju,
  • zaspokojenie potrzeb walutowych społeczeństwa.

Cele Banku Rezerwowego są określone w ustawie o Banku Rezerw Nowej Zelandii z 1989 r., która również zapewnia Bankowi funkcje i uprawnienia niezbędne do osiągnięcia jego celów. Aby bank centralny mógł bez przeszkód realizować swoje cele, RBNZ realizuje szeroki zakres zadań – od prowadzenia polityki pieniężnej po monitorowanie i nadzór nad zarejestrowanymi bankami w celu utrzymania dobrego stanu systemu finansowego, zarządzanie rezerwami walutowymi, prowadzenie działalności na rynkach finansowych oraz emisję waluty krajowej. Bank Rezerwy ma wyłączne prawo do produkcji waluty w Nowej Zelandii.

Bank Rezerw jest jednym z trzech organów nadzorczych, których zadaniem jest zapewnienie przestrzegania przez instytucje finansowe obowiązków mających na celu wykrywanie i zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest ważne nie tylko ze względu na szkody społeczne powodowane przez te nielegalne działania, ale również ze względu na szkody, jakie te nielegalne działania mogą wyrządzić stabilności i reputacji całości krajowego systemu finansowego.

Nowozelandzki Bank Centralny jest jest posiada wewnętrzny podział na departamenty, tak, aby jego działalność była jak najbardziej efektywna. Można wymienić wśród nich m.in:

  • departament ekonomii – prowadzący badania nad gospodarką kraju i doradzający w zakresie polityki pieniężnej,
  • departament nadzoru ostrożnościowego – który pracuje na rzecz utrzymania stabilności finansowej,
  • departamentu rynków finansowych – który pomaga w realizacji polityki pieniężnej i utrzymaniu stabilności rynku finansowego,
  • departamentu operacji płatniczych (połączony z departamentem walutowym) – odpowiedzialny za projektowanie i emisję banknotów i monet.

Dodatkowe wśród struktury Banku Centralnego istnieje kilka działów wsparcia, w tym służby finansowe, służby informacyjne, komunikacji, audytu wewnętrznego i zasobów ludzkich. Bank Rezerw zatrudnia około 250 pracowników i prowadzi działalność w specjalnie wybudowanym budynku biurowym na Tarasie w Wellington oraz w małym wynajmowanym biurze w centrum Auckland.

Więcej informacji oraz newsy dotyczące regulatora znajdziesz pod tagiem RBNZConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here