Naga MarketsBank PekaoBank Pekao oczekuje poprawy wyniku netto w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Celem jest m.in. wzrost wyniku prowizyjnego, poinformował ISBnews prezes Leszek Skiba.

InvestCuffs

“Oczekujemy wzrostu i to z kilku powodów. Po pierwsze już zabezpieczyliśmy ewentualne ryzyka, które mogą pojawić się w tym roku. Mam tu na myśli zarówno rezerwy związane z COVID, jak i z kredytami frankowymi. Poza tym ekonomiści, nie tylko banku Pekao, szacują znaczące ożywienie gospodarcze. Dzięki temu powinny wzrosnąć inwestycje i w konsekwencji także zainteresowanie finansowaniem. Aktywnie też działamy, aby zwiększyć wynik prowizyjny, co jest szczególnie istotne w środowisku niskich stóp procentowych” – powiedział Skiba ISBnews.

Te artykuły również Cię zainteresują
Jak wskazał, na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych łącznie zabezpieczył rezerwy w wysokości 436 mln zł, co w całości pokrywa ewentualny wpływ na wynik netto związany z potencjalną konwersją aktywnych kredytów frankowych.

“Istotne jest również to, że posiadamy niewielki portfel takich kredytów, które w ponad 95% zostały udzielone przed 2007 r., co istotnie wpływa na ekonomikę konwersji. Zawiązane rezerwy dają nam dużą elastyczność, niezależnie jak rozwinie się kwestia prawna portfeli CHF w sektorze oraz komfort w realizacji naszych założeń na 2021 r. i kolejne lata” – podkreślił prezes.

Skiba poinformował, że bank w tym roku spodziewa się spadku łącznej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na zbliżonym poziomie do dynamiki dla sektora.

Bank podał w raporcie, że pomimo pandemii nadal realizuje przyjęte kierunki strategiczne, w szczególności w obszarach transformacji cyfrowej i digitalizacji oraz efektywności operacyjnej i podnoszenia jakości.

“Wchodzimy w rok 2021 z optymizmem. Wierzymy, że globalne i krajowe działania w zakresie wygaszania pandemii osiągną zamierzony efekt, co pozwoli nam wszystkim na powrót do normalności. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu aspektach życia gospodarczego, normalizacja nie oznacza powrotu do rzeczywistości, jaką pamiętamy jeszcze z początku 2020 roku. Również w sektorze bankowym nie możemy liczyć na powrót do warunków funkcjonowania, które wspierały dochodowość przed pandemią, choćby w przypadku poziomu stóp procentowych. Dlatego już niebawem przedstawimy nowy plan strategiczny banku w horyzoncie kilkuletnim. […] Chcemy, aby był to plan ambitny ale realistyczny, wykorzystujący efekty intensywnej pracy w ostatnich latach i mocno stawiający na potrzeby klienta w erze cyfrowej” – napisał Skiba w liście do akcjonariuszy.

Zysk netto Banku Pekao przypadający na akcjonariuszy dominujących w 2020 r. wyniósł 1 101,7 mln zł i był niższy o 1 063,3 mln zł, tj. 49,1% r/r, głównie z powodu wyższych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz rezerwy na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych (odpowiednio około 672 mln zł i 385 mln zł wpływu na zysk netto).

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 222,38 mld zł na koniec 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here