Naga MarketsBank Millennium przedłuża realizację swojej obecnej strategii o 1 rokBank Millennium zdecydował o przedłużeniu o 1 rok realizacji obecnej strategii (na lata 2018-2020) i pracuje nad nową, średniookresową. Celem banku jest odbudowa porównywalnych wyników operacyjnych, które uległy ograniczeniu w wyniku kryzysu COVID-19 oraz w terminie od 1,5 do 2 lat, podał bank. Dalsza redukcja liczby oddziałów oraz utrzymywanie kosztów pod kontrolą powinny przełożyć się na poprawę wskaźnika C/I do poziomu 47%, a w średnim okresie spaść do ok. 40%.

Bank Millennium podejmuje stanowcze kroki

Bank Millennium “ma ambicję”, aby 2021 rok zakończyć zyskiem netto, poinformował prezes Joao Bras Jorge. Bank planuje zaprezentować strategię na lata 2022-2024 w IV kw. br. Obecnie Millennium analizuje wpływ propozycji dotyczącej ewentualnego podpisywania ugód z frankowiczami w ramach procedury zaproponowanej przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Te artykuły również Cię zainteresują
Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł z PrimeCell Advanced Therapy, a.s., z siedzibą w Pradze umowę zakupu 26% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. z siedzibą w Bratysławie za cenę w wysokości 0,13 mln USD, co stanowi równowartość ok. 0,5 mln zł oraz 26% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk s.r.o. z siedzibą w Ostrawie za 0,39 mln USD, co stanowi równowartość ok. 1,5 mln zł, podała spółka.

Erbud ma umowę na na realizację “budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, naziemnym, z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” we Wrocławiu o wartości 67,7 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest Archicom sp. z o.o.

Ulma Construccion Polska odnotowało 20,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. (spadek o 56,3% r/r), przy 190,64 mln zł przychodów (spadek o 16,9% r/r), podała spółka, przedstawiając wstępne wyniki.

Centrum Praskie Koneser – spółka współkontrolowana przez BBI Development wraz z podmiotami grupy Liebrecht&WooD – oddało w dzierżawę na okres 20 lat ukończony kompleks hotelu pod marką Moxy, zlokalizowany na terenie Centrum Praskiego Koneser, przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie, podało BBI Development.

Liczba akcji sprzedawanych w pierwotnej ofercie publicznej Huuuge, Inc. została zwiększona do 22 016 586 walorów z początkowo oferowanej liczby nie więcej niż 18 350 000 akcji, podała spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego. Liczba akcji nowej emisji oferowanych w IPO pozostała na poziomie 15 000 000, co oznacza, że cała oferta obejmie łącznie 37 016 586 akcji.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,9 USD/b w styczniu 2021 r. wobec 5,3 USD/b miesiąc wcześniej i 8,5 USD/b w styczniu 2020 r., podała spółka.

Grupa CCC prognozuje dwucyfrowy wzrost przychodów r/r w roku obrachunkowym 2021/2022 (tj. 12 miesięcy od lutego br.) i liczy na powrót marży do okresu sprzed pandemii, podała spółka.

Grupa CCC podtrzymuje zamiar pozyskania inwestora dla eobuwie.pl w I kw. 2021 r., poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Anwil – spółka z Grupy Orlen – bierze udział w dwóch programach akceleracji. Zakończenie pierwszego pilotażu planowane jest na pierwszy kwartał 2021 r., podała spółka.

Road Studio rozpocznie publiczną ofertę akcji nowej emisji w dwóch transzach o łącznej wartości 2 mln zł 9 lutego br., podała spółka. Pierwsza transza będzie skierowana m.in. do inwestorów instytucjonalnych, a druga, której warunki będą prezentowane na Crowdconnect.pl, rozpocznie się 16 lutego br. i będzie dostępna dla wszystkich inwestorów, podano także.

Polnord – wspólnie z partnerem, firmą Waryński Grupa Holdingowa – uruchamił przedsprzedaż 96 mieszkań w ramach ostatniego, V etapu osiedla Stacja Kazimierz na warszawskiej Woli, podała spółka.

Asbis Poland – spółka zależna Asbis Enterprises Plc – zwiększa powierzchnię magazynową do łącznie 2 500 m2 i w zależności od dalszego rozwoju, będzie miała możliwość rozbudowania obecnej powierzchni magazynowej nawet 2-3 krotnie, podał Asbis.

TDJ zwiększył udział w PGO do 95,61% akcji z 68,68% w wyniku wezwania i przeprowadzonej po wezwaniu transakcji pakietowej, podała spółka.

Allegro planuje uruchomienie nowej usługi logistycznej w 2021 roku, obejmującej przechowywanie, pakowanie i wysyłkę towarów, dzięki czemu zwiększy się udział zamówień dostarczanych tego samego oraz kolejnego dnia od dnia zamówienia, podała spółka.

Soho Development odnotowało 5,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w r.obr. 2019/2020 zakończonym 30 września 2020 r., wobec 7,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 74 088 mln zł na koniec grudnia 2020 r. i wzrosły o 6% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dynamikę 9% r/r., podał bank Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,95% na koniec IV kw. wobec 4,56% rok wcześniej.

Sescom odnotował 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r., wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 084,6 mln zł na koniec stycznia 2021 roku, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 879,3 mln zł.

W ramach ogłoszonego przez TDJ Equity II wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PGO zostały zawarte transakcje nabycia 21 801 167 akcji, podał pośredniczący w wezwaniu mBank.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) pozyskał 23,1 mln zł z emisji 5,5 mln akcji serii D, podała spółka.

Bank Millennium odnotował 109 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 27 mln zł zysku netto rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Arctic Paper oddał do użytku rozbudowaną elektrownię wodną w papierni w szwedzkim Munkedal. Inwestycja o wartości 100 mln koron (ok. 45 mln zł) zwiększa moc z 2 do 6 MW, co w połączeniu z planowaną ciepłownią na biomasę pozwoli, aby dzięki własnej energii zaspokoić do 80% potrzeb energetycznych papierni Arctic Paper Munkedal, podała spółka.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 32,3 mld zł w styczniu 2021 r., tj. wzrosła o 73,2% r/r, podała giełda.

CCC odnotowało 96 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kw. roku obrotowego 2020/2021, tj. w okresie październik 2020 r. – styczeń 2021 r., wobec 276 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w tym okresie wyniosły 1 983 mln zł wobec 1 974 mln zł rok wcześniej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here