Naga MarketsBank Millennium: Liczba nowych spraw kredytów CHF wyniosła 1,77 tys. w III kw. Warszawa, 26.10.2021 (ISBnews) – Liczba nowych spraw sądowych wniesionych przeciw Bankowi Millennium w III kw. tego roku wyniosła 1 771, zaś od początku roku do końca września 2021 r. zwiększyła się o 4 636, podał bank. Bank nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej wprowadzenie rozwiązania sektorowego ugód z klientami, zaproponowanego przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego.

“Do końca 2019 r. przeciwko bankowi złożono 1 980 indywidualnych roszczeń (dodatkowo 235 przeciwko dawnemu Euro Bankowi), w 2020 r. liczba ta wzrosła o 3 007 (267) natomiast od początku roku do chwili obecnej (koniec września 2021 r.) wzrosła o 4 636 (287), przy czym w samym III kw. 21 wniesiono 1 771 nowych spraw przeciwko bankowi (105) (podobnie jak w II kw. 2021 r.)” – czytamy w raporcie.Roszczenia zgłaszane przez klientów w postępowaniach indywidualnych dotyczą przede wszystkim stwierdzenia nieważności umowy i zapłaty za zwrot rzekomo nienależytego świadczenia z uwagi na abuzywny charakter klauzul indeksacyjnych, lub też utrzymania umowy w PLN z oprocentowaniem indeksowanym do CHF LIBOR.

Bank jest poza tym stroną pozwu zbiorowego, którego przedmiotem jest ustalenie odpowiedzialności banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się w związku z zawartymi walutowymi kredytami hipotecznymi. Nie jest to spór o zapłatę, podano także.

Na koniec września 2021 r. miał 9 664 umowy kredytowe i dodatkowo 786 umów kredytowych z byłego Euro Banku będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych, w tym 96% umów kredytowych przed sądem pierwszej instancji oraz 4% umów kredytowych przed sądem drugiej instancji, z wyłączeniem roszczeń wniesionych przez bank przeciw klientom, tzw. spraw windykacyjnych, dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych z całkowitą wartością roszczeń wniesionych przez powodów wynoszącą 1 206,8 mln zł oraz 95,8 mln CHF (portfel Banku Millennium: 1 110,1 mln zł i 93,9 mln CHF oraz portfel byłego Euro Banku: 96,7 mln zł i 1,9 mln CHF), podano także.

“Jeśli chodzi o sam bank, do 30 września 2021 r. ostatecznie rozstrzygnięto tylko 123 sprawy (96 w roszczeniach klientów wobec banku i 27 w roszczeniach wniesionych przez bank wobec klientów tj. sprawy windykacyjne). 73% zakończonych indywidualnych spraw sądowych przeciwko bankowi było rozstrzygnięte korzystnie dla banku zakładając umorzenia i ugody ze skarżącymi. Niekorzystne orzeczenia (27%) dotyczyły zarówno unieważnienia umów kredytowych, jak i konwersji na PLN+LIBOR/WIBOR. Bank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od niekorzystnych dla banku prawomocnych wyroków” – czytamy dalej.

Kwota umów pożyczek w ramach indywidualnych spraw sądowych i pozwów grupowych wynosiła 3 923 mln zł na koniec września 2021 r.

Wartość rezerw utworzonych na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych z portfela udzielonego przez Bank Millennium wyniosła 2 375,3 mln zł na koniec września 2021 r., zaś w przypadku portfela udzielonego przez były Euro Bank 185,3 mln zł. Ryzyko prawne portfela b. Euro Banku jest w pełni pokryte umową ubezpieczeniową z Societe Generale.

Bank Millennium poinformował, że nie podjął jeszcze jakiejkolwiek decyzji dotyczącej wprowadzenie rozwiązania sektorowego, zaproponowanego w grudniu 2020 roku przez przewodniczącego KNF, zaznaczając, że jest szereg ważnych aspektów, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o potencjalnym wdrożeniu takiego programu, m.in: korzystna opinia lub przynajmniej brak sprzeciwu ze strony istotnych instytucji publicznych; wsparcie jego realizacji przez Narodowy Bank Polski; poziom pewności prawnej umów dotyczących ugody, które byłyby podpisane z kredytobiorcami; czy konsekwencje kapitałowe dla banków.

“Jeżeli/kiedy będzie gotowa rekomendacja dotycząca programu, zarząd przedłoży ją radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy biorąc pod uwagę istotność takiej decyzji oraz jej implikacji” – czytamy w raporcie.

Bank podał, że zgodnie z ankietą, którą przeprowadził wśród swoich klientów, dotyczącą chęci przyjęcia rozliczenia w warunkach rozwiązania sektorowego, 49% zapytanych klientów było wstępnie zainteresowanych skorzystaniem z oferty, 25% nie potrafiło jednoznacznie wyrazić swojej opinii, a 26% nie skorzystałoby z takiej oferty.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here